Karriärfällor att se upp med

Publicerat 2 januari 2019

 

Fem karriärfällor att se upp med

Karriär kan vi förstås definiera på många olika sätt, men oavsett vilken definition vi väljer tror jag ingen vill känna att man fastnat eller gått i en tanke-/beslutsfälla som gör att karriären inte utvecklar sig som man önskar. Jag kunde i Affärsvärldens nyhetsbrev läsa om en undersökning som inspirerade mig till den här artikeln där jag tar upp några intressanta karriärfällor att se upp med. Du kanske känner igen någon du gått i?

Till att börja med – Ur nyhetsbrevet:

”Enligt en undersökning från Aon Hewitt bland 500 000 arbetare visar det sig att runt 8 procent, var tolfte anställd, saknar intresse för sitt jobb men har heller ingen motivation att byta arbetsplats

Det finns ett gemensamt mönster för de personer som väljer att stanna kvar på en arbetsplats som de avskyr.

Den som saknar motivation på arbetsplatsen får arbetet att kännas som en plåga som även spiller över på övriga livet.

– Det är ingen bra plats att befinna sig på. Vi känner för de här människorna, säger Ken Oehler på Aon Hewitt, till Bloomberg.

Enligt Oehler har den här gruppen anställda inga problem att hitta ett annat arbete, de söker inte ens efter något nytt jobb. Det beror på att de oftast är överbetalda. Enligt undersökningen har 60 procent av den här gruppen en lön som ligger över genomsnittet i sektorn. Bland övriga har 48 procent högre löner än personer med samma arbete.

– De får högre lön än vad de kanske skulle få på en annan arbetsplats, säger Ken Oehler till Bloomberg.”

 Det här gav mig några tankar kring karriärfällor jag stöter på i mitt arbete med att hjälpa andra komma fram till nästa karriärsteg. Och ett par som jag själv gått i tidigare i mitt yrkesliv.

 

Karriärfälla ”Status Quo-tänkande”

 Den här fällan handlar om att vara kvar i den sköna komfortzonen för länge, att välja förhållningssättet “jag vet vad jag har, inte vad jag får”. Även om det jobb jag har inte är bra, kostar energi eller inte utvecklar mig så vet jag åtminstone det, det nya okända vet jag inget om, och det känns lite skrämmande.

Att vara kvar i komfortzonen, tänka och göra som man alltid gjort är bekvämt, både för oss som individer och som organisationer. Orsaken bakom karriärfällan ligger i vår önskan att känna oss trygga och minimera risk. Att ta ett steg utanför status quo innebär att ta ansvar för vad som kommer med beslutet och även riskera kritik från andra. Status quo blir då lätt det automatiska (och bekväma) valet.

Visst kan det bekanta och bekväma bidra till goda resultat eftersom vi fortsätter göra något vi blivit bra på, men det kan också leda till lägre engagemang, färre nya idéer och sämre utveckling på sikt. Stannar vi kvar i komfortzonen för länge utvecklas varken vi som människor eller våra karriärer.

Vad kan du göra för att undvika fällan?

– Påminn dig om dina målsättningar och fråga dig om de kan uppnås av att aktivt välja status quo.

– Se aldrig status quo som ditt enda alternativ. Identifera andra möjligheter och väg deras för- och nackdelar mot status quo-alternativet.

– Fråga dig om du skulle välja status quo-alternativet om du inte var där nu och det var en av dina nya möjligheter.

– Undvik att överdriva kostnaden eller jobbet med att gå från status quo till ett annat alternativ.

 

Karriärfälla ” Sacrifice the future on the altar of today”

Rubriken är hämtad från managementkonsulten Peter Drucker.

Här handlar det om att se upp med risken att bli för bra på något och stanna kvar i det. Fällan är en variant på Status Quo-tänkandet. Det kan ju låta märkligt att det skulle vara en risk att bli för bra.

Om vi blir ”för bra” på något och det ger oss ett välbetalt och bekvämt liv minskar benägenheten att göra en förändring.

Risken är att vi fortsätter med det vi är bra på (och tycker är bekvämt) år efter år och fastnar i ett mönster och i en karriär som egentligen inte speglar den person vi vill vara utan den vi varit.

Det finns också en risk att vi inte lär oss något nytt, inte utmanas, inte känner samma engagemang längre, vi går lite på autopilot och tar inte chansen att använda de naturliga talanger och styrkor vi har.

Bakom den här fällan ligger en beslutsfälla som handlar om att vi hellre väljer det som vi tror är bra för oss på kort sikt (belöning nu!) i stället för att välja det som är bäst på sikt.

För att undvika fällan måste vi investera i vår framtid för att bli den person vi verkligen vill bli/vara.

