Kostnad eller investering?

Olika coachingupplägg

Individuell coaching

Jag ser det som att jag får ett stort förtroende när jag inleder ett coachingsamarbete. För mig är det ett privilegium att vara coach och hjälpa dig att nå önskade resultat.

Allt vi pratar om är konfidentiellt. Jag, som medlem i International Coach Federation, arbetar enligt organisationens etiska riktlinjer.

Samtalen genomförs antingen i personligt möte, över telefon eller Skype. Att ha coaching via telefon kan kanske låta lite märkligt, men det fungerar utmärkt. Ibland till och med bättre.

Mellan samtalen arbetar du med olika uppgifter/övningar/åtaganden som vi kommer fram till under coachsamtalen.

Inför vårt första samtal får du ett avtal samt några förberedande frågor att fundera på.

I mina längre coachingpaket ingår, förutom samtalen, även (om du vill) Strengthsfinder-test, personliga rapporter och återkopplingssamtal.

 


Upplägg och prova-på

 

Så här i virustider är många oroliga och lite bekymrade. Det finns många oklarheter och frågetecken.Vi kan då behöva ett bollplank, få ventilera, sortera tankar, blicka framåt, fundera på nästa steg, göra en plan, inventera egna styrkor och förmågor, mm. Om man sitter hemma kan det vara bra ha någon neutral part att prata med där man vet att det som sägs i samtalet stannar där. Det kan vara bra att inte sitta själv med sina tankar utan få lite hjälp i att skilja på fakta och antaganden.

Sex månaders coaching eller till det du nått det önskade resultatet, till fast pris eller månadsvis abonnemang.

Jag erbjuder dig ett basupplägg med tre till sex månaders coaching. Där ingår samtal,  stöd via mail och telefon, samt material och övningar. Det vanliga är ett samtal ungefär var tredje/fjärde vecka.

Om du tycker att det är ett för långt åtagande så kan du även boka enstaka samtal. Men läsa gärna texten nedan först.

Varför är ett längre upplägg bättre?

Att du når dina önskade resultat är viktigt för mig.

Min erfarenhet är att längre åtaganden ger bättre resultat.

Du får också bestående resultat när du väljer att få coaching under en längre period. Vi hinner på den tiden komma längre och djupare i din aktuella situation och önskade förändring, vi hinner också lära känna varandra och förstå varandra bättre. Du får nödvändig tid för att reflektera, handla och följa upp. Vi hinner identifiera dina styrkor och resurser att bygga vidare på. Du kommer också ha en positiv mental inställning när du vet du gör ett längre åtagande och valt att satsa på dig själv.

Att ha gott om tid ger ett lugn genom hela coachingprocessen.

Fördelen med att redan från start bestämma antal samtal, när i tiden de ligger och när målet ska vara uppnått är att tidplanen blir mycket tydlig, både på papper och mentalt.

Det är inte bara timmarna du köper, det är en process som du är i från första samtalet till det sista.

Coachingen, det du arbetar med och funderar på pågår både i och mellan samtalen.

Det är värdet du får ut av hela processen som är det intressanta.

Varje samtal är upp till 60 minuter långt eller längre om vi gör ett sådant upplägg.

Du har också möjlighet att kontakta mig via mail eller telefon mellan samtalen.

Du får mellan samtalen olika övningar och uppgifter att arbeta med.

Du kan välja på att betala för hela paketet på en gång eller ha ett månadsvis abonnemang.

Om du av någon anledning inte tycker vi fungerar ihop så kan du avbryta coachingen. Du får du också tillbaka pengar motsvarande det du inte utnyttjat.


Prova-på-samtal

Om du vill prova på coaching med mig så erbjuder jag ett 45 min kostnadsfritt samtal. Samtalet kommer ge dig tydligare bild över vad som är viktigast för dig, möjlighet att sätta upp något mål som är ”på riktigt”, få klarhet i vilka dina första steg kan vara, få inspiration och energi. Det är också en chans att ställa frågor och diskutera lämpligt upplägg.