Grupputveckling

En grupp som vill utvecklas till ett effektivt samspelt team  behöver gå igenom olika faser. Varje fas har sina speciella kännetecken och utmaningar för både ledaren och medlemmarna. I mitt arbete med boken ”Laget framför jaget – gott samarbete i praktiken” fann jag att det finns en röd tråd i framgångsrik grupputveckling:

  • Det handlar om att fokusera på att utveckla både ”vad” och ”hur”. Vad som ska göras, vilka målen är, vilken uppgiften är samt hur gruppens medlemmar är med varandra när de arbetar mot målet. När jag arbetar med att utveckla en grupp arbetar jag med båda perspektiven och använda/tydliggöra de olika beteendestilar och styrkor som finns i gruppen.
  • Om alla medlemmar och ledaren har kunskaper om grupputveckling så blir gruppen snabbare ett samspelt lag. Tidigt i programmet går jag därför igenom grunderna i grupputveckling så alla deltagarna vet vad som kan förväntas.
  • För att en grupp, som till exempel är relativt nyetablerad, ska utvecklas till ett riktigt effektivt team behövs ett fokuserat och medvetet arbete under en viss tid. Det är ingen Quick Fix. Programmet fokuserar både på hur gruppen arbetar tillsammans och är med varandra samt vad den gör. Vi arbetar både med gruppens utveckling och varje individs utveckling genom ett antal workshops med gruppen kombinerat med, om så önskas,  individuell coaching.
  • Programmet inleds med ett möte med gruppens ledare för att klargöra gruppens nuläge, utmaningar, behov och mål.
  • Vanligen ingår även någon form av styrke- och beteendestilsanalys i inledningen. Jag använder CliftonStrengths (hette tidigare StrengthsFinder) eller en DISC-analys. Ju mer man vet om varandras styrkor och beteendestilar desto enklare att förstå varför man själv och andra gör som de gör. Det blir också enklare att se vem som passar bäst för vilken uppgift. Gruppen får dessutom ett gemensamt språk kring styrkor och beteenden.
  • En grundläggande faktor för en grupp är att medlemmarna känner en psykologisk trygghet, att man får vara ned även om skulle göra något fel eller säga något konstigt.
  • Innehållet i programmet anpassas till gruppens situation och behov.
  • Gruppen träffas under ett antal workshops för att arbeta med dynamik, kommunikation, feedback, lyssnande, tydlighet, beslutsfattande, förståelse för varandra, med mera.
  • Det bästa resultatet fås om varje gruppmedlem dessutom får individuell coaching parallellt med att gruppens program pågår.

 

Hör gärna av dig. 

Varje grupp har sina unika förutsättningar och behov och vilket upplägg som passar er avgör vi bäst i ett möte. Då kan jag också berätta lite om hur andra grupper jag jobbat med har gjort och vilka resultat de fått genom gruppcoaching och ledarskapsutveckling.