'vanor'

Tips för att skapa goda vanor och bryta dåliga

Publicerat 22 januari 2020

För att nå önskade framgångar och mål är processen, motorn, av stor betydelse. Till det räknar jag vanor vi har, sådana som hjälper och sådana som hindrar. Att bryta dåliga vanor och etablera fler goda kan vara en utmaning. I det här materialet finns gott om tips på vad du kan göra. Du hittar det här....

Läs mer >>

Nå önskad framgång, del 7 – Grundlägg dagen med bra vanor

Publicerat 8 september 2019

Början på dagen kan sätta tonen för resten av dagen. En bra start skapar en känsla av närvaro och kontroll, kanske även harmoni och inre lugn samtidigt som du har fått energi. En dålig start kan skapa stresspåslag, en känsla av att mentalt vara på någon annan plats. Många av de mest framgångsrika skapar därför en god regelbunden morgonvana som startar upp dagen på ett bra sätt. Första timmen...

Läs mer >>