Ny som ledare/chef, 2 dagar (fysiskt/e-learning)

En hel del av innehållet handlar om vanliga frågor man har i början av ett ledarskap, olika fallgropar att se upp med, hur man utvecklar sitt ledarskap, förstå sin egen ledarstil, sätta förväntningar, få en bra start och se till att vara i balans.

 • Omvärldens påverkan på ledarskapet
 • Att vara chef, ledare och coach
 • Ny som ledare/chef
 • Vem vill du vara ledare?
 • Öka din självkännedom, förstå din ledarstil
 • Beteenden som bygger förtroende
 • Våga leda och lära
 • Effektiv kommunikation för att nå fram
 • Viktiga samtalsfärdigheter
 • Sätta tydliga mål och förmedla mål, vision och värderingar
 • Bygga ett samspelt och motiverat team
 • Möta människor i förändring

e-Learning: Ny som ledare

Ett program bestående av tre kurser, du hittar det på EducationOnline här.

Här finns pdf att ladda ner.

Programmet ”Ny som ledare” består av tre kurser.

”Du som ledare” ger dig olika perspektiv på ledarskap, olika roller och en genomgång av utmaningarna i att vara ny och hur du kan hantera dessa. Du får en ökad kunskap om den egna ledarstilen, styrkorna med den och hur den kan uppfattas av andra. Vi går också igenom betydelsen av den inre motivationen. Du får med dig flera tips på hur du får en bra start och vilka ledarkvaliteter som uppskattas mest.

”Engagera och bygga förtroende” ger dig flera olika verktyg som att delegera effektivt, sätta tydliga mål, ha utvecklande samtal, lyssna aktivt, ställa bra frågor och ge feedback. Du får lära dig mer om hur viktigt förtroende är och vilka beteenden som bygger förtroende och vilka som kan minska det.

”Våga leda, leda dig själv, misslyckas och lära” tar upp vikten av det goda självledarskapet och hur du kan utveckla det. Du får lära dig om hur hantera osäkerhet och rädslor som kan komma i vägen. Här får du också tips på hur modet kan stärkas och hur du kan fortsätta arbeta med din egen utveckling på olika plan. Du får lära dig mer om medarbetarsamtalet och de kunskaper du kan behöva skaffa dig om t.ex arbetsrätt.

Programmets tre kurser är en blandning av teori, övningar, verktyg, frågor, uppgifter, reflektion och filmer.

Varje kurs består av flera korta avsnitt och ett par uppgifter att göra.

Det leder till en certifiering.