Hjälteresan – en resa även för dig?

Publicerat 18 augusti 2020

Hjälteresan – en resa för dig i höst?

Semestern är slut och kanske har du hunnit fundera på någon förändringsresa du vill ge dig ut på. Då kan det vara både kul och intressant att dra paralleller till den så kallade hjälteresan. För du är ju hjälten i din egen berättelse, eller hur? Kanske är det så att du har känt en allt starkare ”inbjudan” till något nytt – nytt karriärsteg eller ett nytt utvecklingssteg i någon form. Det kan vara något där som skaver, kanske har gjort så en tid, och som nu behöver tas om hand. Dags att då ge sig ut på ett äventyr och på vägen ställas inför olika prövningar. I slutänden kommer sedan belöningen i någon form, åtminstone enligt den klassiska hjälterese-myten. Här kommer en beskrivning av de olika stegen.

Hjälteresan, även känd som monomyten eller hjältens äventyr, är ett begrepp för ett mönster som förekommer i många mytologiska berättelser. Begreppet blev allmänt känt genom Joseph Campbells bok ”Hjälten med tusem ansikten”.

Även många moderna berättelser i böcker, spel och på film påminner om hjälteresan. Några exempel är Harry Potter, Star Wars, Matrix, Spiderman, Lejonkungen, Gladiator och Sagan om ringen. George Lucas Star Wars-filmserie utgör det mest kända exemplet på det direkta inflytandet för hjälteresa. När Lucas skrev på manuset till den första Star Wars-filmen mellan 1973 -76, så beskriver han själv att det lossnade först när han studerade Joseph Campbells bok.

Grunden i hjälteresan är att en huvudperson, hjälten, får en utmaning att uppleva ett äventyr, reser till en främmande verklighet och ställs inför olika prövningar, för att slutligen återvända till vardagen, som hjälte, med en konkret eller abstrakt gåva. Det är ett universellt tema som vi kan återfinna i olika kulturer, exempelvis i sägnen om Buddha.

Strukturen, de olika stegen, är mycket användbar när man vill bygga och berätta en historia. Man kan säga att stegen också ger en kondenserad bild av viktiga steg och övergångar i jagutvecklingen.

Jag tänker att den också är användbar när man vill illustrera ett nytt karriärsteg utanför komfortzonen eller en ny fas i sin livsutveckling. På ett djupare plan symboliserar de olika stegen en inre resa med en separation från det kända och trygga.

De olika stegen på resan är

  1. INBJUDAN. Det börjar i hjältens vanliga och kända värld där livet går sin gilla gång. Här får hjälten en inbjudan (ofta lite mystisk) till ett äventyr. Kallelsen ändrar förutsättningarna för hur livet kan fortsätta (exempel: ”Sagan om ringen”: Gandalf berättar för Frodo om ringen och att den måste förstöras) och öppnar dörren till en ny oväntad värld. Ofta ingår här också ett motstånd och avvisande mot att anta inbjudan, ett försök att hålla kvar det tidigare välkända, att slippa förändras eller hålla oss kvar vid ett ego som egentligen är urvuxet eller fastvuxet. Stanna kvar i komfortzonen helt enkelt.
  2. MENTOR/HJÄLPANDE KRAFTER. Hjälpande krafter kan ingå i äventyret. Hjälten behöver och får någon typ av hjälp, det kan vara från någon äldre och visare. Hjälpen gör att vi förmår att vända oss inåt och finna det sannaste svaret för oss själva, det vi måste göra – acceptera inbjudan. Det kan också vara en amulett, en karta eller ett vapen. (Exempel: ”Matrix”: Neo får hjälp av Morpheus att välja verklighet och mellan det röda eller blå pillret, i ”Askungen” dyker det upp en Gudmor i form av en fe.). Även i vår jagutveckling finns hjälpande krafter till hands men avgörande är hur vi använder dem för att hämta styrka och tillförsikt.

 

  1. FÄRDEN ÖVER DEN FÖRSTA TRÖSKELN. Här sker passagen till en ny och okänd värld fylld med sina egna krafter och faror. Det kan vara språnget till ett nytt jag, vi måste utmana det tidigare jaget och ge oss in i något nytt okänt för att ta ett nytt utvecklingssteg. (I ”Sagan om ringen” ger sig Ringens brödraskap iväg mot Domedagsberget, i ”Trollkarlen från Oz” är det en tornado som för bort Dorothy in i en ny värld). ”Point of no return” kan man säga. Möter vi inga svårigheter i det här steget följer vi, enligt Campbell, bara andras upptrampade spår, och det är inte vår unika väg. Om vi är i läget att vi bestämt oss för att ta ett nytt karriärsteg och börjar ta olika kontakter så möter vi många olika krafter, spelregler och förutfattade meningar att brottas med för att komma dit vi vill.

