Välkommen till en ny kurs om att leda dig själv i tider av förändring

Framflyttad till 2021!

I tider av förändring och ökad komplexitet är det allt viktigare att leda sig själv, vara i balans, att agera medvetet och vänligt både mot sig själv och andra. Ett gott självledarskap kännetecknas bland annat av en förmåga att ta ut en riktning, styra sina tankar och handlingar mot det som är viktigast och hantera hinder, oro, stress och motgångar på ett konstruktivt sätt.

Men att växa och utveckla sig sker inte med automatik. Det krävs ett medvetet och kontinuerligt arbete genom regelbunden träning och reflektion.

Vill du prova ett nytt sätt att utveckla dig vidare då är den här seminarieserien intressant för dig. Den handlar om att öka din förmåga att leda dig själv och vara mer medveten och närvarande i nuet. Du får samtidigt möjlighet att dela erfarenheter och insikter med de andra deltagarna.

För dig som

Seminarieserien är för dig som vill utveckla ditt självledarskap. Som vill bli en mer medveten, tryggare, lugnare och medkännande person.  Som vill finna och prova metoder för att på ett bättre sätt styra dina tankar och dina handlingar mot det som är viktigast.
Seminarieserien passar lika bra oavsett vilken yrkesroll du har. Du kan vara någon som leder andra, är informell ledare och/eller vill utveckla ditt självledarskap

Så här går det till

Under fyra tillfällen ses vi på morgonen i en mindre grupp för att lyssna till kortare föreläsningar, prova och träna olika metoder och dela erfarenheter. Mellan tillfällena får du med dig en uppgift eller frågeställning att jobba med på egen hand eller ihop med en annan deltagare.

Teman för de olika tillfällena är bl.a. ta ut en egen kompassriktning, i vardagen träna medveten närvaro som förbättrar ditt fokus och din energi, sätta meningsfulla mål, hantera hinder, hantera stress, finna beteenden som bygger förtroende och medkänsla, att koppla ur autopiloten och ta kontakt med här och nu.

En liten grupp

Vi är en liten och engagerad grupp som följs åt under fyra tillfällen och lär känna varandra under kursen. Gruppen består av 10 – 15 deltagare från olika verksamheter.

Seminarieledare

Bengt Kallenberg; ledarskaps- och grupputvecklare, certifierad coach, författare, workshopsledare, utbildare. (www.kallenbergcoach.se)

Maria Elander; ledarskaps- och grupputvecklare, diplomerad coach, Mindfulnessinstruktör, facilitator, utbildare (www.tournant.se)

Tid och plats

Vi håller till i en lokal där vi har bekväma avstånd mellan varandra hos dig eller externt.

07:30-10:30, med frukost 07:30-08:00.

Frågor och anmälan, kontakta Bengt på kallenberg@me.com eller 070-5460101.

Kostnad

7900 kr ex moms per person för hela seminarieserien.

Då ingår enklare frukost, föreläsningar, dokumentation.

 

Innehåll, översikt

Tillfälle 1:    

Självledarskap och kompassriktning

Medveten närvaro och mindfulness i vardagen

Tillfälle 2:     

Mål, intentioner och vara i fas med sig själv

Att träna sin mentala muskel

Tillfälle 3:       

Hantera hinder, oro och motgångar konstruktivt

Hur påverkar stress  oss?

Tillfälle 4:     

Beteenden som bygger förtroende och samarbete

SOAS – redskap i vardagen (Stanna upp – Observera – Acceptera – Svara eller släpp)

 

Vid varje tillfälle får deltagarna med sig en enkel övning att träna på hemma från respektive pass. Skriva ned några reflektioner och en enkel andnings-och avslappningsövning.