En bok alla borde läsa: ”Omtyckta människor”

Publicerat 4 januari 2024

En bok jag tycker alla borde läsa. Jag önskar att jag hade haft dessa kunskaper när jag var mycket yngre, det hade hjälpt mig.

Om fler ägnade sig åt många av de beteenden som beskrivs i boken så blir vår värld lite bättre.

”Omtyckta människor – forskningen, knepen och övningarna som gör dig likeable”  av Björn Hedensjö

Vill du öka din likeability? Varför ska det vara bra? Går det ens att välja, det är väl något man har eller inte har?

Vi människor är sociala varelser. Gemenskap, vänskap och relationer är viktiga för oss för att vi ska må bra och till och med leva längre.

Om vi ägnar oss åt generösa och relationsbyggande beteenden så främjar vi gemenskap, positiva kontakter och bra möten med andra människor.

Vi kan åstadkomma en förändring i både hur vi uppfattar oss själva och hur andra uppfattar oss genom att bete oss på sätt som ökar vår omtyckbarhet.

Studier visar att omtyckta personer får en skjuts i karriären, omtyckta ledare uppfattas som skickligare, omtyckta lärare är bättre på sitt jobb, omtyckta personer får bättre vård och de har varaktigare och bättre (kärleks)relationer.

Vår likeability är ingen slump, vi kan påverka den och författaren ger flera tips, bland annat:

 • Gör ett likeable första intryck genom att le och visa positiva känslor. Vi känner oss gladare när vi ägnar oss åt glada beteenden. Och vi får tillbaka det från andra.
 • Tänk välvilligt om andra, undvik dömande attityder.
 • Kom ihåg den icke-verbala kommunikationen: anpassa kroppssråket, ha ögonkontakt, variera rösten.
 • Var noga med att tacka i alla situationer där det är på sin plats
 • Gör gott för andra, det gagnar dig lika mycket som de andra.
 • Lyssna och fråga: var tyst utan att avbryta, signalera att du lyssnar, spegla, ha ögonkontakt. Bekräfta den andres känsla, skippa att direkt komma med dina lösningar. Lägg undan telefonen. Ställ öppna frågor och ställ också följdfrågor.
 • Undvik skryt, snålhet, och dömande attityder.
 • Ge komplimanger och beröm. Ta emot dem utan att minimera eller avfärda, ett ”tack” räcker långt.
 • Våga visa sårbarhet, be om hjälp.
 • Var pålitlig: gör det du säger du ska göra, kommunicera tydligt behov och planer, var vänlig utan att kräva motprestationer, var öppen med dina känslor i viktiga relationer, erkänn misstag, ta ansvar för dina egna beslut och skyll inte ifrån dig, ha koll på dina viktigaste värderingar och lev utifrån dem.
 • Säg nej, dra gränser, när det behövs.
 • Använd jag-budskap, utgå från dig själv, när du beskriver ett problem eller ett beteende du vill ändra på hos någon annan.
 • Förutsätt inte att andra kan läsa dina tankar, var tydlig med vad dina behov, vad du tycker och vill.

Det blev ju en ganska lång och nästan överväldigande lista, eller hur? Kanske visar du redan många av dessa beteenden, men det kan ju ändå finnas något att slipa på. Om man tar ett i taget och jobbar på så blir det hanterbart.

Tillbaka till bloggen