Att lyckas som ledare (även i osäkerhet),  2 dagar

Som ledare ställs du regelbundet inför olika situationer du behöver hantera. I förändring och osäkerhet oftare så än när allt flyter på. För att öka dina förutsättningar att lyckas behöver du förstå både ditt eget sätt och andras sätt och beteenden. Att visa mod, ge och få förtroende, vara empatisk och tydlig är också viktiga nycklar för att få med dig medarbetarna i önskad riktning. Du behöver också kunna använda några viktiga ledarverktyg, bland att delegera, coacha, ge feedback och sätta tydliga mål.

Jag vill se dig lyckas! Goda ledare behövs och det vill vi bidra till genom den här uppskattade tvådagars-utbildningen där du får möjlighet att ta ett nästa steg i ditt ledarskap.

Utbildningen passar ledare på alla nivåer, från den som precis klivit in i rollen till den som är mer erfaren. Den ger insikter, kunskaper och ett antal konkreta verktyg att använda både för att leda i förändringstider och annars.

Innehållet är en mix av teori, samtal, övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion.

Innehåll, bl.a

 • Omvärldens påverkan
 • Vad handlar ledarskap om egentligen?
 • Olika ledarstilar – olika beteende- och kommunikationsstilar – styrkor och fallgropar.
 • Sätt att leda som bygger förtroende. Dina egna ledstjärnor.
 • Ledarskap, rädslor och mod, hantera osäkerhet
 • Sätta tydliga mål som fungerar
 • Det coachande ledarskapet – närvaro, lyssna, fråga, ge feedback
 • Effektiv delegering
 • Leda och möta människor i förändring och osäkerhet
 • Må bra, vara i balans – vad säger forskningen
 • Nästa steg – vad gör du nu?