Nu drar vi igång seminarie- och nätverksserien ”Förtroendebaserat ledarskap”

Publicerat 23 augusti 2020

Nu drar vi igång! Start 1/10 i Kalmar.

Här är

Förtroendebaserat ledarskap

I tider av förändring, ökad komplexitet och osäkerhet ställs det höga krav på ditt ledarskap.  När verksamheten och medarbetarna ska anpassa sig för att följa med utvecklingen behöver du växa som ledare.  Dina medarbetare behöver känna stabilitet, hopp, uppskattning och att du bryr dig om dem samtidigt som de själva får frihet och ansvar att avgöra hur arbetet skall utföras inom vissa ramar. Tillit och förtroende är två nyckelord för att då lyckas med ett ledarskap som är flexibelt och ger medarbetarna möjlighet att leda sig själva. Dessutom ska du samtidigt leda dig själv så att du kan vara en förebild som inspirerar trots tider av osäkerhet.

Att växa och anpassa sig som ledare sker inte med automatik. Det krävs ett medvetet och kontinuerligt arbete och regelbunden reflektion. Ditt intresse och din förmåga för att utvecklas och följa med sätter ribban för din förmåga att leda.

Vi erbjuder en ny seminarie- och nätverksserie

Vill du prova ett nytt sätt att utveckla dig vidare som ledare då tror vi att den här den här seminarie- och nätverksserien intressant för dig. Den handlar inte om de vanliga chefs- och ledarverktygen, de tror vi att du kan. Den handlar om att vässa din förmåga att leda dig själv och att växa som ledare så att du blir en inspirerande och trygg person i tider av ökad komplexitet och oförutsägbarhet. Den handlar också om att kunna se saker på nytt sätt, se upp med några vanliga tankefällor och ställa nya typer av frågor för att navigera framåt.

Under den här seminarieserien får du med dig lärande, praktiska verktyg och metoder, nya insikter, möjligheter att reflektera kring aktuella frågeställningar och dela andras erfarenheter. Du kommer utveckla ditt ledarskap och förstå mer om hur du bygger förtroende och ser möjligheter i de tider vi har framför oss.

Så här går det till

Under sex tillfällen ses vi på morgonen i en mindre grupp för att deltaga i två kortare seminarier och ha rundabords-samtal för att samtala och dela erfarenheter kring olika frågeställningar. Mellan tillfällena får du med dig en uppgift eller frågeställning att jobba med på egen hand eller ihop med en annan deltagare.

Teman för de olika tillfällena är bl.a vad förtroendebaserat ledarskap kan ge, att vara ledare i en allt mer oförutsägbar och komplex värld, vikten av ett välfungerande självledarskap, att ha en kompassriktning med olika scenarios, utveckla förståelsen för andra, yttre belöning eller inre motivation, att vara en förebild, vidga perspektiven och ställa nya typer av frågor, sätta meningsfulla mål, vara äkta som ledare, beteenden som bygger förtroende, några viktiga samtalsfärdigheter.

En liten grupp

Vi är en liten och engagerad grupp som följs åt under sex tillfällen och lär känna varandra under programmet. Gruppen är max 15 deltagare från olika verksamheter.

För dig som

Seminarieserien passar dig som leder andra, till exempel som chef, teamledare, projektledare, arbetsledare eller liknande. Du vill växa i din roll och utrusta dig för att leda i nya och mer komplexa tider.

Seminarieledare

Bengt Kallenberg; ledarskaps- och grupputvecklare, certifierad coach, författare, workshopsledare, utbildare. (www.kallenbergcoach.se)

Mia Almroth; coach inom personlig utveckling och hållbart ledarskap, stärker affärsnyttan, föreläsare, kommunikatör. (www.almrothcoaching.se)

Tid och plats

Vi håller till på Kalmar Stadshotell i en lokal där vi har bekväma avstånd mellan varandra.

07:30-10:00, med frukost 07:30-08:00.

Första tillfället är 23/9 2020.

Mer information om innehåll och upplägg hittar du på våra hemsidor: hos Bengt och hos Mia

 

Kostnad

9900 kr per person för hela seminarieserien.

Då ingår frukost, föreläsningar, dokumentation.

Tillbaka till bloggen