Behöver du fokus? 28 frågor som hjälper dig att göra rätt sak

Publicerat 24 maj 2019

Här är ett tips från ett av kursavsnitten i Framgångsacceleratorn.

Jag återkommer ofta till två citat från den amerikanska författaren och ledarskapsutbildaren Brian Tracy:

”Du blir bra på det du fokuserar på”

”Du blir det du tänker på större delen av din tid”

Som hjälp på vägen att komma fram till vad som är viktigt att fokusera på så får du här 28 frågor. Ta lite tid på dig, svara på dem i nedanstående ordning, så leder de dig till ett steg du kan ta omgående.

 1. Vilka är de tre viktigaste sakerna du gör i ditt jobb?
 2. Hur mäter du resultat och framgång i ditt jobb?
 3. Vilka är dina tre mest framträdande förmågor/egenskaper?
 4. Vilka tre uppgifter utför du speciellt bra?
 5. Vilka är dina tre viktigaste mål i arbetet?
 6. Vad skulle du kunna göra omgående för att nå de målen?
 7. Vilka är dina viktigaste mål utanför arbetet?
 8. Vad skulle du kunna göra omgående för att nå de målen?
 9. Vilka tre förmågor/kompetenser skulle du kunna utveckla för att bäst hjälpa dig nå dina mål?
 10. Vad kan du göra för att utveckla dem?
 11. Vilka är dina tre största möjligheter, i jobbet eller utanför, just nu?
 12. Vad kan du göra för att fånga de möjligheterna, nu?
 13. Vilka är dina tre största bekymmer i livet just nu?
 14. Vad kan du göra åt dem?
 15. Vilka tre personliga kvaliteter är du mest nöjd med?
 16. Vilka är dina tre största svagheter?
 17. Vilka är dina tre främsta värderingar är det gäller arbete?
 18. Vilka är de viktigaste personerna i ditt arbetsliv?
 19. Om du var garanterad framgång, vilka mål skulle du sätta då?
 20. Om du bara fick ägna dig åt tre saker varje dag på jobbet, vilka skulle då ge störst värde åt företaget?
 21. Lista 10 mål, i arbetet eller utanför, som du skulle vilja nå i framtiden.
 22. Vilket av dina 10 mål, om du uppnådde det inom ett dygn, skulle ha störst inverkan för dig?
 23. Bestäm en tidspunkt när du vill nå det målet?
 24. Identifiera vilka hinder du behöver ta dig förbi för att nå det.
 25. Identifiera vilken kunskap, information eller kompetens du behöver skaffa dig för att nå det.
 26. Vilka personer kan hjälpa dig på vägen?
 27. Skriv ner de steg du behöver ta för att nå målet.
 28. För att börja resan mot att nå ditt viktigaste mål, vilket steg kan du ta omgående?
Tillbaka till bloggen