Nå önskad framgång, del 6 – Mål som inte går att mäta

Publicerat 29 augusti 2019

En viktig komponent när vi vill nå en önskad framgång, oavsett hur den ser ut, är att sätta någon form av mål. Det gör det enklare att veta om vi är på rätt väg och om vi kommit dit vi vill. Ett bra och välformulerat mål kan också ge energi och motivation. Ska man vara noga ska ju mål  formuleras så att de är mätbara, men ibland så är våra målsättningar lite lösare och svårare att sätta konkreta mätetal på. Till exempel ”jag vill om sex månader ha ett bättre självförtroende”. Hur kan vi ändå göra det mätbart så vi kan följa utvecklingen? Jo, en teknik är 1-10-skalan. I den här korta filmen berättar jag mer. Hur du sätter mål som kopplar till din önskade kompassriktning och dina intentioner, formulerar målen på ett smart sätt och sedan kopplar aktiviteter till målen så allt hänger ihop, det  är något du får lära dig mer om i e-kursen Framgångsacceleratorn.  Du kan läsa mer om den här på hemsidan.

Tillbaka till bloggen