Framtidens yrken och karriärer

Publicerat 22 mars 2019

De olika megatrender som pågår och verkar globalt har förstås också en inverkan på vilka jobb vi kommer att se i framtiden. Några yrken försvinner och nya kommer till. Teknisk utveckling, klimat- och miljöfrågor, demografiska förändringar, ökad digital livsstil – allt samverkar. Nya jobb kan då bli

Distansare, Gig-manager, Robotspersonlighetsmanager ,Klimatrevisor, Vertikalodlare och Etikutvecklare.

Vill du läsa mer så gå in på TRR´s hemsida och hitta deras rapport om framtida yrkesliv.

Tillbaka till bloggen