 

  1. MÖTET MED PRÖVNINGAR, VÄNNER OCH FIENDER. I den här fasen av hjälteresan sker transformation och förnyelse, det är en sorts kulmen. Det handlar om utmaningar som får oss att lämna alltmer av ett tidigare jag bakom oss, acceptera det gamla jagets försvinnande, möta våra skuggor och rädslor och bli helare. Vägen vi är inne på leder fram till något mycket större än vi tidigare varit eller vetat om. (I ”Matrix” får Neo öva sig i att flytta gränserna i den fiktiva världen, i ”Harry Potter” ska Harry anpassa sig till livet och allt det nya på Hogwarths.) I det här steget kan också oundvikliga närmanden och konfrontationer dyka upp.

 

  1. DEN YTTERSTA PRÖVNINGEN. Här är höjdpunkten på äventyret, här besegras draken. Hjälten drabbar samman med skurken, sin skugga, monstret eller det som utgör hindret. Det är också att lämna egot och erövra nya kunskaper och insikter, ett nytt sätt att förstå världen, att nå ett mer integrerat och komplext jag. (I den grekiska mytologin överlistar Jason draken som vaktar det gyllene skinnet, i ”Sagan om ringen” leder Gollum bort Frodo från Sam in i spindelgrottan, men Sam lyckas rädda Frodo.)

 

  1. BELÖNINGEN, GÅVAN. Kan bestå av insikter, kunskaper eller artefakter som förändrar hjältens liv eller räddar världen. Gåvan kan vara ett helare jag, ett nytt perspektiv. Återuppståndelser, pånyttfödande, elixir som gör oss odödliga är arketyper som förekommer som belöningar efter prövningen i föregående steg. (I ”Stjärnornas krig” möter Luke sina prövningar och sig själv, han dödar fienden men det var inom honom själv som ”monstret” fanns och det var det han behövde besegra. Han kan sedan befria prinsessan och blir en mer vuxen hjälte.)

 

  1. ÅTERVÄNDANDET OCH ÅTERUPPSTÅNDELSE. I berättelserna ingår ofta ett återvändande tillbaka till det sammanhang som lämnades när äventyret tog sin början. Det kan förekomma motstånd, vägran eller flykt liksom oväntad hjälp. Hjälten återvänder till den tidigare vardagen med sin gåva, kunskap eller visdom som erövrats. Det kan också vara förmågan att se världen ur nya, större och mer komplexa perspektiv, att se och uppskatta världen på ett nytt sätt. På vägen hem möter hjälten ofta nya hinder. (I ”Lejonkungen” återvänder Simba till Pride Lands och möter där Scar. I ”Sagan om ringen” besegras Sauron, och Frodo och Sam återvänder hemåt.)

 

  1. ÅTERKOMSTEN. Hjälten som återvänt behöver knyta samman de två världarna. Det är en utmaning att förmedla det nya perspektivet till den gamla världen. Det finns ju, inte för inte, ett talesätt som säger att de är svårt att bli profet i sitt eget land. Hjälten behöver kunna växla mellan perspektiven, att fritt röra sig över klyftan mellan världarna. (I ”Matrix” blir Neo fri från okunnighetens Matrix, han kan vara i den ena världen med full kunskap om den andra. Därmed kan han bli den befriare som världen väntat på, ”den nye”.)

 

I de här hjälteberättelserna växer och förändras vi genom de prövningarna vi möter när vi nått djupa svackor eller mörka perioder och får nytt liv på andra sidan. När det är som mörkast kommer ljuset, våra rädslor besegras, våra föreställningar och de begränsningar vi tycker oss ha haft överskrids.

Läs gärna också min tidigare artikel om vuxenutveckling, där finns en hel del som liknar stegen i hjälteresan.

Har du varit med om en liknande resa, är du ute på en eller planerar en? Berätta gärna om dina erfarenheter.

Lycka till på äventyret!

Bengt

Tillbaka till bloggen