Läs gärna någon av mina böcker

Jag gillar att dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper, och jag gör det bland annat genom att skriva böcker, artiklar och guider. Inriktningen är praktisk, konkret och samtidigt reflekterande. Du hittar gott om tips, verktyg och metoder, men även frågor för egen reflektion eller som grund för goda samtal.

Du kan t.ex gå vidare med mina tre böcker utgivna på komlitt förlag eller mina e-böcker som finns på bookboon.com

Ett antal av min karriärguider finns på sidan Karriärutveckling. Du hittar också material under Fria resurser”.

Andra artiklar jag skrivit finns på min LinkedIn-sida och i mina Newsmail.


Mina böcker

Leda med mål – fantastiskt och livsfarligt

De mål du sätter för dig själv och för andra kan göra stor skillnad när det kommer till om ni känner er engagerade och motiverade eller stressade och frustrerade. I sin sämsta form åstadkommer mål stor skada i form av olyckor eller sjukdomar, medan de bästa målen bidrar till att stora saker händer.

Leda med mål-boken

Boken hjälper dig att formulera mål som fungerar bättre och du får ökad kunskap om olika fallgropar och tankevurpor på vägen.

Du får också läsa om hur olika beteenden kan komma i vägen och hindra de bästa mål och intentioner.

Boken är konkret, praktisk med gott om tips och verktyg.

Du beställer den direkt av mig för 100 kr + porto.


Chef, ledare, coach – praktiskt ledarskap som hjälper dig att lyckas

Denna praktiska handbok beskriver konsten att parallellt klara ledarskapets tre bärande roller: chefen, ledaren och coachen. Här lär du dig att behärska de olika rollerna och växla mellan dem, beroende på situationen och vem du möter.

Till varje kapitel hör några praktiska tips och användbara verktyg för att du snabbt och säkert ska komma framåt. En mycket utvecklande, och stundtals fascinerande bok, för såväl den erfarne som nyblivne chefen, ledaren och coachen.

Chef Ledare Coach av Bengt Kallenberg nominerad till årets HR-bok 2012!

Tävlingen Årets HR-bok arrangeras av Sveriges HR-förening och Personal & Ledarskap.

Du beställer den här praktiska handboken direkt av mig för 100 kr + porto.


Laget framför jaget – gott samarbete i praktiken.

Laget framför jaget ger en klar bild över de olika faser en grupp går igenom för att bli effektiv, hur ledarskapet bör se ut och vilket ansvar varje medlem har. För varje fas finns praktiska verktyg och metoder för att utveckla gruppens arbete för att bli ett samspelt team.

Den här boken är skriven för dig som vill ha en arbetsplats som präglas av tydlig rollfördelning, där medarbetarnas olika styrkor tas tillvara och där öppenhet och förtroende råder. Det är helt enkelt en bok för dig som vill uppleva det goda samarbetet i praktiken.

Boken är slutsåld men du kan beställa den som pdf direkt av mig för 100 kr.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Våga leda – sju steg som stärker ditt ledarskap (e-bok)

Goda ledare behövs på många ställen. Den här boken vill bidra till att du både vågar leda och stärker ditt ledarskap så att du blir en av de goda ledarna. En viktig kvalitet i ledarskapet är modet att våga leda även om du inte kan allt, inte har alla svaren, inte känner dig säker eller är rädd för att misslyckas.

Som ledare hamnar du i flera olika situationer där du behöver ta på dig ledarrollen även om du känner tvivel eller osäkerhet. Det kan handla om att hålla svåra samtal, fatta osäkra beslut, våga delegera och coacha eller vara utanför din komfortzon. Det förväntas ändå av dig att du leder. En del av boken handlar därför om att hantera osäkerhet och rädslor men samtidigt våga misslyckas och lära av det.

Boken finns på BookBoon här.


På rätt kurs i karriären – att veta vad jag egentligen vill (e-bok)

Min e-bok ”På rätt kurs i karriären – att veta vad jag egentligen vill” tar du dig steg för steg närmare svaren.

