Föreläsningar, webinarier, seminarier, kurser.

Utvecklande, inspirerande, konkreta

Boka mig för en lärorik och inspirerande föreläsning eller utvecklande kurs

 

Aktuella webbinarier just nu, 45-60 min långa

 • Coacha och leda sig själv i osäkra tider
 • Lyckas med utvecklande och uppskattande samtal – även digitalt, intro

Onlinekurser/-workshops, med video via Zoom, 1/2 – 1 – 2 dag

 • Leda dig själv och andra i osäkra tider (1 dag)
 • Effektivt beslutsfattande under osäkerhet (1 dag)
 • Utvecklande och uppskattande samtal (2 dagar)
 • Att leda och samordna utan att vara chef (2 dagar)
 • Utveckla självledarskapet (1 -2 dagar)
 • Utveckla ledarskap och grupp md CliftonStrengths (1/2 – 1 dag)

Seminarie- och nätverksserier 

 • Att lyckas med utvecklande och uppskattande samtal – även digitalt., Stockholm, tillsammans med Heidmark & Partners. Start 11/3. Läs mer här.

Inspelad föreläsning

 • Leda dig själv och andra i osäkerhet och förändring. Finns på Kompetensfilm.

Föreläsningarna kan handla om

 • karriärutveckling och karriärfällor
 • konsten att fatta beslut, våga ta steget
 • utveckla självledarskapet
 • grupputveckling, laget före jaget
 • vara ny som chef
 • leda med mål, sätta mål som är meningsfulla
 • lära sig att våga misslyckas

Kurser/workshops jag håller (se gärna det här blogginlägget)

 • Utveckla och träna självledarskapet
 • Utvecklande och uppskattande samtal
 • Leda utan att vara chef
 • Utveckla gruppen  och ledarskapet med hjälp av CliftonStrengths
 • Effektivt beslutsfattande
 • Förtroendebaserat ledarskap – en nätverksserie

e-kurser

Mina föredrag och kurser ger alltid flera praktiska tips och verktyg att använda sig av omgående.

Läs mer nedan i min meny. Varje tema kan anpassas i längd, från någon timme till längre. De kan även genomföras på engelska. Ju längre de är desto mer tid för olika övningar och reflektioner.

Du kan även boka mig genom Sveriges Talare, läs mer här.

Eller hittar du mig på Bokadero här. 


Föreläsnings- och kursmeny

Ladda ned som PDF

FÖRELÄSNINGAR

Att utveckla karriären – hantera beslut, mål, osäkerhet, möjligheter och hinder

En bra karriär och utvecklande yrkesbana händer inte av sig självt. Dels behöver jag veta vad jag vill och vilka styrkor och intressen jag har för att komma till min rätt, dels ska den kombineras med övriga mål jag har i livet. Att ta nästa steg kan innebära att fatta ett antal olika beslut och göra en plan som tar mig närmare det jag vill. Jag behöver också kunna hantera oro och osäkerhetskänslor så jag inte trampar i någon av de vanligaste beslutsfällorna. På vägen behöver jag vara beredd på att möta och lära av både möjligheter och hinder.

Seminariet handlar om

 • Vad är egentligen ”karriär?”
 • Hur tar jag reda på vad jag egentligen vill?
 • Mina talanger och styrkor
 • Hantera osäkerhet
 • Beslutsfattande och vanliga beslutsfällor
 • Sätta mål, göra en plan och hantera hinder på vägen
 • Hur negativt tänkande kan vara positivt

Mitt i karriären – vilket är nu mitt nästa steg?

Du kanske upplever att det är något som saknas eller att du längtar efter något nytt i din karriär. Kanske känner du att karriären är i vänteläge i väntan på att något ska hända. Du vill göra någon förändring men är osäker på vad du vill och hur du ska komma fram till det.

En karriärförändring är sällan helt enkel. Förutom att veta vad man vill handlar det också om att fatta beslut, sätta upp mål, hantera osäkerhetskänslor och undvika några vanliga tankefällor. Det här seminariet hjälper dig på vägen.

