Här hittar du onlinekurser i att bli mästerligt bra på att leda dig själv. Kurserna hjälper dig att styra tankar och handlingar mot det som är viktigast.  Är det så att du leder andra behöver du ju kunna leda sig själv på ett föredömligt sätt.

Du kan även läsa om CliftonStrength (f.d Strengthsfinder), ett verktyg jag och mina kunder ofta använder för att bli mer klar över sina främsta talanger och styrkor och hur det kan användas både nu och framöver. Ingår i sista delen i kursen.

Du kan även utforska allt mitt kostnadsfria material som finns tillgängligt här.

Onlinekursen ”Framgångsacceleratorn” hjälper dig att nå önskad framgång oavsett hur den ser ut eller var den finns för dig. Du får hjälp att utveckla självledarskapet, ta ut en kompassriktning, sätta mål, skapa planer och vanor, hantera hinder och motgångar samt utveckla beteenden som hjälper dig i samarbetet med andra. Du blir chef över dina hjärna och kan styra dina tankar i konstruktiv riktning. Du kan prenumerera på kursen och får då  tillgång till alla avsnitt omgående. Mer att läsa finns här intill liksom några korta filmer där jag berättar mer.

Onlinekursen ”Utveckla självledarskapet” syftar liksom Framgångsacceleratorn till att utveckla det personliga ledarskapet. Ta ut en kompassriktning, sätta mål, reflektera kring egna värderingar, skapa planer och goda vanor, hantera hinder och motgångar, fatta medvetna beslut samt utveckla beteenden som hjälper dig i samarbetet och i samtalen med andra. Bli chef över dina hjärna!Kursen hjälper dig utveckla både självledarskap och EQ. Genom att utveckla självledarskapet i en organisation ökar engagemang och delaktighet. e-Kursen genomförs med fördel tillsammans med andra och/eller med mig som stöd/inspiratör vid valda tillfällen.

CliftonStrengths (Strengthsfinder) hjälper dig att bli mer klar över dina främsta talanger och styrkor, hur du kan göra mer av det du är naturligt bra på och utveckla talangerna till styrkor. Genom ett test får du reda på alla de ingående 34 styrketeman och i vilken ordning de kommer för dig. Resultatet hjälper oss att fokusera mer på vad som är rätt både med andra och med oss själva i stället for att hänga upp oss på fel och brister. Metodiken är till stor nytta i t.ex karriärutveckling, ledarskap och för en grupp som vill utvecklas. Läs mer här intill. Ingår i sista delen i kursen.