Ledarskapsutveckling för din nästa nivå

Öka din självkännedom och behärska verktygen du behöver.

Framgångsrika och uppskattade ledare kännetecknas av att de

  • har en god kännedom om sig själva, sina styrkor och sina begränsningar
  • är goda lyssnare
  • är tydliga
  • visar mod när så behövs
  • är trygga med att använda en coachande ledarstil
  • behärskar de viktigaste verktygen i ledarskapslådan
  • kan både vara chef, ledare och coach
  • förstår att man inte lyckas på egen hand, det behövs engagerade medarbetare
  • leder styrkebaserat

Jag drivs av att se chefer och ledare utvecklas, komma till sin rätt, att de inspirerar och lyfter medarbetare så vi får arbetsplatser som präglas av engagemang och trivsel.

Jag coachar och utvecklar chefer, ledare och grupper som vill komma vidare i sin utveckling, oavsett vilken nivå de är på idag.

Du kan vara ny som chef, vara VD eller vara ledare utan formellt chefsansvar. Du kanske vill ha ett neutralt bollplank, en coach, att få  samtala om olika frågor med. Eller kan det behövas ökade kunskaper om olika ledarskapsverktyg och få träning i hur de används. Då går jag in som mentor.

Jag har lång erfarenhet av att utveckla ledningsgrupper på olika nivåer i stora och små organisationer i de flesta branscher.

Läs mer här intill om hur individuell ledarskapsutveckling, coaching och grupputveckling kan gå till.

Besök gärna sidan Fria resurser, där hittar du en del användbart material kring ledarskap.