Fatta bra beslut, 1 dag

Varje dag fattar du ett antal beslut. Vissa är enkla och rutinartade, andra mer komplexa med större konsekvenser. Många beslut fattas under osäkerhet och tidspress och ändå bör de bli så rätt och bra som möjligt. Ibland ställs du i karriären inför vägval eller beslut som kan vara svåra.  Kursen ger dig ökade kunskaper om hur vi fungerar i olika beslutssituationer – som individ eller som grupp. Du får veta mer om hur du kan förbereda dig och vara uppmärksam på de vanligaste fallgroparna. Som en röd tråd i kursen följer vi en idé till förslag till beslutsmöte. På vägen provas olika stilar och verktyg för att komma fram till ett bra beslut och för att få mötet dit du vill.

  • hur hjärnan fungerar i olika beslutssituationer, och varför det ibland inte blir som vi tänkt oss
  • att förhålla sig till osäkerhet
  • vad som gör att vi inte gör det vi bestämt oss för
  • beslutsfällor och –rädslor att se upp med
  • olika beslutsstilar
  • exempel på verktyg och visuella metoder du kan använda vid inför beslut och vid beslutsmöten
  • förbereda ett beslutsmöte