e-kurs ”Våga leda – sju steg som utvecklar ditt ledarskap”

Kursen ”Våga leda – sju steg som utvecklar ditt ledarskap” är praktiskt inriktad och under kursens gång varvas teori med kortare filmer, praktiska övningar och frågeställningar. Du väljer själv vilken tid du behöver för att avsluta utbildningen och kan med enkelhet repetera innehållet tills du har bemästrat det till fullo. Kursen består av 7 kapitel och är totalt 1 tim och 13 minuter lång. Den är också pedagogiskt redigerad så att du får förståelse för innehållet. Du har tillgång till utbildningen i 12 månader.

Innehåll

  • Beteenden som bygger förtroende och beteenden att se upp med.
  • Sätta tydliga mål så de får avsedd effekt.
  • Få bra samtal genom aktivt lyssnande och bra frågor.
  • Lyckas med delegeringen.
  • Utveckla beslutsfattandet.
  • Mod att leda, hantera tvivel och osäkerhet.
  • Våga misslyckas – och lära på vägen.
  • Hur utvecklas vidare i ditt ledarskap.