Tjänster som utvecklar

E-kurser, bli en styrkefinnare eller boka karriärcoaching

 

NYHET:  en ny e-kurs i tre delar som utvecklar dig och ditt ledarskap :  ”Ny som ledare”. Läs mer här intill.

Det är ett mer omfattande program som består av tre kursdelar och passar dig som är ny i chefs-/ledarrollen eller är på väg in i den. Den leder till certifiering. Du hittar den hos Education Online, här.

E-kursen ”Våga leda – sju steg som utvecklar ditt ledarskap”

Du hittar den hos Kursakademin.

Den tar upp sju områden som stärker dig i ditt ledarskap.

  • Sätta tydliga mål
  • Beteenden som bygger förtroende
  • Lyssna aktivt och ställa frågor
  • Delegera framgångsrikt
  • Fatta beslut – även de osäkra
  • Hantera osäkerhet och rädslor – att vara utanför komfortzonen
  • Våga misslyckas och lära

E-kursen ”Utveckla självledarskapet”

syftar till att utveckla det personliga ledarskapet. Ta ut en kompassriktning, sätta mål, reflektera kring egna värderingar, skapa planer och goda vanor, hantera hinder och motgångar, fatta medvetna beslut samt utveckla beteenden som hjälper dig i samarbetet och i samtalen med andra. Bli chef över dina hjärna! Kursen kan genomföras individuellt eller tillsammans i en grupp på arbetsplatsen. Genom att utveckla självledarskapet i en organisation ökar engagemang och delaktighet. Du hittar kursen här hos Diploma: Utveckla självledarskapet.

CliftonStrengths (Strengthsfinder)

hjälper dig att bli mer klar över dina främsta talanger och styrkor, hur du kan göra mer av det du är naturligt bra på och utveckla talangerna till styrkor. Genom ett test får du reda på antingen dina topp 5, eller alla de ingående 34 styrketeman, och i vilken ordning de kommer för dig. Resultatet hjälper dig att fokusera mer på vad som är rätt både med andra och med oss själva i stället for att hänga upp oss på fel och brister. Metodiken är till stor nytta i t.ex karriärutveckling, ledarskapet och för en grupp som vill utvecklas. Läs mer här intill.

Karriärcoaching

hjälper dig att sortera tankarna, bli mer klar över din väg framåt och använda dina resurser och styrkor på ett sätt så du kommer till din rätt. Läs mer om hur det går till här.