Individuell coaching

Coaching ger ledarskapsutvecklingen både djup och fart

Ett individuellt coachingprogram kan se ut på olika sätt. Vi lägger upp längden och innehållet baserat på din situation och dina behov.

För mig är coachingsamtal inriktade på att hitta vägar och lösningar för att gå från ditt nuläge till ditt önskade läge. Det är en rörelse framåt. Det handlar både om att nå önskade resultat och få lärande på vägen. Min roll som coach är att ställa frågor, utmana, stödja, lyssna och ge feedback så att du medvetet reflekterar och rör dig i den önskade riktningen. Du får även tips och verktyg på vägen om du önskar.

Coachingupplägget  kan se ut så här

  • Ett första samtal där vi går igenom vad coachingen ska sikta in sig på, hur vi fungerar personkemiskt, hur ett upplägg kan se ut, vad som gäller kring avtal och ansvar för respektive part, förväntningar, frågor. Efter samtalet avgör vi om vi vill fortsätta eller inte.
  • Coaching/träning /mentoring inom det eller de områden vi kommer överens om att coachingen ska fokusera på. Du testar ”on the job”, reflekterar och lär. Dessutom får du också coaching i andra frågor som dyker upp längs vägen, både sådana som kommer upp spontant och sådana som är bestämda i förväg. Det är din tid, din agenda och du bestämmer hur du vill använda den.
  • Antingen har vi ett i förväg överenskommet antal samtal – varje samtal upp till 60-90 minuter långt, med cirka 3-4 veckor mellan samtalen – eller löpande samtal som pågår så länge du vill och behöver.
  • Om det är relevant, trepartssamtal med mig, klient och klientens chef.
  • Material, dokumentation och övningar från mig. Det kan t.ex vara någon bok, artiklar, guider, verktyg och/eller metoder.
  • StrengthsFinder-test, rapporter och ett separat återkopplingssamtal. Du kan läsa mer om Strengthsfinder här.