Seminariet handlar bland annat om

 • En längtan efter något
 • Vad ger oss bestående motivation
 • Att leva autentiskt
 • Hur tar du reda på vad du egentligen vill
 • Dina intressen + dina styrkor + andras behov
 • Hinder på vägen och att vara utanför komfortzonen
 • Karriärfällor att se upp med
 • Sätta mål och göra en plan
 • Tips och verktyg att arbeta vidare med

Lär dig att våga misslyckas

I våra yrkesliv, projekt eller företagande finns alltid risken/möjligheten att saker och ting inte går som man vill. Samtidigt behöver man ta vissa risker, våga satsa, våga misslyckas, lämna komfortzonen för att kunna lyckas. Men man behöver kunna hantera sina rädslor och sin oro så de inte blir begränsande. De flesta rädslor är hjärnspöken, föreställningar kring vad som skulle kunna hända. Föreläsningen ger olika perspektiv på vad misslyckande är, om man kan undvika det, hur man kan bara beredd på det och tips på hur det kan hanteras.

Innehåll:

– Tillbakablick 1984 – hur tänkte man då?
– Vad är det vi är rädda för egentligen?
– The Imposter Syndrome
– Är det ovanligt att misslyckas?
– Maratonmunkarna – lyckas eller dö
– Att lämna komfortzonen
– Framtida jaget vs nu-jaget
– Kan vi undvika misslyckanden?
– Välkomna det ovälkomna – olika tips och metoder
– Det kunde vara värre…


Konsten att fatta (rätt) beslut

Ibland ställs du inför vägval eller beslut som kan vara svåra att hantera. Vad är egentligen rätt beslut och tänk om det blir fel? Vilka faktorer påverkar mitt val och hur kan jag påverka dem? Är jag inifrån- eller utifrån-styrd? I seminariet får du lära dig mer om

 • hur hjärnan fungerar i olika beslutssituationer, och varför det ibland inte blir som vi tänkt oss
 • att förhålla sig till osäkerhet
 • valfrihet – bra eller dåligt?
 • vad som gör att vi inte gör det vi bestämt oss för
 • beslutsfällor och beslutsrädslor att se upp med
 • olika beslutsstilar
 • verktyg och metoder du kan använda vi ett beslut

Leda med mål – fantastiskt och livsfarligt!

Vill du sätta mål som ger motivation, energi och önskade resultat?

De mål du sätter för dig själv och för andra kan göra stor skillnad när det kommer till om ni känner er engagerade och motiverade eller stressade och frustrerade. I sin sämsta form åstadkommer mål stor skada i form av olyckor eller sjukdomar, medan de bästa målen bidrar till att stora saker händer.

Föreläsningen ger dig tips och verktyg kring hur och när du sätter mål som fungerar som tänkt. Du kommer även att få lära dig mer om faror, risker och tankevurpor att se upp med. Sedan handlar det ju också om dig och ditt sätt. De bästa målen och intentionerna kan undermineras med oönskade beteenden. Här får du veta mer om hur du kan undvika dem.

Innehåll, bland annat

 • Det fantastiska med mål
 • Rätt mål i rätt tid
 • Hållbarhet i stället för utbrändhet, process i stället för deadline
 • Faror och risker att se upp med
 • När vi möter hinder på vägen
 • Beteenden som hindrar och begränsar
 • Självledarskap och tillitsbaserad styrning

Föreläsningen bygger på min senaste bok ”Leda med mål – fantastiskt och livsfarligt”.


Laget framför jaget – att bygga effektiva team

Seminariet behandlar grupputveckling övergripande för att skapa en helhetsbild, men fokuserar speciellt på konfliktfasen som många tycker är obehaglig och besvärlig. För att ytterligare förstå konflikter och vilka stilar som kan finnas ingår också ett konfliktstilstest som görs på plats. Testet ger en indikation på den egna föredragna stilen, samt vilka andra stilar man kan använda.

Till seminariet kan också min bok ”Laget framför jaget – gott samarbete i praktiken” ingå.

 • Grupputveckling, en kort översikt av de olika faserna
 • Framgångsfaktorer för effektiva grupper
 • Konfliktfasens utmaningar och kännetecken
 • Att hantera ”besvärliga typer”, svåra situationer och dig själv
 • Rätt ledarskap
 • Konfliktsstilstest – vilken är din stil? Vilka andra finns det?
 • Vilken stil passar bäst när?
 • Praktiska verktyg och tips

Ny som chef
När du är ny som chef ställs du inför en rad nya utmaningar. I din roll har du förväntningar på dig från olika håll, du har fler relationer att bygga och underhålla, du ska leda och delegera, du ska få en grupp att samverka och vilja se människor växa och utvecklas. Samtidigt som du ska hantera många olika situationer så kliver du på en resa som kan ge en stor personlig utveckling.

