Nytt Newsmail ute

Publicerat 16 november 2020

Innehållet i senaste Newsmail är

  • Vinster och svårigheter med självledarkskap
  • Cynefin – ett ramverk som hjälper oss hantera rätt fråga på rätt sätt
  • Så blir du effektiv i coronatider
  • Sju svåra intervjufrågor och hur du besvarar dem
  • e-kurser, coaching

Du hittar det här 

Tillbaka till bloggen