Föreläsningar, workshops, kurser och seminarier

Utvecklande, inspirerande, konkreta

Boka mig för en lärorik och inspirerande föreläsning eller utvecklande kurs

Jag håller föreläsningar och leder kurser om

 • karriärutveckling och karriärfällor
 • konsten att fatta beslut, våga ta steget
 • Framgångsacceleratorn – blir mer av den du vill vara, kom närmare de mål du vill nå
 • grupputveckling
 • att utvecklas som chef och ledare, att leda med sina styrkor, använda ett coachande ledarskap
 • ny som chef
 • leda med mål, sätta mål som är meningsfulla
 • trender inom karriär, arbetsliv och ledarskap
 • kurs i att Leda utan att vara chef

Mina föredrag och kurser ger alltid flera praktiska tips och verktyg att använda sig av.

Läs mer nedan i min meny. Varje tema kan anpassas i längd, från någon timme till längre. De kan även genomföras på engelska. Ju längre de är desto mer tid för olika övningar och reflektioner.

Du kan även boka mig genom Sveriges Talare, läs mer här.

Eller hittar du mig på Blixtin här.


Föreläsnings- och kursmeny

Ladda ned som PDF

Att utveckla karriären – hantera beslut, mål, osäkerhet, möjligheter och hinder

En bra karriär och utvecklande yrkesbana händer inte av sig självt. Dels behöver jag veta vad jag vill och vilka styrkor och intressen jag har för att komma till min rätt, dels ska den kombineras med övriga mål jag har i livet. Att ta nästa steg kan innebära att fatta ett antal olika beslut och göra en plan som tar mig närmare det jag vill. Jag behöver också kunna hantera oro och osäkerhetskänslor så jag inte trampar i någon av de vanligaste beslutsfällorna. På vägen behöver jag vara beredd på att möta och lära av både möjligheter och hinder.

Seminariet handlar om

 • Vad är egentligen ”karriär?”
 • Hur tar jag reda på vad jag egentligen vill?
 • Mina talanger och styrkor
 • Hantera osäkerhet
 • Beslutsfattande och vanliga beslutsfällor
 • Sätta mål, göra en plan och hantera hinder på vägen
 • Hur negativt tänkande kan vara positivt

Mitt i karriären – vilket är nu mitt nästa steg?

Du kanske upplever att det är något som saknas eller att du längtar efter något nytt i din karriär. Kanske känner du att karriären är i vänteläge i väntan på att något ska hända. Du vill göra någon förändring men är osäker på vad du vill och hur du ska komma fram till det.

En karriärförändring är sällan helt enkel. Förutom att veta vad man vill handlar det också om att fatta beslut, sätta upp mål, hantera osäkerhetskänslor och undvika några vanliga tankefällor. Det här seminariet hjälper dig på vägen.

Seminariet handlar bland annat om

 • En längtan efter något
 • Vad ger oss bestående motivation
 • Att leva autentiskt
 • Hur tar du reda på vad du egentligen vill
 • Dina intressen + dina styrkor + andras behov
 • Hinder på vägen och att vara utanför komfortzonen
 • Karriärfällor att se upp med
 • Sätta mål och göra en plan
 • Tips och verktyg att arbeta vidare med

Din personlighetstyp – vem är du?

Ökade kunskaper om dig själv gör att du har lättare att göra val som är grundade i dig och du ökar förståelsen för hur andra uppfattar dig. Du får också lättare att anpassa ditt sätt att vara på till andras sätt, och genom det förbättras kommunikation och samarbete både i arbete och hemma.

