Individuell coaching

Vi kan då och då behöva ett bollplank, en samtalspartner, en coach för att få ventilera, sortera tankar, komma fram till vad som är viktigast, blicka framåt, öka medvetenheten, fundera på nästa steg, göra en plan, inventera egna styrkor och förmågor, med mera.

Coaching ger ledarskapsutvecklingen både djup, fart och glädje

Ett individuellt coachingprogram kan se ut på olika sätt. Vi lägger upp längden och innehållet baserat på din situation och dina behov.

För mig är coaching inriktat på att hitta vägar och lösningar för att gå från ditt nuläge till ditt önskade läge. Det är en rörelse framåt. Det handlar både om att nå önskade resultat och få ett lärande på vägen. Min roll som coach är att ställa frågor, utmana, stödja, lyssna och ge feedback så att du medvetet reflekterar och rör dig i den önskade riktningen. Du får även tips och verktyg på vägen om du önskar.

Coachingen ökar din medvetenhet om dig själv vilket är en grund för ökad självkännedom.

Förutom att vara coach är jag en reflekterande person med många intressen och kan se saker och ting ur olika perspektiv. Det gör att samtalen ibland kan innehålla intressanta, relevanta och tänkvärda kortare sidospår.

Ett coachingupplägg kan se ut så här

  • Ett första samtal där vi går igenom vad coachingen ska sikta in sig på, hur vi fungerar personkemiskt, hur ett upplägg kan se ut, vad som gäller kring avtal och ansvar för respektive part, förväntningar, frågor. Efter samtalet avgör vi om vi vill fortsätta eller inte.
  • Coaching/mentoring inom det eller de områden vi kommer överens om att coachingen ska fokusera på. Du testar ”on the job”, reflekterar och lär. Dessutom får du också coaching i andra frågor som kan dyka upp längs vägen, både sådana som kommer upp spontant och sådana som är bestämda i förväg. Det är din tid, din agenda och du bestämmer hur du vill använda den.
  • Antingen har vi ett i förväg överenskommet antal samtal – varje samtal är vanligen 60 minuter långt, med cirka 3-4 veckor mellan samtalen – eller löpande samtal som pågår så länge du vill och behöver.
  • Du får material, dokumentation och övningar från mig.
  • Testet CliftonStrengths kan inkluderas (hette tidigare Strengthsfinder), rapporter och ett separat återkopplingssamtal. Du kan läsa mer om CliftonStrengths här.