Välkommen till  e-kursen ”Våga leda – sju steg som utvecklar ditt ledarskap”

Lär dig hantera olika situationer, både sådana du är trygg med och sådana som ligger utanför komfortzonen. I flera fall behövs rätt verktyg och metoder för att ta sig an situationerna på ett framgångsrikt sätt. Det får du med dig i den här kursen. En annat viktigt område du får lära dig mer om är att våga och lära av misstag.

Under kursen får du också lära dig om vilka beteenden som bygger förtroende, hur du lyckas med delegeringen, hur du sätter mål som är tydliga, hur du får bra samtal och hur du kan bli säkrare i ditt beslutsfattande. Ett annat område du får ökade kunskaper inom är hur du bäst hanterar rädslor och tvivel som kan dyka upp. Du blir helt enkelt tryggare i ditt ledarskap.

Om kursen

Kursen är praktiskt inriktad och under kursens gång varvas teori med kortare filmer, praktiska övningar och frågeställningar. Du väljer själv vilken tid du behöver för att avsluta utbildningen och kan med enkelhet repetera innehållet tills du har bemästrat det till fullo.  Du har tillgång till utbildningen i 12 månader.

Innehåll

  • Beteenden som bygger förtroende och beteenden att se upp med.
  • Sätta tydliga mål så de får avsedd effekt.
  • Få bra samtal genom aktivt lyssnande och bra frågor.
  • Förstå hur människor går till angrepp och behandla det.
  • Lyckas med delegeringen.
  • Utveckla beslutsfattandet.
  • Mod att leda, hantera tvivel och osäkerhet.
  • Våga misslyckas – och lära på vägen.
  • Hur utvecklas vidare i ditt ledarskap.

Boka här

 

Boka här