Ta ditt ledarskap till nästa nivå

Öka din självkännedom och behärska verktygen du behöver.

Framgångsrika och uppskattade ledare kännetecknas av att de bland annat

  • har en god kännedom om sig själva, sina styrkor och sina begränsningar
  • är goda lyssnare
  • är tydliga
  • visar mod
  • är trygga med att använda en coachande ledarstil
  • behärskar de viktigaste verktygen i ledarskapslådan
  • kan både vara chef, ledare och coach
  • förstår att man inte lyckas på egen hand, det behövs engagerade medarbetare
  • leder styrkebaserat med hjälp av CliftonStrengths
  • kan prioritera det viktigaste och välja bort annat

Jag coachar och utvecklar chefer, ledare och grupper som vill komma vidare i sin utveckling, oavsett vilken nivå de är på idag. Det är något jag har gjort i 15 år nu. Min ambition är att hjälpa sig att sortera ut det viktigaste, det som ger störst nytta och sedan få det att lyfta.

Du kan vara ny som chef, vara VD eller vara informell ledare. Du kanske vill ha ett neutralt bollplank, en coach, en samtalspartner, att få  prata om olika frågor med. Eller kan du behöva ökade kunskaper om olika ledarskapsverktyg och få träning i hur de används. Då går jag in som mentor

Jag har lång erfarenhet av att utveckla ledningsgrupper på olika nivåer i stora och små organisationer och har också själv varit ledare under många år. Många insatser handlar om att tydliggöra sammansättningen av olika stilar i gruppen, vässa kommunikationen och se till att mål och roller är tydliga för alla.

Läs mer här intill om hur individuell ledarskapsutveckling, coaching och grupputveckling kan gå till.

Besök gärna sidan Fria resurser, där hittar du en del användbart material kring ledarskap.