Hur bra självledare är du? Gör testet.

Publicerat 24 januari 2020

Det finns mycket att vinna på ett utvecklat självledarskap, både som individ och i en organisation.

I en organisation blir riktningen och målen tydligare och det blir då enklare att prioritera sin tid utifrån vad som är viktigast. Medarbetarna blir mer självgående och tryggare i att ta ansvar, initiativ och fatta medvetna beslut. Det är inte bara ledarna som leder, alla tar större ansvar för att leda och organisationen blir effektivare.

Du blir bättre på att styra dina tankar och handlingar mot det som är viktigast och genom det nå det du vill nå. Hinder och problem som dyker upp hanterar du konstruktivt och lösningsorienterat.

Att bli en medveten självledare gynnar den personliga utvecklingen och är dessutom en kompetens som blir allt mer betydelsefull i dagens arbetsliv.

Hur bra är du?

Här kan du göra ett enkelt test för att få en indikation på din nivå. Testet hittar du här.

 

Tillbaka till bloggen