Träffa mig på Bokadero nätverksträff

Publicerat 2 december 2021

Den 7/12 är jag inbjuden som gäst för att prata självledarskap.

Du är välkommen att vara med och inbjudan hittar du här.

Temat är ”Självledarskap i en organisation”

  • hur ett gott självledarskap ser ut och vad som gör att det är viktigt
  • att som medarbetare vara i samklang med organisationen
  • vikten av att ha riktning, mål och värderingar klart för sig
  • beteenden och samtalsfärdigheter du kan behöva för att lyckas i samverkan med andra
Tillbaka till bloggen