Förstå och använd dina och era styrkor ännu bättre

Publicerat 1 april 2021

De som fokuserar på att använda sina styrkor…

 • tycker att de har högre livskvalitet
 • är sex gånger mer engagerade i sina jobb
 • ser framåt mot att gå till jobbet
 • behandlar kunderna bättre
 • uppnår och presterar mer varje dag
 • har fler positiva och kreativa stunder

(Vill du veta mer om forskning kring styrkor finns ett intressant dokument här.)


Öka medvetenheten om dina egna och kollegornas talanger och styrkor

Genom det kommer ni förstå varandra bättre, utveckla samarbetet och förståelsen för varför vi tänker och beter oss olika. Allas talanger ser olika ut men inom Strengthsfinder har Gallup identifierat 34 unika talangteman. Du hittar en lista med alla 34 längre ner på sidan.

Strengthsfinder-testet tydliggör vilka som är dina främsta talanger och styrkor samt hur du kan använda och utveckla dem.

När alla i en grupp gör testet blir det lättare att se fördelningen av gruppens styrkor, vad som finns och vad som saknas. Det ökar också möjligheterna att var och en kommer till sin rätt och ägnar sig åt de uppgifter man är bäst lämpad för. Kan också vara intressant om gruppen ska växa att se vilka styrkor som det kan behöves mer av.


Ta reda på dina styrkor

En styrka kan beskrivas som en unik kombination av talang, kunskap och färdighet som varje person har. Styrkorna kommer till användning i det dagliga livet, i relationer med andra, på jobbet. De flesta människor vet dock inte riktigt vilka deras främsta styrkor är och har därför svårare att utnyttja dem till sin fördel i arbetet, i karriären eller i vardagen. Det är synd.

Jag är certifierad i CliftonStrengths. Jag använder testet i karriärcoaching, i grupputveckling och när jag coachar ledare.

Hur kan du ta reda på vilka dina talanger och styrkor är?

 

 • Du gör testet via en länk som jag skickar. Testet tar cirka 45 minuter. Antingen väljer du att få se dina fem främsta styrkor eller alla 34 i ordning.
 • Du får tillgång till olika rapporter som beskriver dina styrkor.
 • Du får en e-bok att ladda ner
  Om ni är en grupp där alla medlemmar gör testet så sammanställer jag olika gruppdiagram som vi går igenom under en gemensam workshop.

För att sedan till fullo förstå hur de olika styrkorna samspelar, hur de kan utvecklas och hur de bäst kan användas är det bra att få en genomgång av resultatet. Det gör vi i några coachsamtal. Om ni är en grupp så har vi gärna några workshops tillsammans.

Tillbaka till bloggen