Ett välutvecklat självledarskap, vad kan det ge?

Kännetecken för en god självledare är att den

 • har tydliga personliga värderingar, vet vad man står för
 • fattar medvetna beslut grundade i mål och vision
 • har en god självinsikt, förstår bl.a vilka de egna styrkorna är
 • förstår sitt eget beteende och hur det påverkar andra
 • har de viktigaste målen klart för sig och kan styra tankarna mot dem
 • kan planera tid och aktiviteter och sätta gränser när det behövs
 • vill utveckla sig vidare, är ”coachbar”
 • kan hantera hinder och motgångar konstruktivt utan att skapa drama
 • agerar mer proaktivt än reaktivt
 • möter andra med empati och respekt

I en organisation som medvetet utvecklat självledarskapet vet medarbetarna vad de ska göra, de tar ansvar för att lösa uppkomna problem och skaffa sig den kompetens de behöver. Målen är tydliga och medarbetarna kan prioritera sin tid utifrån vad som är viktigast. För att nå nålen använder sig ledarna i hög utsträckning av delegering, coaching och ett styrkebaserat ledarskap. Det bygger självförtroende, trygghet och delaktighet.

Det är inte bara ledarna som leder, alla tar ansvar för att leda, ta initiativ och söka hjälp när det behövs. Beslut fattas oftare mer medvetet än reaktivt och planeringen av tid och aktiviteter fungerar bättre. Hela organisationen blir mer effektiv.

Går det att komma dit? För att göra det behövs bland annat att var och en är en bra självledare.

Och hur utvecklar man sitt självledarskap?

Det är här e-kursen kommer in som ett utvecklingsverktyg att arbeta med på egen hand, i grupp eller tillsammans med mig som coach. Kursen består av 10 områden som utvecklar det egna självledarskapet eller hjälper dig att utveckla andra till goda självledare.

Är det här intressant för dig? Då är den här e-kursen något för dig eller er.

Vill du få tillgång till kursens olika avsnitt går du hit. Du får omgående tillgång till allt material för 2990 kr och arbetar sedan i egen takt med det i upp till 12 mån.

När du arbetar med innehållet och tittar på filmerna kommer du utveckla ditt personliga ledarskap. Du kommer få ökade kunskaper om dig själv, du får verktyg och metoder som hjälper dig att få rätt saker att hända, du hanterar motgångar och hinder bättre och bygger ditt självförtroende. Slutar skjuta upp, slutar hindra dig själv och gör.

Kursens innehåll

Kursen består av 10 kursavsnitt med

 • ett antal filmer, lagom långa
 • interaktivt övningsmaterial i vissa avsnitt,
 • material att ladda ner för att läsa, reflektera över och jobba med.

Avsnitten är:

 1. Din vision och dina livsintentioner
 2. Meningsfulla mål
 3. Skapa goda vanor och rutiner
 4. Bygga självförtroende och tillit
 5. Hantera hinder och motstånd
 6. Gör en handlingsplan – och få det att hända
 7. Påverka ditt beteende och din attityd
 8. Samtals- och samarbetsfärdigheter
 9. Vanliga misstag smarta människor gör
 10. Använda och utveckla dina styrkor

Då och då adderas nytt material.

Men det är lika bra att säga det på en gång: det är ingen ”Quick Fix”, kursen är en läro- och utvecklingsresa som ska ta lite tid.

Bäst resultat får du genom ta ett kursavsnitt i taget, titta på filmerna, läsa materialet och jobba med övningarna och frågorna som hör till. Jäkta inte igenom, låt det få ta tid, låt det få landa.

Du får tillgång till allt material för 2990 kr och arbetar sedan i egen takt med det i upp till 12 mån. Ni kan använda mig som coach och inspiratör vid valda tillfällen, till exempel vid uppstart.

Vill du få tillgång till kursens alla avsnitt går du hit.

Intro-film: Här är kort film där jag berättar om kursen, upplägg och vilka resultat den kan ge.