Det viktigaste för personlig framgång

Publicerat 26 februari 2019

 

Jag har nyligen läst ut ”Barking Up the Wrong Tree – the surprising science behind why everything you know about success is (mostly) wrong” av Eric Barker.

Boken rekommenderas varmt. I slutet sammanfattar alla sina kapitel med just frågan ”vad är det viktigaste att komma ihåg när det kommer till att nå framgång?” Svaret är Alignment.

Det kan ha många betydelser. Saker och ting i ens liv hänger ihop, har en gemensam inriktning.  När den du är är synkad med där du väljer att vara. När dina styrkor och värderingar passar med din roll och ditt jobb.. När du känner en känsla av sammanhang med övriga världen. När du har i ett nätverk som du kan få hjälp av. Ett självförtroende som hjälper dig framåt medan du samtidigt lär av misstagen på vägen. När livet är i balans på olika områden.

Hur når man nu Alignment? ”Känn dig själv” som redan de gamla grekerna sa. Vilka är dina drivkrafter och  styrkor? Är di intro- eller extrovert? När du tar allt det du vet om dig själv och synkar med omgivningen eller rätt jobb så ökar möjligheterna.  Nätverk, relationer är också en viktig del.

Jag brukar använda ordet ”kongruent”. För mig handlar det om ungefär samma sak. När det jag gör och hur jag beter mig stämmer överens med den jag vill vara och bli. När mina mål och främsta livsintentioner är i samklang med mina handlingar. En skön känsla till skillnad från hur det kan kännas när man inte är kongruent – då gnager och skaver det.

I min kommande e-Learning-kurs kommer en hel del handla om vikten av kongruens. Mer om kursen inom kort.

Tillbaka till bloggen