Förtroendebaserat ledarskap – led dig själv och andra i en ny tid

En ny utvecklande och inspirerande seminarie- och nätverksserie för dig som vill växa som ledare.

I tider av förändring, ökad komplexitetoch osäkerhet ställs det höga krav på ditt ledarskap. När verksamheten och medarbetarna ska ta nya steg för att följa med utvecklingen behöver du växa som ledare. Basen för att lyckas handlar mycket om tillit och förtroende: att medarbetarna känner förtroende för dig som ledare och att du som ledare har tillit till dig själv. Dina medarbetare behöver känna stabilitet, hopp och att du bryr dig om dem. Du ska skapa rätt förutsättningar, få medarbetarna att utvecklas, kunna leda sig själva och använda sin kapacitet så att ni når era gemensamma mål. Dessutom ska du samtidigt leda dig själv så att du kan vara en förebild trots tider av osäkerhet.

Att växa som ledare sker inte med automatik. Det krävs ett medvetet och kontinuerligt arbete och regelbunden reflektion. Ditt intresse och din förmåga för att utvecklas sätter ribban för din förmåga att leda.

Vill du prova ett nytt sätt att utveckla dig vidare som ledare då tror vi den här seminarieserien intressant för dig. Den handlar inte om de vanliga chefs- och ledarverktygen, de tror vi att du kan. Den handlar om att vässa din förmåga att leda dig själv och att växa som ledare så att du blir en inspirerande och trygg person i osäkra tider.. Den handlar också om att kunna se saker på nytt sätt, se upp med några vanliga tankefällor och ställa nya typer av frågor för att navigera framåt

Under den här seminarieserien får du med dig lärande, praktiska verktyg och metoder, nya insikter, möjligheter att reflektera och dela andras erfarenheter.

Vi arbetar bland annat med modellen ”Förtroendetriangeln” som bas. Modellen visar vad du behöver göra och vara för att förtroendet för dig och till dig ska växa och bestå.

Så här går det till

Under sex tillfällen ses vi på morgonen i en mindre grupp för att lyssna på två kortare seminarier, ha rundabords-samtal för att dela erfarenheter, få nya kunskaper och insikter.

Du få med dig dokumentation och material som är användbart under lång tid efter seminarieseriens slut.

Mellan tillfällena får du med dig en uppgift eller frågeställning att jobba med på egen hand eller ihop med en annan deltagare.

En liten grupp

Vi är en engagerad grupp som följs åt under sex tillfällen och lär känna varandra. Gruppen består 7 –  15 deltagare från olika verksamheter.

För dig som

Seminarieserien passar dig som leder andra, till exempel som chef, teamledare, projektledare, arbetsledare eller liknande.

Program, översikt

 Tillfälle 1       Förtroendebaserat ledarskap – hur ser det ut? Varför är det viktigt?

Vad medarbetarna behöver i tider av osäkerhet/i en ny tid.

Basen i en samspelt och funktionell grupp: förtroende och tillit.

Leda virtuella team och behålla engagemanget.

 

Tillfälle 2       Tillit till dig själv för leda andra. Din personliga ledartriangel.

Vad behöver jobba på? Hur?

Vad som ingår i ett välfungerande självledarskap.

Din egen kompassriktning och plan som gör att du står stadigt och är äkta.

 

Tillfälle 3:      Empati – vad är det, hur syns det och hur kan det utvecklas?

Dina egna behov och värderingar – hur tillgodoses de?

Att vara en förebild och ta hand om eget engagemang.

Vidga perspektiven – ställ nya frågor, ifrågasätt egna antaganden.

 

Tillfälle 4:      Självförtroende och tillit till egna idéer, mål, planer och genomförande.

Mod att agera och fatta osäkra beslut. Sätta meningsfulla mål.

Göra en handlingsplan. Möta och hantera  hinder och begränsande tankar.

 

Tillfälle 5:      Äkthet: är du ärlig mot dig själv i dina ambitioner, i dina intentioner, i ditt ”why”?

Medvetenhet kring egna styrkor och hur du  kan använda dem och leda mer  styrkebaserat.

 

Tillfälle 6:     Nya vanor, beteenden och mönster att odla.

Välj ditt önskade beteende.

Förhålla sig till osäkerhet, släppa på kontrollen.

Summering och handlingsplan.

 

 Dina seminarieledare

 Bengt Kallenberg; ledarskaps- och grupputvecklare, certifierad coach, författare, utbildare.

Mia Almroth; Coach inom personlig utveckling & hållbart ledarskap, stärker företagskulturen & affärsnyttan, föreläsare, kommunikatör

 

Tid och plats

 Vi håller till på Kalmar Stadshotell i en lokal där vi har bekväma avstånd mellan varandra.

07:30-10:00, med frukost 07:30-08:00.

Första tillfället är 1/10. Det andra är 5/11. Övriga tillfällen bestäms senare i samråd med gruppen.

Kostnad

9900 kr per person för hela seminarieserien.

Då ingår frukost, föreläsningar, dokumentation.

ANMÄLAN OCH FRÅGOR

Hör av dig till mig på kallenberg@me.com eller 070-5460101.

Vid färre deltagare än 7 genomförs inte seminarieserien.

Anmälan senast 21/9-20.