Utveckla och använd era styrkor

Här kan du ladda ner en kursbeskrivning: Utveckla styrkorna kurs

Lämplig för: för team som vill bli och arbeta mer styrkebaserat, bli mer samspelta och öka förståelsen för varandra. För ledare som vill förstå hur man kan leda med hjälp av sina styrkor och använda medarbetarnas styrkor på bästa sätt.

Upplägg: 1) Göra testet CliftonStrengths, ladda ner och läsa sina rapporter 2) Återkopplingssamtal 3) Workshops

Om kurse n

Öka medvetenheten om dina egna och kollegornas/medarbetarnas talanger och styrkor. Genom det kommer ni förstå varandra bättre, utveckla samarbetet och öka förståelsen för varandras styrkor.  Alla har sin unika kombination av styrkor. Gallup har identifierat 34 olika styrketeman där man får reda sin unika kombination via testet CliftonStrengths (hette tidigare Strengthsfinder). När alla i en grupp gör testet blir det lättare att se fördelningen av gruppens styrkor. Det ökar också möjligheterna att var och en kommer till sin rätt ännu mer och ägnar sig åt de uppgifter man är bäst lämpad för. Gruppen kan genom testet, workshopen och fortsatt arbete utvecklas till ett styrkebaserat team där man medvetet använder varandras olikheter. Om du är ledare för gruppen kommer du bli mer medveten om hur använder dina och de andras styrkor i ditt ledarskap.

Gallup har funnit att de som fokuserar på att ofta använda sina styrkor bland annat…

  • tycker att de har högre livskvalitet
  • är sex gånger mer engagerade i sina jobb än de som inte använder sina styrkor
  • behandlar kunderna bättre
  • uppnår och presterar mer varje dag.

Innehåll/upplägg

  • Göra testet CliftonStrengths via länk som jag skickar
  • Läsa rapporten som berättar om dina olika styrkor och i vilken ordning de kommer
  • Personligt återkopplingssamtal med mig
  • Workshop 1: genomgång av metodiken och vinsterna, ökad kunskap om egna och de andras främsta styrkor, fallgropar att se upp med, hur utveckla styrkorna, intro till fördelning av styrkorna i teamet och vad den kan säga, fortsatt arbete och uppgifter till nästa workshop.
  • Workshop 2: uppföljning från föregående workshop, fortsättning och fördjupning på teamets styrkor och hur använda resultatet, fördjupning i de olika styrkornas ”blindspots” och i annat som dykt upp. Fortsatt arbete.