Blogg

Ny kurs i Utveckla självledarskapet

Publicerat 2 september 2019

Här är ytterligare en ny kurs jag skapat. Den är på två dagar, men kan kortas till 1 dag om det önskas. Utveckla självledarskapet En organisation som medvetet utvecklat självledarskapet är mer effektiv, ledarna får tid att leda och medarbetarna blir mer självgående, lojala och engagerade. Alla vet vad de ska göra, tar ansvar för att lösa uppkomna problem och för att skaffa sig den kompetens ...

Läs mer >>

Ny kurs i Styrkebaserat ledarskap

Publicerat 30 augusti 2019

Här är en ny kurs jag erbjuder. Genomförs med fördel som en företagsspecifik kurs. Kursen I en organisation som medvetet utvecklat ett styrkebaserat ledarskap ökar engagemanget, och människor kommer mer till sin rätt eftersom de i högre grad får använda sina naturliga talanger och styrkor. Det leder till högre kvalitet och effektivitet, bättre interaktioner med kunder och kollegor och team s...

Läs mer >>

Tre tankeväckande

Publicerat 30 augusti 2019

Tre små saker att fundera över hämtade från James Clear: I. You know yourself mostly by your thoughts. Everyone else in the world knows you only by your actions. Remember this when you feel misunderstood. You have to do or say something for others to know how you feel. II. A strategy for thinking clearly: Rather than trying to be right, assume you are wrong and try to be less wrong...

Läs mer >>

Nå önskad framgång, del 6 – Mål som inte går att mäta

Publicerat 29 augusti 2019

En viktig komponent när vi vill nå en önskad framgång, oavsett hur den ser ut, är att sätta någon form av mål. Det gör det enklare att veta om vi är på rätt väg och om vi kommit dit vi vill. Ett bra och välformulerat mål kan också ge energi och motivation. Ska man vara noga ska ju mål  formuleras så att de är mätbara, men ibland så är våra målsättningar lite lösare och svårare att sätta konkreta m...

Läs mer >>

Nå önskad framgång – del 5: Påverka ditt beteende och din attityd

Publicerat 21 augusti 2019

Beteenden som bygger tillit och förtroende. En av det viktigaste sakerna när det gäller att nå önskad framgång är att det inte handlar om att nå den bara för egen skull och vinning. Om vi blir alltför självcentrerade ökar risken att vi går runt och inte är nöjda - vi jämför oss med andra och tycker att vi kunde ha lite mer pengar, kunde vara snyggare, bo lite bättre, ha en lite finare bil, etc. Om...

Läs mer >>

Utveckling är också framgång

Publicerat 9 augusti 2019

Om du läst tidigare inlägg så har du kunna se mina tankar om framgång. Framgång kan definieras på många sätt. Ett som jag gillar är utveckling, att utvecklas och växa som människa. Det jag också gillar är att vi inte slutar att utvecklas som vuxna. Jaget förändras livet ut. Inte med automatik, det kan kräva både arbete, aktiva val och uppbrott som är svåra. Varje fas i livet skapar mening på ol...

Läs mer >>

Att utveckla självledarskapet – vad finns att vinna på det?

Publicerat 8 augusti 2019

Ett välutvecklat självledarskap, vad kan det ge? I en organisation som medvetet utvecklat självledarskapet vet medarbetarna vad de ska göra, de tar ansvar för att lösa uppkomna problem och skaffa sig den kompetens de behöver.  Målen är tydliga och medarbetarna kan prioritera sin tid utifrån vad som är viktigast. För att nå nålen använder sig ledarna i hög utsträckning av delegering, coaching oc...

Läs mer >>

Nå önskad framgång, del 4. Använd dina talanger och styrkor

Publicerat 5 augusti 2019

I de tre föregående delarna fick du tips på hur du tar ut en kompassriktning så du fokuserar energin och målen på rätt saker, tips på saker du kan göra för att få saker och ting att bli av och några idéer kring hur du hanterar hinder och rädslor på vägen. I den här delen får du veta lite mer om tecken på vilka dina främsta talanger/styrkor är och hur du kan ta dem vidare. När vi får använda våra f...

Läs mer >>

Vad göra när du tycker att det du gör inte är bra nog?

Publicerat 30 juni 2019

Den här artikel kommer från jamesclear.com Ett exempel på hur viktigt det är att dela upp stora mål i mindre, att se de små framstegen, att förstå att det inte är de stora stegen utan de många små som ger framgång. Precis sådant du som e-kursen Framgångsacceleratorn bl.a handlar om.   In the beginning, it was easy. There was no pressure. There were no outside eyes. There were no expe...

Läs mer >>

Sommarläsning: 10 intressanta, tankeväckande eller inspirerande artiklar

Publicerat 28 juni 2019

Sommaren är en bra tid för att göra lite "catching up", att läsa ikapp, reflekterar och lära sig en del nytt. Tycker i varje fall jag. Här är 10 blandade artiklar jag tipsat om i mina Newsletter i år. "The Danger of Comparing Yourself to Others"     Läs den här. "Feedback is not enough". Om att traditionella feedbacksamtal inte når hela vägen fram, vi behöver styrkebaserade samtal. Läs mer h...

Läs mer >>