Investeringen kan handla om att prova/utforska nya karriärvägar, prata med människor som gör andra saker, kompetensutveckling, steg för steg släppa något gammalt och addera något nytt, tid för reflektion och kreativitet, anpassa arbete/karriär till sina naturliga styrkor.

 

Karriärfälla ”Lånefällan”

Vi har en lågränteekonomi med bostadspriser som stiger på många orter. Bankerna ger dig gärna lån och du kan bli sittande med stora skulder som ska betalas i många år framöver.

Men stora lån kan vara en karriärfälla. I en artikel i SvD Näringsliv skriver Frida Andersson om att banken vet ju inget om dina framtidsplaner. Bara för att banken beviljar dig ett stort lån så kanske det inte är en bra idé att låna allt du får.

Händelser som kan påverka din/er inkomst kommer sannolikt inträffa eller så vill någon av er kanske göra en karriärförändring lite längre fram.

Då kan det bli svårt att göra den med ett stort lån som tynger och som gör att man måste stanna kvar i ett visst jobb med en lön som gör att lånen kan betalas.

Det är värt att innan man tar lånet fundera på hur mycket det begränsar ens kommande karriärvalmöjligheter och om det är värt det.

Kanske är det värt att skapa ett utrymme för lägga undan till en ”karriärbuffert” som möjliggör ett jobbyte med lägre lön (eller till och med ingen lön ett tag om du siktar på att ta ett friår, bli egen eller gå en längre utbildning).

På samma sätt kan lönen bli en karriärfälla om den gör att vi blir beroende av en hög lön och en viss livsstil och det hindrar oss från att byta spår till något som ger lägre lön men kanske större glädje och engagemang.

 

Karriärfälla ”Ta första bästa erbjudande / de vill ha mig!

 Som människor tycker vi inte om osäkerhetskänslor men vi gillar att bli bekräftade. Det kan leda till mindre bra beslut ibland.

För den som är i ett så kallat ”mellan jobb”-läge och kanske fått ett avgångspaket som ger lön under ett antal månader finns det ofta tid att fundera på vad man egentligen vill, vad passar bäst för mig, vilka alternativ som kan finnas, etc. Den reflektionsmöjligheten dyker inte upp så ofta så det är värt att ta vara på den.

Det kan också vara så att du parallellt med din anställning aktivt söker nytt jobb för att göra något annat som du trivs bättre med.

Vad som kan uppstå här är ett antal osäkerhetskänslor. ”Tänk om jag inte får något nytt jobb?”, ”Tänk om ingen vill ha mig?”, ”Hur länge törs jag vänta?”

Även om man är i situationen att man har fått ett avgångspaket så är det frestande att ta första bästa erbjudande som dyker upp för då blir man kvitt den där olustiga känslan av att inte veta hur det kommer att gå. Men det första bästa kanske inte var det bästa på lite sikt. Om ett tag måste jag kanske göra om processen för att jag var för snabb med att fatta beslut.

När någon vill ha oss så känner vi oss bekräftade och sedda, det känns bra. Det är lätt att tacka ja då. Men även där kanske det inte är bästa grunden för ett viktigt karriärbeslut.

 

Karriärfälla ”Det finns ett perfekt drömjobb för mig därute”

 Låt oss slå fast på en gång, karriären (och livet) har inte en färdig slutdestination, det är en process. Du blir aldrig färdig, du utvecklas ständigt och världen (och universum) runt omkring dig är i ständig rörelse.

Att tro att det finns ett perfekt drömjobb därute som väntar på dig kan göra att du får vänta mycket länge innan du både hittar det och med säkerhet vet att ”this is it”.

Ska du söka efter ett sådant så kan det dels ta alldeles för lång tid, dels kan vara svårt att veta med 100 % säkerhet att det du hittar verkligen är det perfekta. Under tiden så lider du antagligen både av beslutsångest och en frustration att du inte hittar det perfekta.

Vad du däremot kan hitta är många olika jobb och karriärspår som är intressanta och där du kan både trivas och utvecklas.

För att veta i vilken riktning du ställa in sökarljuset är det bra att du vet en del om dig själv: värderingar, talanger och styrkor, intressen, drivkrafter, vad du vill, mm.

Troligen hittar du inte det du söker i jobbannonser, det behövs en annan strategi.

En som kan fungera bra är att hitta och kontakta intressanta personer som arbetar med sådant du är intresserad av och/eller i organisationer som är intressanta. Boka möten, intervjua dem, visa intresse, ta reda på mer. (Mötena handlar dock inteom att du ska fråga om lediga jobb).

 

Fler fällor?

 Har du ramlat i någon fallgrop eller ”tänkt fel” på något sätt som jag inte tagit med här får du gärna höra av dig och berätta.

Tillbaka till bloggen