Att utveckla självledarskapet – vad finns att vinna på det?

Publicerat 8 augusti 2019

Ett välutvecklat självledarskap, vad kan det ge?

I en organisation som medvetet utvecklat självledarskapet vet medarbetarna vad de ska göra, de tar ansvar för att lösa uppkomna problem och skaffa sig den kompetens de behöver.  Målen är tydliga och medarbetarna kan prioritera sin tid utifrån vad som är viktigast. För att nå nålen använder sig ledarna i hög utsträckning av delegering, coaching och ett styrkebaserat ledarskap. Det bygger självförtroende, trygghet och delaktighet.

Det är inte bara ledarna som leder, alla tar ansvar för att leda, ta initiativ och söka hjälp när det behövs. Beslut fattas oftare mer medvetet än reaktivt och planeringen av tid och aktiviteter fungerar bättre.

Hela organisationen blir mer effektiv, cheferna får tid att leda och medarbetarna blir mer självgående, lojala och engagerade.

För att nå dit behövs bland annat att var och en är en bra självledare.

Kännetecken för en självledare är att hen

– har tydliga personliga värderingar, vet vad man står för

– fattar medvetna beslut grundade i mål och vision

– har en god självinsikt, förstår bl.a vilka de egna styrkorna är

– förstår sitt eget beteende och hur det påverkar andra

– har de viktigaste målen klart för sig

– kan planera tid och aktiviteter och sätta gränser när det behövs, är i balans

– vill utveckla sig vidare, är ”coachbar”

– kan hantera hinder och motgångar konstruktivt

– agerar mer proaktivt än reaktivt

– möter andra med empati och respekt

Hur bra självledare är du? Eller ni?

Min e-kurs Framgångsacceleratorn är ett steg att använda för att bli en bra självledare.

Tillbaka till bloggen