Leda, samordna och påverka utan att vara chef, 2 dagar

Här kan du ladda ner en kursbeskrivning: Leda utan att vara chef utbildning

Lämplig för: dig som har en roll där du ska leda/samordna/koordinera andra utan att vara chef. Du kan ha en roll som teamledare, arbetsledare, projektledare, samordnare, koordinator eller liknande.

Upplägg: 2 heldagar inkl dokumentation

Om kursen

 I din roll som informell ledare har du en viktig roll. Genom ditt sätt att kommunicera och vara på påverkar och engagerar du andra, både individer och grupper. Rollen är inte alltid så enkel. För att lyckas kan du behöva olika verktyg  för  ditt arbete, för hur du samverkar effektivt och når önskade resultat.

Genom en ökad förståelse för hur du påverkar andra, hur du lyssnar och ställer frågor skapar du engagemang, idéer och goda samtal. Hur du beter dig är viktigt för att bygga relationer och förtroende i samspelet med andra och varandra. Vi går igenom hur du kan styra ditt beteende och agera mer medvetet samt hur du kan bli tydligare i din kommunikation.

I din roll ingår sannolikt också att ha mål, planera och prioritera för att få rätt saker gjorde.  Du får lära dig mer om hur ett tydligt mål formuleras, göra en plan och några metoder för att prioritera det viktigaste.
Kursen varvar teori med övningar, diskussioner, erfarenhetsutbyte och egen reflektion.

Du får en praktisk verktygslåda för att lyckas både med det informella ledarskapet och den personliga utvecklingen. För det är ju ändå du som är det viktigaste verktyget och ju mer du kan om dig själv desto bättre.

Innehåll

 • Olika perspektiv på ledarskap och din roll
 • Vad behöver du för att lyckas i din roll?
 • Beteende- och kommunikationsstilar – vilken är din?
 • Beteenden som bygger förtroende, tillit och ”likeability”
 • Att stärka ditt mod och hantera rädslor
 • Sätta och ha tydliga mål
 • Goda och utvecklande samtal – lyssna, fråga
 • Att leda i förändring, möta olika reaktioner, välja ditt beteende
 • Effektiv kommunikation
 • Gruppers utveckling och konflikter
 • Förbereda, ge och få feedback
 • Må bra, vara i balans – vad säger forskningen?