Ledarskapsutbildningar och föreläsningar

Utvecklande, inspirerande, konkreta.

”Utveckla självledarskapet: En grymt bra, inspirerande kurs och med många användbara verktyg! En push i min personliga utveckling”

”Fantastisk utbildare. Han var lätt att lyssna på och lyssnade på oss deltagare. Det gjort innehållet ännu mer intressant.” /Emma

Utbildningar jag håller hos er eller via någon kursarrangör. Du hittar mina inplanerade kurser i tabellen nedan, är du intresserad av någon så hör gärna av dig.

 • Leda utan att vara chef (2 dagar)
 • Utveckla självledarskapet (2 dagar)
 • Effektivt beslutsfattande (1 dag)
 • Att lyckas som ledare – även i förändring (2 dagar)
 • Ny som chef (2 dagar)
 • Utveckla och använd era styrkor (1/2 + 1/2 dag)

Onlineutbildningar  via Zoom

 • Att leda utan att vara chef (2 dagar)
 • Utveckla självledarskapet (2 dagar)
 • Att lyckas som ledare (2 dagar)

Föreläsningarna handlar om

 • ”Karriärfällor och tankevurpor att se upp ned” – om karriärutveckling och fallgropar
 • ”Hantera osäkerhet, våga misslyckas” – att förstå och  vända osäkerhet till möjligheter
 • ”Utveckla självledarskapet” – bli bättre på att styra tankar handlingar mot det viktigaste
 • ”Laget före jaget” – att bli ett samspelt team
 • ”Leda med mål – fantastiskt och livsfarligt” – om att  sätta mål som fungerar och är meningsfulla
 • ”Det började med finanskraschen” – min resa som företagare
 • ”Tid för det meningsfulla” – om konsten att prioritera och få tid för det som är viktigast
 • ”10 saker som får dig att må bra och ökar lyckan – enligt forskningen”

Bild-/fotoföreläsning och -visning handlar om

 • En öländsk resa från söder till norr. Jag visar och pratar till inspirerande bilder från Öland samt tips på hur du tar bättre bilder, hur du tänker kring kompositionen, med mera.

e-kurser

Mina föredrag och utbildningar ger alltid flera praktiska tips och verktyg att använda sig av omgående. Utbildningarna är en varierad mix av teori, övningar, samtal, diskussioner, erfarenhetsutbyte och egen reflektion kryddat med tips på böcker, artiklar och annat relevant.

Du hittar mig och det jag erbjuder också på Bokadero här.


Utbildning- och föreläsningsskalender

 

Datum Ort Tema Arrangör
2023-09-11/14 Östersund Utbildning: Självledarskap Östersunds kommun
2023-09-20 Linköping Chefsnätverk, träff. Tema ”Förtroendebaserat ledarskap” Sveriges Ingenjörer
2023-09-21 Malmö Chefsnätverk, träff. Tema ”Förtroendebaserat ledarskap” Sveriges Ingenjörer
2023-10-12 Växjö Utveckla dina styrkor med CliftonStrengths Handelskammaren Sydost
2023-10-17 Linköping Chefsnätverk, träff. Tema ”Ledarskap och mod” Sveriges Ingenjörer
2023-10-18 Malmö Chefsnätverk, träff. Tema ”Ledarskap och mod”
2023-10-24/25 Malmö Administratören s samordnare Komptenstjänst
2023-10-26/27 Malmö Leda och samordna utan att vara chef Kursackademin
2023-11-07/08 Göteborg Administratören s samordnare Komptenstjänst

 


 Här är en intro till e-kursen ”Våga leda – sju steg som utvecklar ditt ledarskap”

KURSER/UTBILDNINGAR

 

Effektivt beslutsfattande, 1 dag

 Varje dag fattar vi ett antal beslut. Vissa är enkla och rutinartade, andra mer komplexa med större konsekvenser. Många beslut fattas under osäkerhet och tidspress och ändå bör de bli så rätt och bra som möjligt. Ibland ställs du i karriären inför vägval eller beslut som kan vara svåra.  Seminariet ger dig ökade kunskaper om hur vi fungerar i olika beslutssituationer – som individ eller som grupp. Du får veta mer om hur du kan förbereda dig och vara uppmärksam på de vanligaste fallgroparna.

 • hur hjärnan fungerar i olika beslutssituationer, och varför det ibland inte blir som vi tänkt oss
 • att förhålla sig till osäkerhet
 • vad som gör att vi inte gör det vi bestämt oss för
 • beslutsfällor och –rädslor att se upp med
 • olika beslutsstilar
 • verktyg och visuella metoder du kan använda vid beslut

 

Utveckla självledarskapet, 2 dagar

”Efter att jag gått kursen – Utveckla självledarskapet: En grymt bra, inspirerande kurs och med många användbara verktyg! En push i min personliga utveckling”. Daniel, Östersund.

