Utbildningsserie i svåra samtal – även i det digitala

Publicerat 23 mars 2021

Nu provar vi igen, Heidmark & Partners och undertecknad.Nytt upplägg – tre tillfällen med start 20/4, därefter 4/5 och 20/5. 09:00-11:30 varje gång.

Anmälan hittar du här.

Mer info finns där och nedan:

En utbildning i hur du blir mer trygg och säker i att hålla utmanande samtal både digitalt och fysiskt.

Oavsett om vi ser varandra fysiskt eller online är samtalet viktigt.

När vi arbetar och ser varandra online/på distans kan det vara en utmaning att lyckas med samtalen som tänkt.  Osäkerheten kring hur den andra parten reagerar och agerar på och efter samtalet kan öka. Det ställer extra krav på tydlighet, empati, förtroende, avstämning och uppföljning.

 Metoden och strukturen för att genomföra de här samtalen kan användas i fler olika sammanhang, oavsett om det är fysiskt eller digitalt. De samtal det kan handla om är t.ex uppföljnings- och avstämingssamtal, besvärlig feedback av olika slag eller utvecklingssamtal.

 Utbildningen ger dig en verktygslåda för att hålla olika typer av samtal oavsett om det är fysiskt eller digitalt.  Du får lära dig vilka utgångspunkter och tekniker som är viktiga för att lyckas och för att undvika missförstånd och otydlighet.

 Du får också i utbildningen chans få svar på egna frågor, träna samtal med de andra deltagarna, dela erfarenheter och få återkoppling.

Upplägg: 3 tillfällen x 2,5 timmar över Zoom.

Målgrupp:  den som arbetar med att på något sätt leda/samordna andra och ofta använder samtalet i sitt arbete

 Ur innehållet:

 ·       Kännetecken, utgångspunkter och förhållningssätt för att göra svåra samtal till utvecklande samtal

·       Våga fråga och lyssna – även ”under ytan”

·       Frågestruktur och samtalsmall

·       Från nuläge till ett önskat läge

·       Frågor som utvecklar, skapar tydlighet och handling

·       Säkerställa gemensam bild – även på distans

·       Att ge feedback på ett beteende eller resultat

·       Förbereda feedbacksamtalet

·       Använda ”jag-budskap” och våga vara tydlig

·       Reaktioner att vara beredd på och fånga upp

·       Att ta emot kritik konstruktivt

Tillbaka till bloggen