Ny kurs i Styrkebaserat ledarskap

Publicerat 30 augusti 2019

Här är en ny kurs jag erbjuder. Genomförs med fördel som en företagsspecifik kurs.

Kursen

I en organisation som medvetet utvecklat ett styrkebaserat ledarskap ökar engagemanget, och människor kommer mer till sin rätt eftersom de i högre grad får använda sina naturliga talanger och styrkor. Det leder till högre kvalitet och effektivitet, bättre interaktioner med kunder och kollegor och team som ser och använder allas styrkor.

Genom att bättre förstå vilka de egna naturliga talangerna är påbörjar man en spännande upptäcktsresa, oavsett om du leder andra eller dig själv. Kursen hjälper deltagarna både att förstå vilka de främsta styrkorna är och hur man kan investera i dem för att utvecklas som ledare och människa.

Under den här två dagar långa kursen går vi igenom flera områden som är intressanta för att nå och utveckla ett styrkebaserat ledarskap. Deltagarna får med sig verktyg och insikter som hjälper dem att göra mer av de som de gör bäst. Förståelsen för hur ens styrketemans fram- och baksidor påverkar arbete, vardag och andra människor ökar.

Deltagarna kommer kunna ta fram strategier som hjälper dem nå specifika mål och ambitioner.

Deltagarna kommer också bli medvetna om hur de kan kombinera sina egna styrkor med andras för att nå framgång.

 

Före utbildningsdagarna

Deltagarna gör testet Strengthsfinder i god tid innan och får genom det veta sina främsta talanger och styrkor. Resultatet och rapporterna läser man och tar med sig till första dagen.

 

Dag 1

Clifton Strengthsfinder och styrkebaserat ledarskap – vad, varför, vinsterna?

Din personliga rapport – genomgång, diskussion, reflektion.

Hur syns och används dina främsta styrkor i ditt ledarskap? Hur kan du använda dem mer?

Mål och utmaningar – hur äga och använda Strengthsfinder-resultatet för att nå dem?

Att utveckla dina främsta styrkor vidare

Uppgift till dag 2

Dag 2

Beteenden som bygger eller skadar förtroende

Dina främsta styrkors ”källarnivå” – beteenden att se upp med

Leda andra utifrån deras främsta styrkor

Dynamik mellan styrketeman

Styrkebaserade team – utforska en ”team grid”

Att kombinera varandras styrkor i ett team

Egen handlingsplan

Deltagare

 Kursen vänder sig den som vill utveckla både sig själv och de man leder i att se, använda och utveckla sina främsta styrkor. Deltagarna får lära sig hur de både kan integrera sina talanger och styrkor i vardagen och leda mer styrkebaserat.

Metod och material

 Kursen varvar teori med övningar, diskussioner och egen reflektion. Resultatet och rapporterna från Strengthsfinder-testet används under båda dagarna.

Tillbaka till bloggen