På seminariet arbetar vi med en variant av personprofilmodellen DISC. Du får göra ett test som ger dig din personliga profil. Du kommer genom det och vår efterföljande diskussion

 • öka kunskapen om din beteende- och kommunikationsstil
 • bli medveten om styrkor och begränsningar
 • öka förståelsen för hur ditt sätt påverkar andra
 • lära dig hur du kan anpassa dig till andras stilar när det behövs
 • veta mer hur din stil passar för olika uppgifter
 • lära dig mer om hur din stil är kopplad till drivkrafter, rädslor, ledarskap, omgivning, med mera

Framtidens karriär, organisation och ledarskap – sex megatrender som påverkar oss alla de kommande 10-15 åren

Sex större megatrender påverkar både organisationer, oss som individer och ledarskapet de närmaste 10-15 åren. Genom att förstå vad det kan innebära kan du vara beredd och rusta dig. Vill du på något sätt påverka eller förändra världen behöver det veta mer om de viktigaste trenderna. Organisationer kommer behöva anpassa sig och det gör att arbetsliv och karriärer ser annorlunda ut. Du kan behöva ändra både tänkande och beteenden som hittills varit framgångsrika. Är du ledare så kan du behöva förändra din ledarstil. Seminariet går igenom och diskuterar

 • Vem är det egentligen som förändrar världen?
 • Sex globala megatrender som påverkar dig och din organisation
 • Hur trenderna påverkar arbetsliv, karriärer och ledarskapet
 • Kompetenserna som du kan behöva ha och utveckla
 • Dilemman som dyker upp på vägen
 • Vad kan du/ni göra för att förbereda er
 • Om du vill förändra världen…

Konsten att fatta (rätt) beslut

Ibland ställs du inför vägval eller beslut som kan vara svåra att hantera. Vad är egentligen rätt beslut och tänk om det blir fel? Vilka faktorer påverkar mitt val och hur kan jag påverka dem? Är jag inifrån- eller utifrån-styrd? I seminariet får du lära dig mer om

 • hur hjärnan fungerar i olika beslutssituationer, och varför det ibland inte blir som vi tänkt oss
 • att förhålla sig till osäkerhet
 • valfrihet – bra eller dåligt?
 • vad som gör att vi inte gör det vi bestämt oss för
 • beslutsfällor och beslutsrädslor att se upp med
 • olika beslutsstilar
 • verktyg och metoder du kan använda vi ett beslut

Leda med mål – fantastiskt och livsfarligt!

Vill du sätta mål som ger motivation, energi och önskade resultat?

De mål du sätter för dig själv och för andra kan göra stor skillnad när det kommer till om ni känner er engagerade och motiverade eller stressade och frustrerade. I sin sämsta form åstadkommer mål stor skada i form av olyckor eller sjukdomar, medan de bästa målen bidrar till att stora saker händer.

Föreläsningen ger dig tips och verktyg kring hur och när du sätter mål som fungerar som tänkt. Du kommer även att få lära dig mer om faror, risker och tankevurpor att se upp med. Sedan handlar det ju också om dig och ditt sätt. De bästa målen och intentionerna kan undermineras med oönskade beteenden. Här får du veta mer om hur du kan undvika dem.

Innehåll, bland annat

 • Det fantastiska med mål
 • Rätt mål i rätt tid
 • Hållbarhet i stället för utbrändhet, process i stället för deadline
 • Faror och risker att se upp med
 • När vi möter hinder på vägen
 • Beteenden som hindrar och begränsar
 • Självledarskap och tillitsbaserad styrning

Föreläsningen bygger på min senaste bok ”Leda med mål – fantastiskt och livsfarligt”.


Laget framför jaget – att bygga effektiva team

Seminariet behandlar grupputveckling övergripande för att skapa en helhetsbild, men fokuserar speciellt på konfliktfasen som många tycker är obehaglig och besvärlig. För att ytterligare förstå konflikter och vilka stilar som kan finnas ingår också ett konfliktstilstest som görs på plats. Testet ger en indikation på den egna föredragna stilen, samt vilka andra stilar man kan använda.

Till seminariet kan också min bok ”Laget framför jaget – gott samarbete i praktiken” ingå.

