Vikten av ett bra självledarskap

Publicerat 31 augusti 2020

 

Självledarskapet har hamnat ännu mer i fokus under senaste tiden för att många har arbetat på distans. Ett gott självledarskap hjälper oss att ha en kompassriktning för oss själva, vi blir bättre på att styra tankar och handlingar mot det som är viktigast för oss. När en organisation lyckas kommer allt fler kunna och få  ta beslut och initiativ, allt fler rör sig i samma riktning.

I en färsk artikel i tidningen Chef berättas mer om hur man kan göra.

Du kan också kolla in mina e-kurser eller min filmade föreläsning på temat.

Tillbaka till bloggen