”Förtroendebaserat ledarskap” – ny nätverks- och seminarieserie ihop med Heidmark & Partners

Publicerat 18 januari 2021

Självledarskap & Förtroendebaserat ledarskap

Ge självledarskapet ett lyft! En seminarie- och nätverksserie om att leda dig själv och andra i en ny tid

Seminarieserien passar dig som leder andra, till exempel som chef, teamledare, projektledare, arbetsledare eller liknande. Det viktiga är att du vill växa i din roll och utrusta dig för att leda i nya och mer komplexa tider.

I tider av förändring, ökad komplexitet och osäkerhet ställs det höga krav på ditt ledarskap.  När verksamheten och medarbetarna ska anpassa sig för att följa med utvecklingen behöver du växa som ledare.  Dina medarbetare behöver känna stabilitet, hopp, uppskattning och att du bryr dig om dem samtidigt som de själva får frihet och ansvar att avgöra hur arbetet skall utföras inom vissa ramar. Tillit och förtroende är två nyckelord för att då lyckas med ett ledarskap som är flexibelt och ger medarbetarna möjlighet att leda sig själva. Dessutom ska du samtidigt leda dig själv så att du kan vara en förebild som inspirerar trots tider av osäkerhet.

Vi erbjuder en ny seminarie- och nätverksserie

Vill du prova ett nytt sätt att utveckla dig vidare som ledare då tror vi att den här den här seminarie- och nätverksserien intressant för dig. Den handlar inte om de vanliga chefs- och ledarverktygen, de tror vi att du kan. Den handlar också om att kunna se saker på nytt sätt, se upp med några vanliga tankefällor och ställa nya typer av frågor för att navigera framåt.

Under den här seminarieserien får du med dig lärande, praktiska verktyg och metoder, nya insikter, möjligheter att reflektera kring aktuella frågeställningar och dela andras erfarenheter.

Så här går det till

Start: 16/2, 09:00-11:30

Under 6 tillfällen ses vi i en mindre grupp. Upplägg enligt nedan mixat med samtal för erfarenhetsutbyte. Mellan tillfällena får du med dig en uppgift eller frågeställning att jobba med på egen hand eller ihop med en annan deltagare.

Teman för de olika tillfällena är bland annat vad förtroendebaserat ledarskap kan ge, att vara ledare i en allt mer oförutsägbar och komplex värld, lösa rätt problem på rätt sätt, vikten av ett välfungerande självledarskap, att ha en kompassriktning med olika scenarios, att vara en förebild, vidga perspektiven, lyssna för att förstå och ställa nya typer av frågor, sätta meningsfulla mål, vara äkta som ledare, välja beteenden som bygger förtroende, några viktiga samtalsfärdigheter.

En liten grupp

Vi är en liten och engagerad grupp som följs åt under sex tillfällen och lär känna varandra under programmet.

Deltagarantalet möjliggör också för ett bra möte via länk för dig som inte befinner dig i Stockholm eller som får förhinder att ta dig till Nybrogatan.

 

Läs mer här.

Tillbaka till bloggen