Nå önskad framgång – del 2: Hantera hinder, motgångar och rädslor

Publicerat 26 juni 2019

Hantera hinder, motgångar och rädslor. På vägen mot den önskade framgången, målen eller förändringen kan du möta olika typer av yttre och inre hinder. Det var kanske inte det du tänkte dig och det kan göra att du tappar sugen eller farten. Hur ska du hantera hinder och begränsande tankar egentligen? Det här är en av de saker som du får hjälp med i e-kursen Framgångsacceleratorn som nu är klar (äntligen!) och som du kan prenumerera på.

Här får kan också läsa hela innehållet i kursavsnittet:

Välkommen till det femte avsnittet som handlar om att hantera hinder, motgångar och rädslor som vi kan möta när vi försöker göra en förändring, starta upp ett projekt eller nå ett mål.

I de två senaste avsnitten fick du lära dig mer om och arbeta med att utveckla goda vanor och att stärka självförtroende och tillit. Trots att vi utvecklat både goda vanor och tillit så kan det ändå hända att vi inte gör det vi tänkt oss, vänder om eller skjuter upp när vi möter ett oväntat hinder.

Att göra ett aktivt val som leder till en förändring kan göra att man hamnar utanför sin komfortzon. Där är det lite mer obekvämt att vara och man möter nya hinder och kanske rädslor och oro.  Några hinder kommer utifrån, andra har att göra med ens egna tankar och föreställningar. Det är normalt, men det kan göra att man ändå ger upp, tvivlar, skjuter upp eller tappar sugen. Eller inte ens sätter igång.

”Det var ju inte så här det skulle vara” kanske du tänker.

När vi går från plan till genomförande, från idé till handling, är det vanligt att vi råkar ut för oförutsedda hinder och händelser. Vi var kanske inte beredda på att det kunde hända eller att vårt projekt skulle ta 10 gånger mer energi, tid eller pengar än vi tänkt oss. Kan vi inte hantera eller förbereda oss på hindren blir kanske det vi planerat inte gjort, målet blir inte nått, vi blir besvikna på oss själva och rädslor/tvivel kvarstår.

(Vill man se hindren ur ett annat perspektiv så är de ju ett tecken på att jag är på väg mot något, annars skulle de inte uppstått eller märkas.)

 

Problem vid Gränsen

Det som händer vid övergången från det trygga till något nytt mer obekant, när vi går från idé och vision till mål och handling, är att man kan råka ut för ”Problem vid Gränsen”.

Här utanför gränsen, utanför komfortzonen, stöter vi på den där inre rösten, vårt ”Monkey Mind”. Den är som en flock apor som tjattrar allt högre ju längre bort från det trygga vi kommer.

Monkey Mind  vill att du ska vända tillbaka, säger att ”det är ingen idé”, ”det kommer inte att gå”, etc.

Och då lägger du ner, tvekar, vänder eller skjuter upp. Tillbaka till tryggheten!

Monkey Mind är en självbegränsande inre dialog, den kommer alltid att finnas där, även för de mest framgångsrika. Men det handlar om att inte låta sig hindras av den, att istället säga ”tack, den där rösten känner jag igen, men jag kommer ändå fortsätta framåt”.

Lär dig känna igen just ditt mönster, din skiva som går igång, och när det brukar uppstå. Då kan du vara beredd innan det inträffar.

Olika typer av rädslor

Om man påbörjar något för att sedan lägga ner det eller skjuta upp, ja då har man i varje fall försökt.

Men det finns ju rädslor som gör att vi inte ens kommer till start, att vi inte ens försöker genomföra den där förändringen vi vill göra.

Det handlade om tre typer rädslor egentligen

– rädsla för att ge upp det jag har utan att veta hur det nya ska bli,

– rädsla för att det krävs för mycket arbete och energi att göra förändringen,

– rädslan för att resultatet ändå inte blir som jag tänkt det.

Lär dig att se vilken din rädsla är, vad den säger och vad du vill göra med den.

 

Fem sanningar om rädslor

Susan Jeffers skriver i boken ”Feel the fear and do it anyway” att det finns fem sanningar om rädslor

1. Rädslan kommer aldrig att försvinna så länge du fortsätter att växa som människa.

Det vill säga så fort du utsätter dig för en ny situation kommer du att känna dig rädd.