För att lyckas är det viktigt att dels ha verktygen och kunna använda dem, dels ha en god självkännedom så du kan leda dig själv (och andra). Det här seminariet fokuserar på den du är, ditt personliga ledarskap, dina styrkor, olika situationer du kan ställas inför och några av de vanligaste fallgroparna att se upp med när man är ny som chef.

 • Ny som chef – vad händer då
 • Vad behöver du för att lyckas
 • Dina intentioner, ledstjärnor och mål för ditt ledarskap
 • Vilken är din ledarstil
 • Se, använda och utveckla styrkorna
 • Leda tidigare kollegor
 • Mod att fatta beslut, vara tydlig och delegera
 • Hur utvecklas en grupp till ett samspelt team – ledarens roll
 • Fyra vanliga fallgropar att se upp med
 • Tips på hur du fortsätter vässa ditt ledarskap

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utveckla självledarskap och samarbete

Det finns mycket att vinna på att utveckla självledarskapet, både som individ och organisation. I en organisation som satsar på att göra detta blir riktningen och målen tydligare och medarbetarna kan då prioritera sin tid utifrån vad som är viktigast. Medarbetarna blir genom att de utvecklar sitt självledarskap mer självgående och tryggare i att agera och fatta beslut.

Det är inte bara ledarna som leder, alla kan genom att man utvecklat sitt självledarskap ta ett större ansvar för att leda, ta initiativ och söka hjälp när det behövs. Beslut fattas oftare mer medvetet än reaktivt och planeringen av tid och aktiviteter fungerar bättre. Samarbetet med andra fungerar bättre eftersom man utvecklat olika samtalsfärdigheter. Hela organisationen blir mer effektiv.

Går det att komma dit?  För att göra det behövs bland annat att var och en har utvecklar sitt självledarskap.

Några kännetecken på att man har ett gott självledarskap är bl.a att man vet vad man står för, har en god självkännedom, vet vilken riktning och vilka mål som är viktigast och kan planera efter det, man agerar medvetet och kan hantera hinder konstruktivt. Man fungerar bättre i samarbete och interaktion med andra.

Har du personalansvar är det viktigt att kunna leda dig själv för att kunna leda andra.

 • Vad är egentligen självledarskap?
 • Vilka är vinsterna, utmaningarna, fallgroparna?
 • Vad behöver en organisation tänka på för att lyckas?
 • Vikten av riktning och mål
 • Kännetecken på en bra Självledare. Vilken är din nivå?
 •  Vad behövs t.ex i form av olika verktyg?
 • Vikten av förtroende och tillit i ledarskapet, i en grupp – och hur byggs det

KURSER

Utveckla självledarskap och samarbete, 2 dagar

 

Det finns mycket att vinna på att utveckla självledarskapet, både som individ och organisation. I en organisation som satsar på att göra detta blir riktningen och målen tydligare och medarbetarna kan då prioritera sin tid utifrån vad som är viktigast. Medarbetarna blir genom att de utvecklar sitt självledarskap mer självgående och tryggare i att agera och fatta beslut.

Det är inte bara ledarna som leder, alla kan genom att man utvecklat sitt självledarskap ta ett större ansvar för att leda, ta initiativ och söka hjälp när det behövs. Beslut fattas oftare mer medvetet än reaktivt och planeringen av tid och aktiviteter fungerar bättre. Samarbetet med andra fungerar bättre eftersom man utvecklat olika samtalsfärdigheter. Hela organisationen blir mer effektiv.

Går det att komma dit?  För att göra det behövs bland annat att var och en har utvecklar sitt självledarskap.

Några kännetecken på att man har ett gott självledarskap är bl.a att man vet vad man står för, har en god självkännedom, vet vilken riktning och vilka mål som är viktigast och kan planera efter det, man agerar medvetet och kan hantera hinder konstruktivt. Man fungerar bättre i samarbete och interaktion med andra.

Under den här två dagar långa kursen går vi igenom flera områden som är centrala för att nå ett utvecklat och fungerande självledarskap – från att ta ut en kompassriktning, sätta mål och göra en plan till att hantera hinder på vägen, påverka eget beteende och skapa goda vanor.

Vi behandlar också olika färdigheter som göre att samarbetet med andra blir effektivare.

Kursen behandlar också vad som krävs av en organisation för att lyckas med att införa självledarskap som fungerar.

Du får med dig verktyg och kunskaper som ökar självinsikten och vässar det personliga ledarskapet som gör dig mer effektiv både på jobbet och hemma.

