Utbildningar, föreläsningar, webbinarier

Utvecklande, inspirerande, konkreta.

”Utveckla självledarskapet: En grymt bra, inspirerande kurs och med många användbara verktyg! En push i min personliga utveckling”

Aktuella webbinarier just nu, 45-60 min långa

 • Lyckas med utvecklande och uppskattande samtal
 • Utveckla självledarskapet

Onlineutbildningar  via Zoom

 • Att leda och samordna utan att vara chef (2 dagar)
 • Utveckla självledarskapet (2 dagar)

Föreläsningarna kan handla om

 • karriärutveckling och karriärfällor
 • konsten att fatta beslut, våga ta steget
 • utveckla självledarskapet
 • grupputveckling, laget före jaget
 • leda med mål, sätta mål som är meningsfulla

Kurser jag håller på plats

 • Utvecklande och uppskattande samtal (2 dagar)
 • Leda utan att vara chef (2 dagar)
 • Utveckla självledarskapet (2 dagar)
 • Effektivt beslutsfattande (1 dag)
 • Att lyckas som ledare (2 dagar)

e-kurs

Mina föredrag och utbildningar ger alltid flera praktiska tips och verktyg att använda sig av omgående. Utbildningarna är en varierad mix av teori, övningar, samtal, diskussioner, erfarenhetsutbyte och egen reflektion kryddat med tips på böcker, artiklar och annat relevant.

 

Eller hittar du mig på Bokadero här.


Föreläsnings- och utbildningsmeny

 

 Föreläsningar inom Ledarskap och personlig utveckling

 Utveckla självledarskap och samarbete

Min föreläsning är för dig som är ledare av något slag, formell eller informell, eller medarbetare i en organisation som satsar på självledarskapet.

Du vill bli bättre på att leda dig själv och få några nycklar för ge andra möjlighet att leda sig själva och växa.

Föresläsningen ger dig och er  inspiration och verktyg att arbeta vidare med utan att behöva gå en längre utbildning.

Varför självledarskap? Det finns mycket att vinna på att utveckla självledarskapet, både som individ och organisation. I en organisation som satsar på att göra detta blir riktningen och målen tydligare och medarbetarna kan då prioritera sin tid utifrån vad som är viktigast.

Alla kan ta ett större ansvar för att leda, ta initiativ och söka hjälp när det behövs. Beslut fattas oftare mer medvetet än reaktivt och planeringen av tid och aktiviteter fungerar bättre.

Går det att komma dit?  För att göra det behövs bland annat att var och en har utvecklat sitt självledarskap och att ledarna är trygga med det.

Några kännetecken på att man har ett gott självledarskap är bl.a att man vet vad man står för, har en god självkännedom, vet vilken riktning och vilka mål som är viktigast och kan planera efter det, man agerar medvetet och kan hantera hinder konstruktivt. Man fungerar bättre i samarbete och interaktion med andra.

Ur innehållet:

 • Vad är egentligen självledarskap?
 • Vilka är vinsterna, utmaningarna, fallgroparna?
 • Vad behöver en organisation tänka på för att lyckas?
 • Vikten av riktning, mål och medvetna beslut
 • Kännetecken på en bra Självledare. Vilken är din nivå?
 • Vad behövs t.ex i form av olika verktyg och förmågor?
 • Vikten av förtroende och tillit – och hur det byggs

 

Leda med mål –både fantastiskt och livsfarligt

 Vill du sätta mål som ger motivation, energi och önskade resultat?

De mål du sätter för dig själv och för andra kan göra stor skillnad när det kommer till om ni känner er engagerade och motiverade eller stressade och frustrerade. I sin sämsta form åstadkommer mål stor skada i form av olyckor eller sjukdomar, medan de bästa målen bidrar till att stora saker händer.

Föreläsningen ger dig tips och verktyg kring hur och när du sätter mål som fungerar som tänkt.  Du kommer även att få lära dig mer om faror, risker och tankevurpor att se upp med. Sedan handlar det ju också om dig och ditt sätt. De bästa målen och intentionerna kan undermineras med oönskade beteenden. Här får du veta mer om hur du kan undvika dem.

