Lämplig för: du som är ny i ledarrollen eller har haft en ledar-/chefsroll ett par år. Kan också passa dig som är på väg in i en ledande roll

Upplägg: e-learning bestående av ett program med tre delkurser. När samtliga är genomförda och inlämningsuppgifter är godkända blir man certifierad. Programmet ges via Education Online.

Här finns pdf att ladda ner.

Om kursen

Att vara ny i ledarrollen är både spännande, utvecklande och utmanande. Många nya situationer ska hanteras som du kanske inte har verktyg för eller erfarenheter av ännu. För att lyckas i ledarrollen behövs flera olika saker. Till att börja med behövs en grundtrygghet där du vet vilka värderingar du har, vilken ledarstil du använder och en portion god självkännedom. Du behöver ett antal verktyg för att hantera olika situationer och samtal. Det behövs också mod och förmåga att hantera osäkerhet och oro. Din motivation att arbeta och utvecklas som ledare är en viktig komponent.

Programmet innehåller därför tre kurser som tillsammans stärker dig som ny ledare på flera plan:

”Du som ledare” ger dig olika perspektiv på ledarskap, olika roller och en genomgång av utmaningarna i att vara ny och hur du kan hantera dessa. Du får en ökad kunskap om den egna ledarstilen, styrkorna med den och hur den kan uppfattas av andra. Vi går också igenom betydelsen av den inre motivationen. Du får med dig flera tips på hur du får en bra start och vilka ledarkvaliteter som uppskattas mest.

”Engagera och bygga förtroende” ger dig flera olika verktyg som att delegera effektivt, sätta tydliga mål, ha utvecklande samtal, lyssna aktivt, ställa bra frågor och ge feedback. Du får lära dig mer om hur viktigt förtroende är och vilka beteenden som bygger förtroende och vilka som kan minska det.

”Våga leda, leda dig själv, misslyckas och lära” tar upp vikten av det goda självledarskapet och hur du kan utveckla det. Du får lära dig om hur hantera osäkerhet och rädslor som kan komma i vägen. Här får du också tips på hur modet kan stärkas och hur du kan fortsätta arbeta med din egen utveckling på olika plan. Du får lära dig mer om medarbetarsamtalet och de kunskaper du kan behöva skaffa dig om t.ex arbetsrätt.

Programmets tre kurser är en blandning av teori, övningar, verktyg, frågor, uppgifter, reflektion och filmer.