Nå önskad framgång, del 13 – Bli klar över dina främsta talanger

Publicerat 16 december 2019

En viktig framgångsfaktor är hur väl vi använder våra talanger och styrkor. När vi får använda våra främsta talanger och styrkor går det lättare, är roligare, blir högre kvalitet och engagemanget ökar, jämfört med när vi  gör sådant som inte passar oss. Det har också visat sig att våra interaktioner med andra liksom vår kreativitet också blir bättre. Så mycket talar för att se till att vara och verka i sammanhang där vi får komma till vår rätt, där vi får växa, utvecklas och göra mer av det vi är bra på. Som det borde vara på varje arbetsplats och också borde vara självklart att säkerställa för den som är leder andra.

För många är det lite svårt att svara tydligt på frågan ”vilka är dina fem främsta styrkor?”.  Det kan vara bra att kunna prata om dem på ett tydligt sätt, både för att få arbeta med rätt saker och i rekryteringssammanhang.  Det finns olika sätt att ta reda på dem, ett kan vara att göra testet Clifton Strengthsfinder och sedan få en personlig återkoppling på resultatet (prata gärna med mig om det) eller själv lista ut dem.  I den här korta filmen berättar jag om några ledtrådar till dina främsta talanger.

Mer om hur du når önskad framgång får du i e-kursen Framgångsacceleratorn.

Tillbaka till bloggen