Innehåll, bland annat

 • Det fantastiska med mål
 • Rätt mål i rätt tid
 • Hållbarhet i stället för utbrändhet, process i stället för deadline
 • Faror och risker att se upp med
 • När vi möter hinder på vägen
 • Beteenden som hindrar och begränsar

(Föreläsningen bygger på min senaste bok ”Leda med mål – fantastiskt och livsfarligt”.)

 

Laget framför jaget – gott samarbete i praktiken

 Vad gör att vissa grupper utvecklas till samspelta lag och andra står och stampar?  För att en grupp ska utvecklas till ett effektivt team behöver den ta sig igenom olika faser, där varje fas har sina speciella utmaningar och möjligheter. Här får du en övergripande förståelse för hur du känner igen de olika stegen och vilket ledarskap som krävs. Du får med dig tips och verktyg som hjälper gruppen att utvecklas.

Lite extra fokus läggs på konfliktfasen, en fas många skulle vilja hoppa över. Vad kan hända där och vad bör du som ledare vara beredd på?

För att ytterligare förstå konflikter kan också ett konfliktstilstest ingå. Testet ger en indikation på den egna föredragna stilen, samt vilka andra stilar du kan och möta.  Föreläsningen bygger på min bok ”Laget framför jaget – gott samarbete i praktiken”.

 

 • Grupputveckling, en kort översikt av de olika faserna och hur du känner igen dem
 • Framgångsfaktorer för effektiva team
 • Konfliktfasens utmaningar och möjligheter
 • Rätt ledarskap i respektive fas
 • Konfliktstilstest – vilken är din stil? Vilka andra stilar finns det?
 • Vilken stil passar bäst när?
 • Några praktiska verktyg och tips att använda i de olika faserna

 Karriär – föreläsningar

 Karriärfällor och tankevurpor att se upp med

 Karriärutveckling kan se ut på olika sätt. Förutom att veta vad man vill handlar det också om att fatta beslut, sätta upp mål, hantera osäkerhetskänslor och undvika några vanliga tankefällor. Oavsett vilken riktning vi vill röra oss i vill nog ingen göra fel vägval på grund av att man gått i någon besluts- eller tankevurpa som man borde sett. Vi fattar ibland fel beslut på grund av vår olust kring osäkerhetskänslor eller för att vår hjärna ställer till det. Det gör att våra karriärbeslut kan gå för snabbt, fattas på fler grunder, blir för kortsiktiga eller inte fattas alls.

Föreläsningen handlar om olika sätt att se på karriärutveckling, några vanliga fällor att se upp med och ger också en inblick i hur vi gör (eller inte gör) när vi fattar beslut.

Du kommer få veta mer om bl.a annat

 • olika perspektiv på karriär – ha mål eller ”go with the flow”?
 • utveckla och förändra – hinder, rädslor och möjligheter
 • hur vi fungerar när vi känner oss osäkra
 • ditt framtida jag vs ditt nuvarande jag
 • olika tankevurpor och beslutsfällor att se upp med

 

 KURSER/UTBILDNINGAR

 

Utvecklande och uppskattande samtal, 2 dagar

 Oavsett om du leder andra eller inte så är samtalet ett viktigt verktyg. Hur du samtalar med andra kan antingen få dem att se möjligheter, se sina styrkor och känna kraft eller göra att de känner att de inte duger.

Samtal som är både utvecklande och uppskattande skapar framgångsberättelser och lärande. De samtal som vanligen kallas ”svåra samtal” kan med rätt teknik och attityd bli utvecklande samtal att växa av.

På utbildningen får du lära dig mer om grundstenarna och förutsättningarna för samtalen. Vi går igenom och tränar flera olika samtalsfärdigheter och samtalstyper, hela tiden med utgångspunkten att samtalen ska vara utvecklande uppskattande samtal.

