Beslutsfattande

Två (eller tre) tänkvärda citat

Publicerat 6 februari 2024

Jag får ett par olika nyhetsbrev varje vecka och då och då dyker det upp något tänkvärt i dem. Senaste veckan fick jag med dig de här två tankarna: "98% of success is consistently doing boring things that no one sees. 2% is visible and exciting, so that's all everyone talks about."  (Farnham Street)   "I think about decisions in three ways: hats, haircuts, and tattoos. Most decisions ...

Läs mer >>

Vill du bli bättre på att fatta beslut?

Publicerat 12 augusti 2020

Vill du bli bättre på att fatta beslut, hantera olika beslutsfällor och få igenom ditt förslag i ett beslutsmöte? Då vill jag tipsa om min kurs "Effektivt beslutsfattande" den 17/8 som jag håller via video hos #Företagsuniversitetet. Du får bl.a lära dig mer om beslutsfattande i komplexa situationer, tankefällor vi går i, olika verktyg och metoder som hjälper dig/er att tydliggöra och fatta beslut...

Läs mer >>