Ta ditt ledarskap till nästa nivå

Öka din självkännedom, bli tryggare, tydligare och behärska rätt verktyg

De ledare man får förtroende för kännetecknas av att de bland annat

 • har en god kännedom om sig själva, sina styrkor och sina begränsningar
 • är goda lyssnare
 • är tydliga
 • visar mod
 • är trygga med att använda en coachande ledarstil
 • behärskar de viktigaste verktygen i ledarskapslådan
 • kan både vara chef, ledare och coach
 • förstår att man inte lyckas på egen hand, det behövs engagerade medarbetare
 • leder styrkebaserat (med hjälp av t.ex CliftonStrengths)
 • kan prioritera det viktigaste och välja bort annat
 • kan se olika perspektiv och sammanhang

Jag coachar, utbildar och utvecklar chefer, ledare och grupper som vill komma vidare i sin utveckling, oavsett vilken nivå de är på idag. Det finns alltid ett nästa steg – om man vill.

Du kan vara ny som chef/ledare, vara mer erfaren eller vara en informell ledare. Du kanske vill ha ett neutralt bollplank, en coach, en samtalspartner, att få  prata om olika frågor med. Eller kan du behöva ökade kunskaper om olika verktyg och få träning i hur de används. Då går jag in som mentor.

Jag har lång erfarenhet av att utveckla ledningsgrupper på olika nivåer i stora och små organisationer och har också själv varit ledare under många år. Många insatser i grupperna handlar om att hjälpa till att tydliggöra sammansättningen av olika stilar och styrkor i gruppen, vässa kommunikationen, bygga tillit och se till att mål och roller är tydliga för alla.

Läs mer här intill om hur individuell ledarskapsutveckling, coaching och grupputveckling kan gå till.


Böcker och ledarskapsutbildningar

Böcker jag skrivit och som kan vara intressanta är ”Leda med mål – fantastiskt och livsfarligt”, ”Laget före jaget” och ”Att vara chef, ledare, coach”.

e-böcker på BookBoon, t.ex ”Coacha och led dig själv i osäkra tider” ,   ”Planera och genomföra förändring” eller ”Våga leda”

Jag håller regelbundet olika ledarskapsutbildningar och föreläsningar, för både chefer och informella ledare.  Utbildningarna är öppna eller företagsanpassade. Här hittar du mina utbildningar.


Boka ett möte