2. Det enda sättet att bli fri från rädslan för något specifikt är att gå ut och göra just det.

3. Det enda sättet att få bättre självkänsla är att gå ut och göra det manär rädd för.

4. Det är inte bara du som upplever rädsla varje gång du är på okänmark, det gör alla andra också

5. Att ta sig igenom rädslan är mindre skrämmande än att leva med den  underliggande rädsla som kommer av en känsla av hjälplöshet. ”What you resist, persists”.

Skönt att veta att vi alla är rädda, eller hur?

 

 

Hur hantera hinder och rädslor? Några tips.

 

Ifrågasätt dina antaganden.Oavsett vad vi tror om oss själva och våra möjligheter så hittar vi bevis för att våra antaganden stämmer. Kallas för ”Confirmation Bias”.

Våra antaganden och bevis påverkar sedan våra beteenden och åsikter. Detta påverkar i sin tur andra som du har att göra med och som reagerar på ditt beteenden. Vilket kan göra att din ”sanning” bekräftas.

En teknik jag använder när jag själv står inför en viss situation och jag gör (eller hör) vissa antaganden brukar jag försöka sortera upp tankarna genom att fråga mig ”Vad vet jag är sant och vad är gissningar?” Och var kommer gissningarna från?”

Genom att sortera upp det i de här två högarna ser jag lite mer objektivt på saken.

Du kan omdefiniera ”framgång”– det är inte målet utan den kontinuerliga strävan och ansträngningen som är framgången. Då kan du inte misslyckas på samma sätt som om att nå målet är enda tecknet på framgång.

Gör inte hindret till en identitet: om du har en identitet som säger att ”jag är en som aldrig klarar aldrig att…. , jag är alltid dålig på att…, jag kan aldrig lära mig att…. ” så kommer det säkert bli så. Men du kan ändra vilken sanning du vill tro på, du kan ändra historien om dig själv.

Byt skiva – prova istället till exempel ”jag litar på att jag kommer på hur jag ska lösa detta”, ”jag kommer att komma på rätt saker att göra”. Notera framstegen. Ha tålamod.

WOOP.

Ett sätt att förbereda sig på hinder som kan dyka upp är att i proaktivt syfte använda WOOP.

Finns också som app.

WOOP står för W = wish, O = Outcome, O = Obstacles, P = Plan.

  1. W: Vilken är din största/viktigast önskan för den kommande veckan/månaden?

Beskriv med 4-5 ord.

  1. O: Föreställ dig nu hur det kommer att bli och kännas när önskan

infrias och det blir som du vill. Skriv ner kortfattat.

  1. O: Hinder kan dyka upp som gör att det inte blir som du tänkt.

Vad är det t.ex hos/med dig som person som kan hindra?

Föreställ dig att du råkar ut för hindret.

  1. P:Din plan:  ”Om (hinder X) inträffar, då kommer jag att (……..)”

Genom att du redan bestämt dig för vad du kommer att göra när hindret eller problemet dyker upp så blir du inte överraskad och kan hantera hindret lättare.

Dela upp Det Stora Målet.

Om du har ett mål som känns stort och överväldigande, så stort att du kanske känner att det

inte är någon idé att börja ens, då kan du prova att dela upp det i kortare delmål och dela

upp varje etapp i kortare aktiviteter. Då blir varje etapp inte så stor och avskräckande. Det

blir också lättare att stämma av att du är på rätt väg. Sedan får du ju chans att fira lite oftare,

gärna vid varje uppnått delmål.

 

Gör något annat. När tvivlet växer har jag märkt att det hjälper att göra något helt annat. Ut i naturen, cykla, göra något fysiskt, fotografera, gå ut och fika själv eller tillsammans med någon, se en film.

Skriva av sig kan också vara ett sätt att bryta tankegångarna.

Lyft fram trollen i ljuset. När vi sitter med våra egna tankar så kan tvivel och oro växa och anta lite väl stora proportioner. Av någon anledning har vår hjärna en tendens att måla upp värsta tänkbara scenarios, sådant som sannolikt aldrig kommer att hända.

De här föreställningarna krymper ihop när vi lyfter fram dem i ljuset och pratar om dem. Goda samtal med en vän eller en neutral part som en coach hjälper. Plötsligt så är problemen inte så stora problem längre, vi får nya perspektiv, vi kan skilja på vad som är sant och vad som är antaganden.

Tillbaka till bloggen