Upptäck styrkorna

Upptäck, använd och utveckla dina och era främsta styrkor med CliftonStrengths och mig

De som fokuserar på att använda sina styrkor…

  • tycker att de har högre livskvalitet
  • är sex gånger mer engagerade i sina jobb än de som inte använder sina styrkor
  • behandlar kunderna bättre
  • uppnår och presterar mer varje dag
  • kan bli styrkebaserade team

Öka medvetenheten om dina egna och kollegornas talanger och styrkor

Genom det kommer ni förstå varandra bättre, utveckla samarbetet och öka förståelsen för varandras styrkor.  Alla har sin unika kombination av styrkor. Gallup har identifierat 34 olika styrketeman där man får reda sin unika kombination via testet CliftonStrengths (hette tidigare Strengthsfinder).

När alla i en grupp gör testet blir det lättare att se fördelningen av gruppens styrkor. Det ökar också möjligheterna att var och en kommer till sin rätt ännu mer och ägnar sig åt de uppgifter man är bäst lämpad för. Kan också vara intressant när gruppen ska växa att se vilka styrkor som det kan behöves mer av. Gruppen kan genom testet, workshopen och fortsatt arbete utvecklas till ett styrkebaserat team där man medvetet använder varandras olikheter.

Jag är certifierad CliftonStrengths-coach och erbjuder länk till testet, återkopplingssamtal, coaching, workshops och föreläsningar.

Hur kan du ta reda på vilka dina talanger och styrkor är?

  • Du gör testet via en länk som jag skickar. Testet tar cirka 45 minuter. Antingen väljer du att få se dina fem främsta styrkor eller alla 34 i fallande ordning. Jag rekommenderar att välja alla 34.
  • Du får tillgång till olika rapporter som beskriver dina talanger och styrkor. Rapporterna ser olika ut beroende på om du valt att se dina topp 5 eller alla 34.
  • Du får också tillgång till en hel del material på Gallups hemsida.
  • Om ni är en grupp där alla medlemmar gör testet så sammanställer jag olika gruppdiagram som vi går igenom under en gemensam workshop.

För att sedan till fullo förstå hur de olika styrkorna samspelar, hur de kan utvecklas och hur de bäst kan användas är det bra att få en genomgång av resultatet. Det gör vi i några coachsamtal. Om ni är en grupp så har vi gärna några workshops tillsammans.


Ta en kontakt