Nå önskad framgång, del 8: Fokusera på det du har kontroll över

Publicerat 24 september 2019

Självförtroende kan spela en viktig roll för att nå den där önskade framgången, oavsett hur den ser ut. När vi tvivlar på oss själva kan det hända att vi inte ens sätter upp några mål eller gör några planer. Vi gillar inte känslan av osäkerhet och det kan leda till att besluten kan bli dåliga. Eller så försöker vi men vänder tillbaka, backar eller skjuter upp.  Vi pratar om självförtroende i tre områden; hur du ser på och tänker om dig själv, din förmåga att hantera olika uppgifter och utmaningar samt sociala interaktioner. Vi är förstås inte lika starka i alla de områdena. En nyckel till ökat självförtroende är att fokusera på det du har eller kan ta kontroll över, att lägga mest tiden och energin i ”Circle of Control”. Det kan handla om att skapa goda vanor (se del 7), skaffa nödvändig kompetens eller se till att dina beteende är i linje med den du vill vara. Här beskriver jag ”Circle of Control” lite mer. Detta och många andra verktyg för att öka din personliga effektivitet får du i e-learningkursen ”Framgångsacceleratorn” som du kan prenumerera på  här.

Tillbaka till bloggen