Ny kurs i Utveckla självledarskapet

Publicerat 2 september 2019

Här är ytterligare en ny kurs jag skapat. Den är på två dagar, men kan kortas till 1 dag om det önskas.

Utveckla självledarskapet

En organisation som medvetet utvecklat självledarskapet är mer effektiv, ledarna får tid att leda och medarbetarna blir mer självgående, lojala och engagerade. Alla vet vad de ska göra, tar ansvar för att lösa uppkomna problem och för att skaffa sig den kompetens man behöver.  Målen är tydliga och man kan prioritera sin tid utifrån vad som är viktigast. Ledarskapet kännetecknas i hög grad av ledare som är trygga, kan leda sig själva och använda sig av delegering, coaching och ett styrkebaserat synsätt.

Det är inte bara ledarna som leder, alla tar ansvar för att leda, ta initiativ och söka hjälp när det behövs. Beslut fattas oftare mer medvetet än reaktivt och planeringen av tid och aktiviteter fungerar bättre.

För att nå dit behövs bland annat att var och en är en bra självledare. Några kännetecken är bl.a att man vet vad man står för, har en god självkännedom, vet vilka mål som är viktigast och kan planera efter det, agerar medvetet och kan hantera hinder konstruktivt.

Har du personalansvar är det viktigt att kunna leda dig själv för att kunna leda andra.

Under den här två dagar långa kursen går vi igenom flera områden som är intressanta för att nå ett utvecklat och fungerande självledarskap – från att ta ut en kompassriktning, sätta mål och göra en plan till att hantera hinder på vägen, påverka eget beteende och skapa goda vanor. Vi kommer också behandla vad som krävs av en organisation för att lyckas med att införa självledarskap som fungerar.

Du får med dig verktyg och kunskaper som ökar självinsikten och vässar det personliga ledarskapet som gör dig mer effektiv både på jobbet och hemma.

Före utbildningsdagarna

Deltagarna får en länk till en webbsida med material som förbereder dem inför kursen. Det handlar om att titta på några kortare filmer, arbeta med en uppgift och reflektera kring ett par frågeställningar.

Dag 1

Vad är självledarskap?

– Olika perspektiv och definitioner

–  Vinsterna

– Utmaningar och fallgropar

– Vad behöver en organisation göra för att lyckas

 

Att vara en självledare

– Kännetecken

– Checklista – var är du

– Utvecklingsområden och utmaningar

 

En stabil grund att bygga på

– Värderingar, kompassriktning, självkännedom

– Medvetna beslut i stället för reaktiva

 

Sätta tydliga mål

– Koppla mål till kompassriktning – skapa kongruens

– Formulera mål som är tydliga

 

Göra en handlingsplan och få saker och ting att hända

– Från nuläge till önskat läge

– Tips för att planera tid och aktiviteter

 

Motorn som tar dig framåt

– Goda vanor

– Självdisciplin

– Vikten av att bygga förtroende och tillit

 

Dag 2

Hinder och motgångar på vägen

– Olika reaktioner och tankemönster

– Inre och yttre hinder

– Hantera hinder, motgångar och oro konstruktivt

 

Samarbete med andra

– Olika beteendestilar

– Hur vi påverkar varandra

– Välj ditt beteende och din attityd

– Samtalsfärdigheter att vässa

 

Använd och utveckla dina styrkor

– Ta reda på vilka dina främsta talanger och styrkor är

– Styrkebaserat (själv)ledarskap

– Hur du kan utveckla talanger till styrkor

 

Verktygen ledare behöver ha och utveckla

– Utmaningar att vara beredd på

 

Deltagare

Kursen vänder sig den som vill utveckla sitt självledarskap så man blir mer effektiv, prioriterar sin tid bättre, får en bättre balans, ökar självkännedom och utvecklar samarbetet med andra. Den passar bra både för den med personalansvar som vill utveckla eget och andras självledarskap och för informella ledare, samordnare eller medarbetare.

 

Metod och material

Kursen varvar teori med övningar, diskussioner och egen reflektion. Inför kursstart får deltagarna tillgång till en webbsida med förberedande material att titta på, läsa och reflektera kring.

Tillbaka till bloggen