Boken är på drygt 50 sidor och är uppbyggd kring åtta steg som tar dig från där du är idag till att bli mer klar över vad du egenligen vill.

Med hjälp av texten, övningarna, bilderna och frågorna får du en chans att på egen hand tänka, reflektera, fundera och göra det på ett strukturerat sätt.

Genom att ge dig själv tid, och gå igenom övningarna och frågorna i boken så växer bilden av ditt nästa steg fram successivt. När du vet vad du vill kommer du få mycket lättare att se hur din handlingsplan ska se ut.

Materialet i boken använder jag i ofta i min karriärcoaching. Det är använt i hundratals samtal och det har visat sig fungera bra. Ett enkelt och billigt sätt att coacha dig själv!

Ladda ned den här

Personligt ledarskap i mästarklass (e-bok)

Inspiration, tankar och idéer oavsett vilket mål du har eller vad du vill åstadkomma.

När du har ett personligt ledarskap i mästarklass så lägger du din tid och energi på rätt saker, du vet vad du vill, du tar fullt ansvar för dina resultat och hanterar hinder på vägen konstruktivt och lärande. Du har då utvecklat din självdisciplin och ditt mod så att du steg för steg tar dig dit du vill och når de mål du satt upp för dig själv.

Boken ger dig många praktiska tips, idéer och inspiration som bland annat hjälper dig att sätta mål som är meningsfulla, hantera osäkerhet och stress, utveckla mod och självdisciplin, göra en plan och ta beslut.

Beställ från Bookboon

Pengars energi (e-bok)

Boken hjälper dig att steg för steg att komma fram till personlig plan för ditt sparande så att du blir ekonomiskt framgångsrik oavsett vad det innebär för dig. Genom bokens olika tips, metoder och övningar blir du mer grundad i dig själv och utvecklar din relation till pengar. Du lär dig undvika det vanliga besluts- och tankefällorna och gör genom det bättre val baserade på den du är och din situation.

Alla kan lyckas! Du behöver inte vara expert på aktier, börs eller fonder för att göra en personlig plan som fungerar. Snarare handlar det om att lära sig några enkla grundprinciper att följa och att sedan hålla sig till dem.

Beställ från Bookboon

Being Manager, Leader and Coach (e-bok)

Den engelska versionen av Chef, ledare, coach.

Beställ från Bookboon

Planera, hantera och genomföra förändring (e-bok)

För att ditt förändringsprojekt ska gå som tänkt finns det några viktiga saker att vara medveten om och ett antal fallgropar att se upp med.

Boken ger läsaren många praktiska verktyg och tips för att lyckas med både små och stora projekt.

Steg för steg går boken igenom de olika faserna i ett projekt – från att först komma fram till att en förändring behöver göras, sedan få acceptans för den, planera, genomföra och följa upp.

Förändringar handlar om människor och hur de reagerar. Boken går igenom olika typer av motstånd och reaktioner du kan möta, varför de uppstår och hur du bör hantera dem.

Beställ från Bookboon

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coacha och led dig själv i osäkra tider (e-bok)

Finns på bookboon. com här.

Den korta beskrivning av boken:

Det finns mycket att oroa sig över, men mycket av det vi oroar oss för handlar ofta om något vi tror ska inträffa någon gång i framtiden, men sällan gör det. Oron kan skapa osäkerhetskänslor, vilsenhet eller svårigheter att få saker gjorda. Boken hjälper läsaren på ett praktiskt sätt att hitta fast mark, ta ut en riktning och styra tankar och handlingar mot det som är viktigast. Självledarskapet utvecklas, något som blir alltmer viktigt, och förmågan att hantera hinder och motgångar stärks. Boken tar också upp vanliga tankefällor att se upp med på vägen mot önskad framgång.

Du får med dig många tips och praktiska verktyg. Men arbetet måste du förstås göra själv…