Pengar och oro

Publicerat 31 oktober 2023

Jag skrev för några år sedan en bok om pengar och vår relation till dem. Boken finns på bookboon.com

Tog en titt i den igen och ser att det finns ju ett och annat där som är användbart i tider av ekonomisk oro. Jag bifogar ett avsnitt ur boken, avsnittet handlar om pengar och oro.

4.2 EN VANLIG RÄDSLA – ATT HA BRIST PÅ ELLER FÖR LITE AV PENGAR

Att inte ha tillräckligt, att ha för lite, knappheten, är en vanlig rädsla.

Rädslan för att inte ha tillräckligt med pengar gör att många skjuter upp att göra saker, håller kanske fast vid ett otrivsamt jobb för länge eller väntar för länge med att leva det liv man egentligen vill leva.

”Se’n, när jag har pengar, då ska jag…”,
”Se’n, när jag jobbat med det här ett tag, då ska jag göra det jag drömmer om…”

Det finns också en risk i att detta ”se’n…” kan bli en ursäkt för att inte ta tag i det där som man verkligen vill. Och risken är att ”se ́n” aldrig kommer.

Ofta är rädslan av att inte ha tillräckligt en diffus känsla. Vad exakt det är man är orolig för och vad som är ”tillräckligt” är inte preciserat. Vad kommer att hända om jag inte har det jag tror att jag behöver? Det blir en rädsla för något okänt som man aldrig har försökt få klarhet i.

Ett sätt att hantera rädslan är att möta den. Ofta är det det som vi fruktar mest som vi behöver som mest. Ofta är det det vi är mest rädda för som kan lära oss mest.

4.2.1 ÖVNING – RÄDSLA OCH ORO

Här är en övning som tar dig ett steg till på vägen. Skriv gärna ner svaren, ha dem inte bara i tankarna. Skriver du ner blir du tydlig för dig själv.

Gör så här:

1)  Definiera din värsta mardröm. Vad är det värsta som kan hända om du gör det där du längtar efter eller drömmer om eller behöver göra? Vilka tvivel och rädslor dyker upp? Hur sannolikt tror du att det är att det verkligen inträffar?
Ofta handlar rädslor om pengar och att inte få behålla det man har.

2)  Om de värsta skulle vara på väg att inträffa, vilka steg skulle du kunna ta för att förändra utvecklingen till det bättre? Hur återfå kontrollen, om än bara tillfälligt, om du behöver det? Förmodligen är det lättare än du tror.

3)  Vilka är resultaten och vinsterna, på kort och lång sikt, av mer troliga scenarios? När du definierat det värsta som kan hända, definiera också mer sannolika scenarios. Hur sannolikt är det att de inträffar istället?

4)  Om du blev uppsagd idag (eller inte kan ta ut lön från ditt bolag) vad skulle du göra för att klara dig ekonomiskt? Om du själv sa upp dig, hur skulle du då göra för att klara dig ekonomiskt?

5)  Vad skjuter du upp på grund av rädsla? Vilka val skulle du göra om du inte var rädd för att ha för lite pengar?

6)  Vad kostar det dig – ekonomiskt, känslomässigt, fysiskt – att skjuta upp det du funderar på (eller drömmer om) att göra?

7)  Gå tillbaka i minnet och hitta en situation då verkligen hade begränsat med pengar. Vad lärde du dig av den situationen? Vad hände med din kreativitet?

8)  Om du skulle förenkla ditt liv, vad skulle du då göra med dina pengar?

När du svarat på frågorna har du gjort ett viktigt arbete. Så vad blir ditt nästa steg nu?

Tillbaka till bloggen