Ny utbildning: Utvecklande och uppskattande samtal

Publicerat 18 januari 2021
Jag har funderat och fördjupat mig en del i goda, utvecklande och uppskattande samtal under en tid och sedan satt samman en tvådagarsutbildning baserat på det. Tycker att ofta det finns ett behov av att bli bra på den typen av samtal och en önskan om att få fördjupa sig.

I det goda samtalet skapas möjligheter, växande och nya idéer. Genom dessa konstruktiva samtal kan vi stödja och hjälpa andra att ta steg, våga förändra och använda sina resurser mer kraftfullt.

Än så länge är ingen öppen utbildning inplanerad, men den går att genomföra företagsspecifikt.

Uvecklande och uppskattande samtal

De utvecklande och uppskattande samtalen är till sin natur lösningsorienterade och fokuserar på möjligheter, styrkor och det som fungerar eller har fungerat. Samtalsformen ger bekräftelse och frigör handlingskraft, kreativitet och mod.

Som ledare ger de här samtalen möjlighet att samskapa sitt ledarskap med sina medarbetare. I en grupp utvecklas relationerna och önskan kring hur samarbetet ska fungera blir tydligare istället gör att fastna i problemen. Det utvecklas en positiv kraft att förändra.

Metoden och strukturen för utvecklande och uppskattande samtal kan användas i fler olika sammanhang, både individuellt och i grupp.

Utbildningen ger dig en ökad förståelse och en verktygslåda för att själv hålla olika typer av utvecklande och uppskattande samtal.  Du får lära dig vilka utgångspunkter och förhållningssätt som är viktiga för att lyckas och för att bygga förtroende.

Jag är certifierad coach och det coachande uppskattande synsättet sätter sin prägel på kursen.

Utbildningen, som är en mix av teori, samtal, reflektion och många praktiska övningar, vänder sig till dig som fungerar som leder eller samordnar andra och ofta använder samtalet i ditt arbete.

Tillbaka till bloggen