Fem intressanta perspektiv på svagheter

Publicerat 12 maj 2019

I den här artikeln från Gallup belyses svagheter och hur man kan förstå dem bättre. Artikeln hittar du här.

Här är tre exempel.

  1. Styrkor och svagheter är inte motsatser.  En styrka kommer ur en naturlig talang man har investerat i på olika sätt får att få den att bli en styrka. Att investera i en svaghet, d.v.s en avsaknad av talang i ett visst område eller i bästa fall en felanvändning av en talang,  kommer inte att göra den till en styrka. ”A real strength is dependent on that underlying talent in order to develop. Without that talent, it is really impossible to build a strength.”
  2. De flesta tar sina talanger för givna. Många antar att eftersom något går lätt så är det inte värt så mycket, medan det som är svårt och jobbigt har större värde.
  3. Det finns en. uppfattning att man kan ”fixa till” en svaghet för att skapa nya önskade beteenden. Det händer sällan. Ju mer man försöker fixa till dem, desto djupare sjunker man. Rätt approach är helt enkelt vara medveten om att man har dem, ta ansvar för dem och fokusera på styrkorna mer.


Tillbaka till bloggen