Kursen innehåller b.la

– Varför är goda samtal så viktiga?

– Det vi fokuserar på blir vår verklighet.

– Kännetecken för utvecklande samtal

– Olika centrala samtalsfärdigheter

– Vanliga samtalstyper – utmaningar och möjligheter

– Träna samtal och samtalsfärdigheter

– Att tänka på när samtalen sker digitalt

Under dagarna arbetar med en hel del praktisk träning i mindre grupper och par. Teorier varvas med olika konkreta verktyg, övningar och gemensamma reflektioner.

 

Effektivt beslutsfattande, 1 dag

 Varje dag fattar vi ett antal beslut. Vissa är enkla och rutinartade, andra mer komplexa med större konsekvenser. Många beslut fattas under osäkerhet och tidspress och ändå bör de bli så rätt och bra som möjligt. Ibland ställs du i karriären inför vägval eller beslut som kan vara svåra.  Seminariet ger dig ökade kunskaper om hur vi fungerar i olika beslutssituationer – som individ eller som grupp. Du får veta mer om hur du kan förbereda dig och vara uppmärksam på de vanligaste fallgroparna.

 • hur hjärnan fungerar i olika beslutssituationer, och varför det ibland inte blir som vi tänkt oss
 • att förhålla sig till osäkerhet
 • vad som gör att vi inte gör det vi bestämt oss för
 • beslutsfällor och –rädslor att se upp med
 • olika beslutsstilar
 • verktyg och visuella metoder du kan använda vid beslut

 

Utveckla självledarskapet, 2 dagar

”Efter att jag gått kursen – Utveckla självledarskapet: En grymt bra, inspirerande kurs och med många användbara verktyg! En push i min personliga utveckling”. Daniel, Östersund.

Det finns mycket att vinna på att utveckla självledarskapet, både som individ och organisation. I en organisation som satsar på att göra detta blir riktningen och målen tydligare och medarbetarna kan då prioritera sin tid utifrån vad som är viktigast. Medarbetarna blir genom att de utvecklar sitt självledarskap mer självgående och tryggare i att agera och fatta beslut..

Går det att komma dit?  För att göra det behövs bland annat att var och en har utvecklat sitt självledarskap.

Kännetecken för en självledare är att den kan styra sina tankar och handlingar mot det som är viktigast. Hur man tar reda på vad som är viktigast och kommer dit lär vi oss på den här utbildningen. Den hjälper dig b.la att ta ut en riktning och sätta mål, hantera hinder och samverka med andra.

En uppskattad och omtyckt utbildning.

Leda utan att vara chef, 2 dagar 

I din roll som informell ledare har du en viktig roll. Oftast är du inte chef men genom ditt informella ledarskap påverkar och engagerar du andra, både enstaka individer och grupper.  Du gör det genom en förståelse för dina styrkor och din beteende- och kommunikationsstil och hur du kan använda detta medvetet i samarbete med andra och i en grupp som vill utvecklas.

Kursen ger dig kunskaper om bland annat: olika perspektiv på ledarskap, olika kommunikationsstilar, beteenden som bygger förtroende och hindrar, sätta motiverande mål och följa upp, lyssna och ställa coachande frågor, konflikthantering, viktiga samtalsfärdigheter – kunskaper som stärker dig i din roll. Du får en verktygslåda för att lyckas både med det informella ledarskapet och den personliga utvecklingen.

Utbildningen vänder sig till dig som är t.ex samordnare, team- eller projektledare, assistent, arbetsledare eller koordinator. Den passar lika bra oavsett om du leder andra eller inte.