 • Grupputveckling, en kort översikt av de olika faserna
 • Framgångsfaktorer för effektiva grupper
 • Konfliktfasens utmaningar och kännetecken
 • Att hantera ”besvärliga typer”, svåra situationer och dig själv
 • Rätt ledarskap
 • Konfliktsstilstest – vilken är din stil? Vilka andra finns det?
 • Vilken stil passar bäst när?
 • Praktiska verktyg och tips

Framgångsacceleratorn
– bli mer av den du vill vara, kom närmare de mål du vill nå

Vill du få andra resultat än de du får idag behöver du göra och tänka på nya sätt. Det behöver varken vara svårt eller konstigt, men de gäller att veta vilka de är.

Du kan accelerera både ditt personliga ledarskap och din professionella utveckling till önskade nivåer genom ett antal grundläggande steg som du får lära dig mer om i den här föreläsningen.

De kan ge dig kartan du behöver innan du ger dig ut i terrängen.

Ur innehållet:

 • Ta ut en kompassriktning – sätt en vision och livsintentioner
 • Mål som ger motivation
 • Etablera rutiner och dagliga vanor som gör skillnad
 • Bestäm dig för vem du vill vara och uppfattas som
 • Få det att hända – lägg tid och energi på rätt saker
 • Att möta tvivel och hinder, undvika självsabotage
 • Det största misstaget smarta människor gör
 • Samtalsfärdigheter

Led med dina styrkor

Undersökningar visar att ett medvetet fokus på förstå, utveckla och investera i styrkor resulterar i ökad produktivitet och större engagemang. De som får använda sina styrkor i stor omfattning upplever också ökat självförtroende, känner mindre stress och har mer energi. Framgångsrika chefer är medvetna om sina egna styrkor och tar ansvar för att både använda och utveckla dem, samtidigt som de förstår och uppskattar sina medarbetares styrkor och ser till att de får ansvar kopplat till dessa.

Seminariet handlar om

 • kännetecken för framgångsrika ledare
 • dina främsta talanger och styrkor
 • hur kan du utveckla dina styrkor vidare
 • hur kan dina styrkor vara i vägen
 • leda med hjälp av sina styrkor – hur ser det ut
 • koppla medarbetares styrkor till uppgift och ansvar – utveckla hjältar
 • tips och verktyg

Leda i förändring

Bra ledarskapet är en nyckel vid förändringsprojekt, både när de ska planeras och genomföras. Förändringar påverkar och skapar reaktioner, dina medarbetare kommer visa upp olika beteenden. Som ledare behöver du förstå vad som kan hända och hur du hanterar dina medarbetare, dig själv och omgivande intressenter.

 • Olika sätt att se på förändring
 • Marknadens förändringskrafter och hur använda dem
 • Olika typer av förändringar, från enkla till mer komplexa
 • Planera, kommunicera och få acceptans för förändring
 • Reaktioner du kan möta och vara beredd på
 • Stödja individer samt ta hand om och förbereda dig själv

Ny som chef

När du är ny som chef ställs du inför en rad nya utmaningar. I din roll har du förväntningar på dig från olika håll, du har fler relationer att bygga och underhålla, du ska leda och delegera, du ska få en grupp att samverka och vilja se människor växa och utvecklas. Samtidigt som du ska hantera många olika situationer så kliver du på en resa som kan ge en stor personlig utveckling.

För att lyckas är det viktigt att dels ha verktygen och kunna använda dem, dels ha en god självkännedom så du kan leda dig själv (och andra). Det här seminariet fokuserar på den du är, ditt personliga ledarskap, dina styrkor, olika situationer du kan ställas inför och några av de vanligaste fallgroparna att se upp med när man är ny som chef.

 • Ny som chef – vad händer då
 • Vad behöver du för att lyckas
 • Dina intentioner, ledstjärnor och mål för ditt ledarskap
 • Vilken är din ledarstil
 • Se, använda och utveckla styrkorna
 • Leda tidigare kollegor
 • Mod att fatta beslut, vara tydlig och delegera
 • Hur utvecklas en grupp till ett samspelt team – ledarens roll
 • Fyra vanliga fallgropar att se upp med
 • Tips på hur du fortsätter vässa ditt ledarskap