Blogg

Välkommen till mitt fotogalleri på Ölands Skördefest

Publicerat 22 september 2019

Dags för skördefest igen. Kom gärna förbi och prata foto, bild och Öland....

Läs mer >>

Nytt Newsletter

Publicerat 11 september 2019

Så har jag du skrivit och skickat ut Newsletter nr 5 för i år. Du hittar det här. Den här gången handlar det om Att växa som vuxen. Artikel. Utveckla självdisciplin med fyra verktyg. Artikel. Segt på jobbet efter semestern? Artikel med tips. Funderar du på pensionen. Här är några bra tumregler. e-kursen Framgångsacceleratorn, du kan fortfarande prenumerera med rabatt. Jag...

Läs mer >>

Nå önskad framgång, del 7 – Grundlägg dagen med bra vanor

Publicerat 8 september 2019

Början på dagen kan sätta tonen för resten av dagen. En bra start skapar en känsla av närvaro och kontroll, kanske även harmoni och inre lugn samtidigt som du har fått energi. En dålig start kan skapa stresspåslag, en känsla av att mentalt vara på någon annan plats. Många av de mest framgångsrika skapar därför en god regelbunden morgonvana som startar upp dagen på ett bra sätt. Första timmen...

Läs mer >>

Ny kurs i Utveckla självledarskapet

Publicerat 2 september 2019

Här är ytterligare en ny kurs jag skapat. Den är på två dagar, men kan kortas till 1 dag om det önskas. Utveckla självledarskapet En organisation som medvetet utvecklat självledarskapet är mer effektiv, ledarna får tid att leda och medarbetarna blir mer självgående, lojala och engagerade. Alla vet vad de ska göra, tar ansvar för att lösa uppkomna problem och för att skaffa sig den kompetens ...

Läs mer >>

Ny kurs i Styrkebaserat ledarskap

Publicerat 30 augusti 2019

Här är en ny kurs jag erbjuder. Genomförs med fördel som en företagsspecifik kurs. Kursen I en organisation som medvetet utvecklat ett styrkebaserat ledarskap ökar engagemanget, och människor kommer mer till sin rätt eftersom de i högre grad får använda sina naturliga talanger och styrkor. Det leder till högre kvalitet och effektivitet, bättre interaktioner med kunder och kollegor och team s...

Läs mer >>

Tre tankeväckande

Publicerat 30 augusti 2019

Tre små saker att fundera över hämtade från James Clear: I. You know yourself mostly by your thoughts. Everyone else in the world knows you only by your actions. Remember this when you feel misunderstood. You have to do or say something for others to know how you feel. II. A strategy for thinking clearly: Rather than trying to be right, assume you are wrong and try to be less wrong...

Läs mer >>

Nå önskad framgång, del 6 – Mål som inte går att mäta

Publicerat 29 augusti 2019

En viktig komponent när vi vill nå en önskad framgång, oavsett hur den ser ut, är att sätta någon form av mål. Det gör det enklare att veta om vi är på rätt väg och om vi kommit dit vi vill. Ett bra och välformulerat mål kan också ge energi och motivation. Ska man vara noga ska ju mål  formuleras så att de är mätbara, men ibland så är våra målsättningar lite lösare och svårare att sätta konkreta m...

Läs mer >>

Nå önskad framgång – del 5: Påverka ditt beteende och din attityd

Publicerat 21 augusti 2019

Beteenden som bygger tillit och förtroende. En av det viktigaste sakerna när det gäller att nå önskad framgång är att det inte handlar om att nå den bara för egen skull och vinning. Om vi blir alltför självcentrerade ökar risken att vi går runt och inte är nöjda - vi jämför oss med andra och tycker att vi kunde ha lite mer pengar, kunde vara snyggare, bo lite bättre, ha en lite finare bil, etc. Om...

Läs mer >>

Utveckling är också framgång

Publicerat 9 augusti 2019

Om du läst tidigare inlägg så har du kunna se mina tankar om framgång. Framgång kan definieras på många sätt. Ett som jag gillar är utveckling, att utvecklas och växa som människa. Det jag också gillar är att vi inte slutar att utvecklas som vuxna. Jaget förändras livet ut. Inte med automatik, det kan kräva både arbete, aktiva val och uppbrott som är svåra. Varje fas i livet skapar mening på ol...

Läs mer >>

Att utveckla självledarskapet – vad finns att vinna på det?

Publicerat 8 augusti 2019

Ett välutvecklat självledarskap, vad kan det ge? I en organisation som medvetet utvecklat självledarskapet vet medarbetarna vad de ska göra, de tar ansvar för att lösa uppkomna problem och skaffa sig den kompetens de behöver.  Målen är tydliga och medarbetarna kan prioritera sin tid utifrån vad som är viktigast. För att nå nålen använder sig ledarna i hög utsträckning av delegering, coaching oc...

Läs mer >>