CliftonStrengths (f.d Strengthsfinder)

Använd mer av dina främsta talanger och styrkor. 

De som fokuserar på att använda sina styrkor…

 • tycker att de har högre livskvalitet
 • är sex gånger mer engagerade i sina jobb
 • ser oftare framåt mot att gå till jobbet
 • behandlar kunderna bättre
 • uppnår och presterar mer varje dag
 • har fler positiva och kreativa stunder

(Vill du veta mer om forskning kring styrkor finns ett intressant dokument här.)


Öka medvetenheten om dina egna och kollegornas talanger och styrkor

Genom det kommer ni förstå varandra bättre, utveckla samarbetet och förståelsen för varför vi tänker och beter oss olika. Allas talanger ser olika ut men inom  CliftonStrengths har Gallup identifierat 34 unika talangteman. Du hittar en lista med alla 34 längre ner på sidan.

CliftonStrengths-testet tydliggör vilka som är dina främsta talanger och styrkor samt hur du kan använda och utveckla dem.

När alla i en grupp gör testet blir det lättare att se fördelningen av gruppens styrkor, vad som finns och vad som saknas. Det ökar också möjligheterna att var och en kommer till sin rätt och ägnar sig åt de uppgifter man är bäst lämpad för. Kan också vara intressant om gruppen ska växa att se vilka styrkor som det kan behöves mer av.

Du vet hur det är efter många utbildningsinsatser och workshops. Kul, lärorikt, inspirerande men tyvärr glöms mycket mycket kort efter och man arbetar på och gör som tidigare. Nu finns en metodik/plattform och process som hjälper dig som vill investera i CliftonStrengths för ditt team att få kunskaperna att bli mer långlivade. Genom det byggs ett styrkebaserat team och ett styrkebaserat team där man ser och använder varandras styrkor i stor omfattning lång efter själva utbildningsinsatsen.

e2grow High Performing Team är namnet på metodiken/plattformen och är en process som innehåller flera olika steg för både teamledaren och team. Före, mellan och efter stegen arbetar man i plattformen med olika uppgifter och övningar. Du kan läsa mer om e2grow här.

Det här arbetssättet ger ett större och mer bestående värde än att bara ha en eller två workshops.

Jag är certifierad i metodiken och använder den i mitt arbetet med team som sitter utspridda på olika platser och/eller vill prova ett annat arbetssätt.

Här är berättare en man från Electrolux om sina erfarenheter:  https://vimeo.com/528573886


Ta reda på dina styrkor

En styrka kan beskrivas som en unik kombination av talang, kunskap och färdighet som varje person har. Styrkorna kommer till användning i det dagliga livet, i relationer med andra, på jobbet. De flesta människor vet dock inte riktigt vilka deras främsta styrkor är och har därför svårare att utnyttja dem till sin fördel i arbetet, i karriären eller i vardagen. Det är synd.

Jag är certifierad i CliftonStrengths. Jag använder testet i karriärcoaching, i grupputveckling och när jag coachar ledare.

Hur kan du ta reda på vilka dina talanger och styrkor är?

 

 • Du gör testet via en länk som jag skickar. Testet tar cirka 45 minuter. Antingen väljer du att få se dina fem främsta styrkor eller alla 34 i ordning.
 • Du får tillgång till olika rapporter som beskriver dina styrkor.
 • Du får en e-bok att ladda ner
  Om ni är en grupp där alla medlemmar gör testet så sammanställer jag olika gruppdiagram som vi går igenom under en gemensam workshop.

För att sedan till fullo förstå hur de olika styrkorna samspelar, hur de kan utvecklas och hur de bäst kan användas är det bra att få en genomgång av resultatet. Det gör vi i några coachsamtal. Om ni är en grupp så har vi gärna några workshops tillsammans.

Du kan också om du vill köpa ett test för din egen del och få ut rapporter som beskriver dina främsta styrkor här hos Gallup.