Det finns mycket att vinna på att utveckla självledarskapet, både som individ och organisation. I en organisation som satsar på att göra detta blir riktningen och målen tydligare och medarbetarna kan då prioritera sin tid utifrån vad som är viktigast. Medarbetarna blir genom att de utvecklar sitt självledarskap mer självgående och tryggare i att agera och fatta beslut..

Går det att komma dit?  För att göra det behövs bland annat att var och en har utvecklat sitt självledarskap.

Kännetecken för en god självledare är att den kan styra sina tankar och handlingar mot det som är viktigast. Hur man tar reda på vad som är viktigast och kommer dit lär vi oss på den här utbildningen. Den hjälper dig b.la att ta ut en riktning och sätta mål, hantera hinder, styra sitt beteende mer medvetet och samverka med andra på det sätt man önskar.

En uppskattad och omtyckt utbildning som både skapar ett värde i yrkesrollen och för den personliga utvecklingen.

 

Leda utan att vara chef, 2 dagar 

I din roll som informell ledare har du en viktig roll. Oftast är du inte chef men genom ditt informella ledarskap påverkar och engagerar du andra, både enstaka individer och grupper.  Du gör det genom en förståelse för dina styrkor och din beteende- och kommunikationsstil och hur du kan använda detta medvetet i samarbete med andra och i en grupp som vill utvecklas.

Kursen ger dig kunskaper om bland annat: olika perspektiv på ledarskap, olika kommunikationsstilar, beteenden som bygger förtroende och hindrar, sätta motiverande mål och följa upp, lyssna och ställa coachande frågor, konflikthantering, viktiga samtalsfärdigheter – kunskaper som stärker dig i din roll. Du får en verktygslåda för att lyckas både med det informella ledarskapet och den personliga utvecklingen.

Utbildningen vänder sig till dig som är t.ex samordnare, team- eller projektledare, assistent, arbetsledare eller koordinator. Den passar lika bra oavsett om du leder andra eller inte.

 

Att lyckas som ledare – även i osäkerhet, 2 dagar

Som ledare ställs du regelbundet inför olika situationer du behöver hantera. I förändring och osäkerhet oftare så än när allt flyter på. För att öka dina förutsättningar att lyckas behöver du förstå både ditt eget sätt och andras sätt och beteenden. Att visa mod, ge och få förtroende, vara empatisk och tydlig är också viktiga nycklar för att få med dig medarbetarna i önskad riktning. Du behöver också kunna använda några viktiga ledarverktyg, bland att delegera, coacha, ge feedback och sätta tydliga mål.

Jag vill se dig lyckas! Goda ledare behövs och det vill vi bidra till genom den här uppskattade tvådagars-utbildningen där du får möjlighet att ta ett nästa steg i ditt ledarskap.

Utbildningen passar ledare på alla nivåer, från den som precis klivit in i rollen till den som är mer erfaren. Den ger insikter, kunskaper och ett antal konkreta verktyg att använda både för att leda i förändringstider och annars.

Innehållet är en mix av teori, samtal, övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion.

Innehåll, bl.a

 • Omvärldens påverkan
 • Vad handlar ledarskap om egentligen?
 • Olika ledarstilar – olika beteende- och kommunikationsstilar – styrkor och fallgropar.
 • Sätt att leda som bygger förtroende. Dina egna ledstjärnor.
 • Ledarskap, rädslor och mod
 • Sätta tydliga mål som fungerar
 • Det coachande ledarskapet – lyssna, fråga, ge feedback
 • Effektiv delegering
 • Leda och möta människor i förändring och osäkerhet
 • Må bra, vara i balans
 • Nästa steg – vad gör du nu?

 

Ny som chef, 2 dagar

Innehåller påminner om ”Att lyckas som ledare” men med fokus på att man är ny i chefsrollen, eller på väg in den. En hel del av innehåller handlar om vanliga frågor man har i början av ett chefsskap, olika fallgropar att se upp med, hur man utvecklar sitt ledarskap, förstå sin egen ledarstil, sätta förväntningar, få en bra start och se till att vara i balans.

 

Utveckla och använd era styrkor (1/2 + 1/2 dag)

Alla deltagare gör inför utbildningen testet CliftonStrengths och får då sin personliga rapport. Utbildningen är uppdelad på två halvdagar. Första halvdagen handlar om grunderna för talanger och styrkor, öka kunskapen om sin egen och de andras profiler, förstå sammansättningen i gruppen och hur den bäst använder styrkorna.

