Nu är e-kursen ”Ny som ledare” klar. Här är innehållet

Publicerat 14 februari 2024

”Ny som ledare” är ett program bestående av tre kurser som tillsammans blir en helhet. Du går igenom alla tre och de leder till en certifiering när du är klar. Programmet ges av Education Online och finns här.

En pdf som beskriver innehållet finns här. Ny som ledare e-learning

Innehållet:

”Du som ledare” ger dig olika perspektiv på ledarskap, olika roller och en genomgång av utmaningarna i att vara ny och hur du kan hantera dessa. Du får en ökad kunskap om den egna ledarstilen, styrkorna med den och hur den kan uppfattas av andra. Vi går också igenom betydelsen av den inre motivationen. Du får med dig flera tips på hur du får en bra start och vilka ledarkvaliteter som uppskattas mest.

”Engagera och bygga förtroende” ger dig flera olika verktyg som att delegera effektivt, sätta tydliga mål, ha utvecklande samtal, lyssna aktivt, ställa bra frågor och ge feedback. Du får lära dig mer om hur viktigt förtroende är och vilka beteenden som bygger förtroende och vilka som kan minska det.

”Våga leda, leda dig själv, misslyckas och lära” tar upp vikten av det goda självledarskapet och hur du kan utveckla det. Du får lära dig om hur hantera osäkerhet och rädslor som kan komma i vägen. Här får du också tips på hur modet kan stärkas och hur du kan fortsätta arbeta med din egen utveckling på olika plan. Du får lära dig mer om medarbetarsamtalet och de kunskaper du kan behöva skaffa dig om t.ex arbetsrätt.

Programmets tre kurser är en blandning av teori, övningar, verktyg, frågor, uppgifter, reflektion och filmer.

Innehåll kurs 1 ”Du som ledare” 

 • Olika perspektiv på ledarskap och vad det är, olika roller att ta
 • Olika sätt att leda på, vad anses vara bästa ledaregenskaperna
 • Ny som ledare/chef – vad innebär det?
 • Beteenden som bygger förtroende, tillit och ”likeability”
 • Fallgropar och misstag att se upp med
 • Få en bra start, några tips
 • Leda f.d kollegor
 • Inre och yttre motivation
 • Dina ledstjärnor, vad vill du stå för?
 • Vilken är din ledarstil? När passar den bäst? PAEI-testet
 • Inlämningsuppgift

Innehåll kurs 2 ”Engagera och bygga förtroende”

 • Effektiv delegering
 • Sätta tydliga mål
 • Livshjulet – för balans och mål
 • Beteenden som bygger förtroende
 • Utvecklande samtal – vilka är hörnstenarna?
 • Lyssna aktivt och ställa bra frågor
 • Att förbereda och ge feedback
 • Inlämningsuppgift

Innehåll kurs 3 ”Våga leda, leda dig själv, misslyckas och lära”

 • Det personliga ledarskapet
 • Självledartriangeln
 • Hantera osäkerhet, visa och bygga mod
 • Våga leda, misslyckas och lära
 • Utveckla dig vidare
 • Utvecklingssamtalet
 • Arbetsrätt, lagar och ansvar du behöver känna till
 • Inlämningsuppgift
Tillbaka till bloggen