Din roll i organisationen

Det informella ledarskapet

Ansvar, roll, beteenden och kompetens för att lyckas

Att klargöra förutsättningar

Beteende- och kommunikationsstilar

Förstå din egen stil

Att anpassa sin stil när det behövs

Olika stilar- olika karaktärsdrag

 Leda och samordna

Leda och samordna utan att vara chef

Bestäm dig för vad du vill stå för

Mål som ger mening och resultat

Att (sam)arbeta med andra människor

Vikten av att vara tydlig i kommunikationen

Identifiera beteenden som bygger förtroende och som hindrar

Lyssna aktivt

Utveckla din coachande förmåga – ställ bra frågor

Viktiga samtalsfärdigheter

Se upp med förutfattade meningar

Utanför komfortzonen, i förändring – vad kan hända

Gruppers utveckling

Olika faser, olika kännetecken

Vad gör att grupper fungerar bra

Hantera konflikter

Förstå och använda olika konfliktstilar för att komma framåt

Leda arbetet framåt

Förbereda och leverera feedback

Göra en handlingsplan som fungerar

När du möter hinder

Stress och planera sin tid

Symptom att se upp med

Förebygga och hantera stress

Fokus på det viktigaste i stället för att göra allt

Egen handlingsplan

Vad börja med, vad sluta med

 

 

e-kurs ”Utveckla självledarskapet”; individuell i egen takt

Det finns mycket att vinna på att utveckla självledarskapet, både som individ och organisation. I en organisation som satsar på att göra detta blir riktningen och målen tydligare och medarbetarna kan då prioritera sin tid utifrån vad som är viktigast. Medarbetarna blir genom att de utvecklar sitt självledarskap mer självgående och tryggare i att agera och fatta beslut.

Fler tar ett större ansvar för att leda, ta initiativ och söka hjälp när det behövs. Beslut fattas oftare mer medvetet än reaktivt och planeringen av tid och aktiviteter fungerar bättre. Samarbetet med andra fungerar bättre eftersom man utvecklat olika samtalsfärdigheter.

Hela organisationen blir mer effektiv.

Går det att komma dit?  För att göra det behövs bland annat att var och en har utvecklat sitt självledarskap.

Kännetecken för en självledare är att den

– har tydliga personliga värderingar, vet vad man står för

– fattar medvetna beslut grundade i mål och vision

– har en god självinsikt, förstår bl.a vilka de egna styrkorna är

– förstår sitt eget beteende och hur det påverkar andra

– har de viktigaste målen klart för sig

– kan planera tid och aktiviteter och sätta gränser när det behövs

– vill utveckla sig vidare, är ”coachbar”

– kan hantera hinder och motgångar konstruktivt

– agerar mer proaktivt än reaktivt

– möter andra med empati och respekt

Men hur utvecklar man sitt självledarskap?

Det är här e-kursen kommer in som ett utvecklingsverktyg att arbeta med på egen hand, i grupp eller tillsammans med en coach. Kursen består av 10 områden som utvecklar det egna självledarskapet eller hjälper dig att utveckla andra till goda självledare.

Kursen hittar du här: Utveckla självledarskapet

Kursens avsnitt är

 1. Ta ut en kompassriktning, sätta intentioner och värderingar
 2. Tydliga och meningsfulla mål
 3. Skapa goda vanor och rutiner som ger kraft
 4. Bygga självförtroende och tillit
 5. Hantera hinder, motstånd och rädslor
 6. Göra en handlingsplan och få saker och ting att hända
 7. Påverka ditt beteende och din attityd
 8. Utveckla goda samtalsfärdigheter
 9. Vanliga misstag att undvika
 10. Använda och utveckla dina styrkor

Kursen består av

 • ett antal filmer där jag går igenom olika steg,
 • interaktivt övningsmaterial,
 • material att ladda ner för att läsa och jobba med. Du hittar texten till det jag pratar om i varje film, övningar att arbeta med, reflektionsfrågor, extramaterial.

Du arbetar med alla 10 avsnitten eller väljer ut de mest relevanta. Det finns en röd tråd genom kursen så det finns en poäng med att ta dem i ordning.

Låt gärna kursen få ta lite tid så att det finns chans att arbeta med övningar och reflektionsfrågor.

Är du intresserad av andra  lättillgängliga onlinekurser när du  behöver påfyllning av dina kunskaper finns det många kurser hos Diploma.