Leda utan att vara chef / Administratören som samordnare, 2 dagar

 • Utveckla ditt personliga och informella ledarskap
 • Förstå och stärk din egen kommunikationsstil
 • Skapa gott samarbete och effektivitet genom ökad tydlighet
 • Identifiera egna beteenden som hjälper eller hindrar
 • Sätta motiverande mål, följa upp och ge feedback
 • Hantera konflikter och stress

I din roll som administratör har du en viktig roll som samordnare och ledare.Oftast är du inte chef men genom ditt informella ledarskap påverkar och engagerar du andra, både enstaka individer och grupper. Du gör det genom förståelse för dina styrkor och din beteende- och kommunikationsstil och hur du kan använda detta i en grupp som vill utvecklas.

Kursen ger dig kunskaper om bl.a planering, sätta motiverande mål och följa upp, lyssna och ställa coachande frågor, delegera, olika kommunikationsstilar, beteenden som kan hindra samt konflikthantering – kunskaper som stärker dig i din roll. Du får en verktygslåda för att lyckas både med det informella ledarskapet och den personliga utvecklingen.

Utbildningen vänder sig till dig som fungerar som “spindeln i nätet” och arbetar med att samordna och följa upp. Den passar lika bra oavsett om du leder andra eller inte.

 

Styrkebaserat ledarskap, 2 dagar

I en organisation som medvetet utvecklat ett styrkebaserat ledarskap ökar engagemanget, och människor kommer mer till sin rätt eftersom de i högre grad får använda sina naturliga talanger och styrkor. Det leder till högre kvalitet och effektivitet, bättre interaktioner med kunder och kollegor och team som ser och använder allas styrkor.

Genom att bättre förstå vilka de egna naturliga talangerna är påbörjar man en spännande upptäcktsresa, oavsett om du leder andra eller dig själv. Kursen hjälper deltagarna både att förstå vilka de främsta styrkorna är och hur man kan investera i dem för att utvecklas som ledare och människa.

Under den här två dagar långa kursen går vi igenom flera områden som är intressanta för att nå och utveckla ett styrkebaserat ledarskap. Deltagarna får med sig verktyg och insikter som hjälper dem att göra mer av de som de gör bäst. Förståelsen för hur ens styrketemans fram- och baksidor påverkar arbete, vardag och andra människor ökar.

Deltagarna kommer kunna ta fram strategier som hjälper dem nå specifika mål och ambitioner.

Deltagarna kommer också bli medvetna om hur de kan kombinera sina egna styrkor med andras för att nå framgång.

Före utbildningsdagarna

Deltagarna gör testet Strengthsfinder i god tid innan och får genom det veta sina främsta talanger och styrkor. Resultatet och rapporterna läser man och tar med sig till första dagen.

Utvecklande och uppskattande samtal, 2 dagar. Kursbeskrivning här: Utvecklande och uppskattande samtal utbildning

En utbildning i hur du blir trygg och säker i att hålla utvecklande samtal både digitalt och fysiskt.

Oavsett om vi ser varandra fysiskt eller online är samtalet viktigt. I det goda samtalet skapas möjligheter, växande och nya idéer. Genom dessa konstruktiva samtal kan vi stödja och hjälpa andra att ta steg, våga förändra och använda sina resurser mer kraftfullt.

De utvecklande och uppskattande samtalen är till sin natur lösningsorienterade och fokuserar på möjligheter, styrkor och det som fungerar eller har fungerat. Samtalsformen ger bekräftelse och frigör handlingskraft, kreativitet och mod.

När vi arbetar och ser varandra online/på distans kan det vara en utmaning att lyckas med samtalen som tänkt.  Osäkerheten kring hur den andra parten reagerar och agerar på och efter samtalet kan öka. Det ställer extra krav på tydlighet, empati, förtroende, avstämning och uppföljning.

Metoden och strukturen för utvecklande och uppskattande samtal kan användas i fler olika sammanhang, både individuellt och i grupp.

Utbildningen ger dig en ökad förståelse och en verktygslåda för att själv hålla olika typer av utvecklande och uppskattande samtal.  Du får lära dig vilka utgångspunkter och förhållningssätt som är viktiga för att lyckas och för att bygga förtroende.

Läraren är certifierad coach och det coachande uppskattande synsättet sätter sin prägel på kursen.

Utbildningen, som är en mix av teori, samtal, reflektion och många praktiska övningar, vänder sig till dig som fungerar som leder eller samordnar andra och ofta använder samtalet i ditt arbete.