Utveckla självledarskapet – vad kan det ge? Ny onlinekurs.

Publicerat 21 januari 2020

För att utveckla självledarskapet finns nu en ny onlinekurs.

Vad finns att vinna på det?

I en organisation som medvetet utvecklat självledarskapet vet medarbetarna vad de ska göra, de tar ansvar för att lösa uppkomna problem och skaffa sig den kompetens de behöver. Målen är tydliga och medarbetarna kan prioritera sin tid utifrån vad som är viktigast. För att nå nålen använder sig ledarna i hög utsträckning av delegering, coaching och ett styrkebaserat ledarskap. Det bygger självförtroende, trygghet och delaktighet.

Det är inte bara ledarna som leder, alla tar ansvar för att leda, ta initiativ och söka hjälp när det behövs. Beslut fattas oftare mer medvetet än reaktivt och planeringen av tid och aktiviteter fungerar bättre.

Hela organisationen blir mer effektiv, cheferna får tid att leda, fokusera på viktiga frågor och medarbetarna blir mer självgående, lojala och engagerade.

Går det att komma dit? För att göra det behövs bland annat att var och en är en bra självledare.

Kännetecken för en självledare är att hen

– har tydliga personliga värderingar, vet vad man står för

– fattar medvetna beslut grundade i mål och vision

– har en god självinsikt, förstår bl.a vilka de egna styrkorna är

– förstår sitt eget beteende och hur det påverkar andra

– har de viktigaste målen klart för sig

– kan planera tid och aktiviteter och sätta gränser när det behövs

– vill utveckla sig vidare, är ”coachbar”

– kan hantera hinder och motgångar konstruktivt

– agerar mer proaktivt än reaktivt

– möter andra med empati och respekt

Men hur utvecklar man sitt självledarskap?

Det är här onlinekursen  kommer in som ett utvecklingsverktyg att arbeta med på egen hand, i grupp eller tillsammans med en coach. Kursen består av 10 områden som utvecklar det egna självledarskapet eller hjälper dig att utveckla andra till goda självledare.

Kursens avsnitt är

 1. Ta ut en kompassriktning, sätta intentioner och värderingar
 2. Tydliga och meningsfulla mål
 3. Skapa goda vanor och rutiner som ger kraft
 4. Bygga självförtroende och tillit
 5. Hantera hinder, motstånd och rädslor
 6. Göra en handlingsplan och få saker och ting att hända
 7. Påverka ditt beteende och din attityd
 8. Utveckla goda samtalsfärdigheter
 9. Vanliga misstag att undvika
 10. Använda och utveckla dina styrkor

Kursen består av

 • ett antal filmer där jag går igenom olika steg,
 • interaktivt övningsmaterial,
 • material att ladda ner för att läsa och jobba med.

För endast 2990 kr får du omgående tillgång till allt kursmaterial och kan ha det under 12 månader. Kursen hittar du här..

Ni kan arbeta med kursen var och en på egen hand eller i en grupp ni sätter ihop, med eller utan mig som coach på vägen vid olika tillfällen.

Paketera gärna kursen med

 • Strengthsfindertest + återkoppling
 • Föreläsning/workshop
Tillbaka till bloggen