Utveckla självledarskapet – en e-kurs i din egen takt

Det finns många vinster med att utveckla självledarskapet till nästa nivå, både för oss som individer och i en organisation. Speciellt i osäkra tider där det finns ett stort värde i att kunna styra och påverka sina tankar mot det viktigaste.

Vinsterna du och jag får med att träna och utveckla vårt självledarskap är

 • det blir tydligare  vad vi står för, vi blir mer grundade
 • vi fattar medvetna beslut grundade i mål, riktning och värderingar
 • vår självinsikt ökar
 • vi förstår vårt  eget beteende och hur det påverkar andra
 • vi blir chef över vår egen hjärna och kan styra och påverka våra tankar i en konstruktiv riktning
 • vi kan  planera tid och sätta gränser när det behövs
 • vi kan hantera hinder och motgångar utan att skapa onödiga drama
 • vi möter andra med större empati och respekt

I en organisation blir riktningen och målen tydligare och medarbetarna kan då lättare prioritera sin tid.  Det blir lättare att styra tankar och handlingar mot det som är viktigast. Medarbetarna vet vad de ska göra, de tar större ansvar för att lösa uppkomna problem och skaffa sig den kompetens de behöver. Man blir också bättre på att hantera osäkerhet.

Det är inte bara ledarna som leder, genom att självledarskapet utvecklats kan alla i större omfattning ta ansvar för att leda, ta initiativ och söka hjälp när det behövs. Beslut fattas oftare mer medvetet än reaktivt och planeringen av tid och aktiviteter fungerar bättre. Hela organisationen blir mer effektiv och självgående.

Och hur utvecklar man sitt självledarskap?

Det är här onlinekursen kommer in som ett verktyg att arbeta med på egen hand, i grupp eller tillsammans med mig som coach. Kursen består av 10 områden som utvecklar självledarskapet.

Det finns två vägar för att hitta kursen:

Du finner den hos Diploma UtbildningUtveckla självledarskapet. Här finns en trailer till min utbildning.

Med den eller andra onlineutbildningar kan du omsätta dina nyinhämtade kunskaper direkt för dig själv och i verksamheten. Utbildningarna ger attraktiva diplom och tillhörande intyg.

Du får omgående tillgång till allt material för ett paketpris och arbetar sedan i egen takt, på egen hand eller tillsammans med andra. Kursen tar cirka 8 – 12 timmar att gå igenom. 

Kursens innehåll

Kursen består av 10 kursavsnitt med

 • ett antal filmer, lagom långa
 • interaktivt övningsmaterial i vissa avsnitt,
 • material att ladda ner för att läsa, reflektera över och jobba med.

Avsnitten är:

 1. Din vision och dina livsintentioner
 2. Meningsfulla mål
 3. Skapa goda vanor och rutiner
 4. Bygga självförtroende och tillit
 5. Hantera hinder och motstånd
 6. Gör en handlingsplan – och få det att hända
 7. Påverka ditt beteende och din attityd
 8. Samtals- och samarbetsfärdigheter
 9. Vanliga misstag smarta människor gör
 10. Använda och utveckla dina styrkor.

I kursen har jag samlat material jag utvecklat och använt under 10 års tid. Beprövat och fungerande.

Ni kan använda mig som coach och inspiratör vid valda tillfällen, till exempel vid uppstart. Kursen kan också vara lämplig att inkludera i ett utvecklingsarbete.

Det går att paketera kursen med

 •  föreläsning/workshops
 •  individuella coachsamtal

Vill du få tillgång till kursens alla avsnitt går du hit.

Testa dig.. Vill du få en indikation på vilken nivå ditt självledarskap är på finns ett test att göra här.

Intro-film: Här är kort film där jag berättar om kursen, upplägg och vilka resultat den kan ge.