Den andra halvdagen är en fördjupning och en uppföljning från första tillfället. Man lär sig bl.a mer om olika blindspots att se upp med, hur de olika styrkorna leder till olika beteenden, dynamiken mellan olika talanger och styrkor.

 

e-kurs ”Våga leda – sju steg som utvecklar ditt ledarskap”

Kursen ”Våga leda – sju steg som utvecklar ditt ledarskap” är praktiskt inriktad och under kursens gång varvas teori med kortare filmer, praktiska övningar och frågeställningar. Du väljer själv vilken tid du behöver för att avsluta utbildningen och kan med enkelhet repetera innehållet tills du har bemästrat det till fullo. Kursen består av 7 kapitel och är totalt 1 tim och 13 minuter lång. Den är också pedagogiskt redigerad så att du får förståelse för innehållet. Du har tillgång till utbildningen i 12 månader.

Innehåll

 • Beteenden som bygger förtroende och beteenden att se upp med.
 • Sätta tydliga mål så de får avsedd effekt.
 • Få bra samtal genom aktivt lyssnande och bra frågor.
 • Lyckas med delegeringen.
 • Utveckla beslutsfattandet.
 • Mod att leda, hantera tvivel och osäkerhet.
 • Våga misslyckas – och lära på vägen.
 • Hur utvecklas vidare i ditt ledarskap.

 

e-kurs ”Utveckla självledarskapet”; individuell i egen takt

Det finns mycket att vinna på att utveckla självledarskapet, både som individ och organisation. I en organisation som satsar på att göra detta blir riktningen och målen tydligare och medarbetarna kan då prioritera sin tid utifrån vad som är viktigast. Medarbetarna blir genom att de utvecklar sitt självledarskap mer självgående och tryggare i att agera och fatta beslut.

Fler tar ett större ansvar för att leda, ta initiativ och söka hjälp när det behövs. Beslut fattas oftare mer medvetet än reaktivt och planeringen av tid och aktiviteter fungerar bättre. Samarbetet med andra fungerar bättre eftersom man utvecklat olika samtalsfärdigheter.

Hela organisationen blir mer effektiv.

Går det att komma dit?  För att göra det behövs bland annat att var och en har utvecklat sitt självledarskap.

Kännetecken för en självledare är att den

– har tydliga personliga värderingar, vet vad man står för

– fattar medvetna beslut grundade i mål och vision

– har en god självinsikt, förstår bl.a vilka de egna styrkorna är

– förstår sitt eget beteende och hur det påverkar andra

– har de viktigaste målen klart för sig

– kan planera tid och aktiviteter och sätta gränser när det behövs

– vill utveckla sig vidare, är ”coachbar”

– kan hantera hinder och motgångar konstruktivt

– agerar mer proaktivt än reaktivt

– möter andra med empati och respekt

Men hur utvecklar man sitt självledarskap?

Det är här e-kursen kommer in som ett utvecklingsverktyg att arbeta med på egen hand, i grupp eller tillsammans med en coach. Kursen består av 10 områden som utvecklar det egna självledarskapet eller hjälper dig att utveckla andra till goda självledare.

Kursen hittar du här: Utveckla självledarskapet

Kursens avsnitt är

 1. Ta ut en kompassriktning, sätta intentioner och värderingar
 2. Tydliga och meningsfulla mål
 3. Skapa goda vanor och rutiner som ger kraft
 4. Bygga självförtroende och tillit
 5. Hantera hinder, motstånd och rädslor
 6. Göra en handlingsplan och få saker och ting att hända
 7. Påverka ditt beteende och din attityd
 8. Utveckla goda samtalsfärdigheter
 9. Vanliga misstag att undvika
 10. Använda och utveckla dina styrkor

Kursen består av

 • ett antal filmer där jag går igenom olika steg,
 • interaktivt övningsmaterial,
 • material att ladda ner för att läsa och jobba med. Du hittar texten till det jag pratar om i varje film, övningar att arbeta med, reflektionsfrågor, extramaterial.

Du arbetar med alla 10 avsnitten eller väljer ut de mest relevanta. Det finns en röd tråd genom kursen så det finns en poäng med att ta dem i ordning.

Låt gärna kursen få ta lite tid så att det finns chans att arbeta med övningar och reflektionsfrågor.

Är du intresserad av andra  lättillgängliga onlinekurser när du  behöver påfyllning av dina kunskaper finns det många kurser hos Diploma.